32 document(en) met "oorsprong" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Een lichaam is een lichaam is een... • 1 januari 1983
Vele clowneske effecten vinden hier dan ook hun oorsprong

Einde van romantische illuzie: "Le diable au... • 8 november 1986
Oorsprong en finaliteit van de tekst worden grondig ontwricht, of zelfs, paradoksaal, als intrinsiek ontwricht, voorgesteld

Veel maten bloed voor niets: "Caligari, an... • 18 mei 1988
De bewegingstaal is in oorsprong klassiek, maar het tempo is sterk opgedreven, en de bewegingen worden zeer schichtig uitgevoerd, met zeer veel huppel- en springpassen

Nieuwe ontwikkeling in Paxtons oeuvre: "Flip side"... • 23 januari 1989
Het respekt en de gevoeligheid waarmee dat gebeurt -- er zijn enkele prachtige pas de deux -- op een manier die de improvisatorische oorsprong van de dans nog duidelijk laat aanvoelen, staat in een

Als het licht van een uitgedoofde ster:... • 1 juni 1991
vergeten) oorsprong van dit begrip, en de implicaties ervan voor het begrip van een bepaald tijdperk van geschiedenis...Het theatraliseren, het waardigen van de wereld door een vorstelijke blik is een in oorsprong niet-burgerlijke daad: niet de realiteit van arbeid en ratio is er aan de orde, maar het bepalen van de

De "minimalistische" choreografie van Lucinda Childs • 8 oktober 1991
omstreeks 1985) Vanaf 1977 neemt de complexiteit van Child's werk toe: de bewegingen worden sneller en ingewikkelder, er wordt meer bewegingsmateriaal van diverse oorsprong ingebracht

"Quel moi est-ce que je peins" • 1 februari 1996
een ongeluk". Daarmee is de oorsprong, de drijvende kracht van hun kunstenaar-zijn diametraal tegenovergesteld...bij de verdwenen oorsprong van de dingen die ons bezighouden", krijgt in de film plots een zeer specifieke lading

Virtuoos vlechtwerk van bewegingen: Munt brengt nieuwe... • 14 november 1997
van haar zwaarte en onbeholpenheid ontdaan is. In de plaats komt een "lichtheid en vitaliteit", zoals het programmaboekje het precies uitdrukt, die in zich nog wel de sporen draagt van de oorsprong van de

Een deken voor de toeschouwers • 8 september 1998
Van oorsprong ben ik met textielweven bezig

Meg Stuart vindt lichtere toonaard • 12 september 1998
De improvisatorische oorsprong van het stuk is duidelijk

Dansers gaan met de eer lopen in... • 22 januari 1999
De klank van stromende regen en donderslagen, en het beeld van twee naakte, vlekkerige figuren met verwilderde haardos, roept een oertijd op, de oorsprong van de liefde

Spanning tussen de seksen • 11 maart 1999
De verschillen tussen de dansers hebben een heel andere oorsprong

William Forsythe gaat te ver in ontregeling:... • 23 oktober 1999
de westerse traditie is de theaterdans in oorsprong een uitdrukking van de macht en dus de waarheid van de koning

"Endless House" heeft twee locaties nodig: William... • 23 oktober 1999
de westerse traditie is de theaterdans in oorsprong een uitdrukking van de macht en dus de waarheid van de koning

Forsythe extreem traag en extreem snel • 25 februari 2000
De extreme traagheid, die voortdurend tegen totale stilstand blijft hangen, ook als de dansers naar voren komen, lijkt mee aan de oorsprong te liggen van de merkwaardige, onnatuurlijke verkrampingen

De kijker, de acteur, het stuk, de... • 1 juni 2000
Maar in tegenstelling tot de progressie van de muziek blijven dit acties op zich, zonder oorsprong en zonder gevolg

Damaged Goods plooit zich naar Centre Pompidou • 4 oktober 2000
tegenstelling tot de progressie van de muziek blijven dit acties op zich, zonder oorsprong en zonder gevolg

Monografieën over Bob Van Reeth en Charles... • 1 maart 2001
Als ze samen een oeuvre vormen is het een onzichtbaar, een 'oeuvre en faux' dat zijn samenhang in zijn oorsprong en niet in zijn voltooiing vindt

Indische dans in DeSingel • 20 februari 2002
De Indische dans vormde de bakermat van het traditionele ballet in veel Zuidoost-Aziatische staten en heeft een religieuze oorsprong

Fusion Dance • 17 april 2002
Die oorsprong komt terug in Khans werk: als hij danst communiceert hij via een microfoontje met het publiek