11 document(en) met "objekten"


Kantor tussen leven en dood: "Artiesten kunnen... • 23 oktober 1986
een apoteose worden alle objekten en mensen op een hoop bijeengebracht, met de doodsengel erboven, als een zegevierende Marianne van Delacroix op de barrikaden

"Alchemie" toont nieuwe betovering van oud gebouw:... • 20 oktober 1987
de zaal "spectrophotométrie" stelt Philipe Tonnard heel toepasselijk een reeks objekten (doeken, kleine huisjes, zandzakken) voor met een felgekleurde beschildering van vlekken, streepjes en allerlei

Scenografie als autonome kunstdiscipline: Toneelbeeld van Jan... • 15 september 1988
de mate dat een scenografie, eens de akteurs weg zijn, en er alweer alleen objekten, tekeningen en maquettes overblijven, als sporen van een eigen ontwerp- en denkaktiviteit, voorwerp kan worden van

Akteurs missen rijpheid: "Het heengaan" van Jan... • 7 juli 1989
En net als bij later werk van Paxton fungeren kostuums en objekten hier als enigmatische, en toch niet zinloze vehikels, die de eerste verwondering op gang houden

Vernuftige charme • 9 februari 1991
Niet alleen die strepen, maar ook andere toevoegsels abstraheren, op een of andere manier, hun lichaam tot groteske objekten

"La pluie et l'ennui": teloorgang van pril... • 21 maart 1991
De scène is aangeslibd met allerlei huiselijke objekten, zoals een zetel, een staanlamp, een platenspeler en...een mes

Titanic negentiende-eeuws, Wagneriaans totaalspektakel • 7 maart 1992
het laatste deel van de voorstelling wordt de moraal van het verhaal ten tonele gebracht, alweer met mooie objekten van Plessi

Prettige koreografie van Erik De Kuyper • 24 september 1992
Daar staat tegenover dat de flaneur bij uitstek de figuur is die de oppervlakkigheid, de schijn en glitter van objekten en mensen aftast, en zich met een eigenaardige medeplichtigheid laat opslorpen...De stroomlijning van de objekten gaat hand in hand met de stroomlijning van het leven

Het geheimzinnige leven van de objekten: Pat... • 23 augustus 1993
Het biezondere aan het werk van Pat Van Hemelrijck is dat hij "via objekten en konstrukties een teaterlandschap opbouwt dat uitnodigt tot akteren". De subsidie-aanvraag legt verder uit: "Als zodanig...Het inwendige van 48 oude tv-toestellen was leeg gemaakt en in plaats van elektronika werden er eenvoudige mekaniekjes, objekten en assemblages in geplaatst...willen oude installaties en objekten steeds rekupereren in een nieuwe kontekst

Meg Stuarts kommentaar op echtheid van de... • 25 oktober 1994
situatie waarin de afspraak geldt dat er objekten worden bekeken...Zelfs al gaat het om objekten die (nog) niet gekonsakreerd zijn als kunst, maar pretenderen dat de geuren en smaken van het gewone het museum veroveren (al gebeurt dat dan wel op een gouden voetstukje...De levenden zijn objekten voor elkaar

Papa Tarahumara in wonderland • 7 april 1995
Na die opening volgen meer ingetogen momenten, waar een danser stil zit terwijl de objekten het ballet voortzetten, of allen samen een vreemd ritueel opvoeren