20 document(en) met "marionet"


Grimmige Thomas Bernhardt schittert • 29 maart 1986
De regie van Lidwien Roothaan slaagt erin om de onwaarschijnlijke (hoewel...) bordkartonnen figuren in het stuk -- zoals de kleindochter die zo kapotgedresseerd is dat ze als een marionet over de

Yves Musard danst "Antipodes": Verwarrende vermenging van... • 18 februari 1987
van "stills". De expressie is hier teruggebracht tot de bevreemdende schoonheid van een perfekte marionet, waarvan alle delen in een willekeurige positie ten opzichte van het geheel komen te staan

Steve Paxton en Lisa Nelson besluiten Klapstuk... • 3 november 1987
het toevallig ontstaan van een marionet-poppenspeler situatie, waarbij Nelson onder de hand van Paxton licht gehurkt met precies afgemeten bewegingen vooruithupt

Een niet te missen droom van betovering:... • 28 januari 1989
dode soldaat die als een marionet voortgeduwd wordt, een stervende, drie betoverende vrouwen in lange gewaden... In de vreemde schemerzone, waarin oorlogslawaai, kodeberichten over de radio, legerorders...Het enorme kantelende gewicht van zijn buik zet hem dan plots in beweging, hij leeft als een overgedimensioneerde marionet

Een allegorie van macht en waanzin • 1 juni 1990
De keizer wordt omringd door gekken, kreupelen en bedelaars, wordt vervangen door een marionet, blijkt uiteindelijk zelf een gek: hij sterft als een lege, lachwekkende icoon op een pedestal links van

Vernuftige charme • 9 februari 1991
ANTWERPEN -- Alles wat Philippe Découflé in Triton voortovert is ontleend aan het circus, van de struktuur met korte nummers tot de bonte kostumering, van de marionet-achtige gestiek tot de akrobatiek

Intrigerende momenten in flauw verhaal • 23 mei 1992
De vreemde verdraaiingen van het lichaam doen meer dan eens aan een slecht gehanteerde marionet denken, terwijl armzwaaien, plotse verschuivingen in evenwicht en razendsnelle pirouettes dan weer een

Vernuftige ervaringsmachines • 15 juli 1994
Ze reduceert de gewone sterveling tot een marionet in handen van de machthebbers...De andere telg wordt daarna uitgekleed en van mond tot voeten in beugels en klemmen opgehangen als een marionet

De erotiek van een pas die danspas... • 1 oktober 1994
Heinrich Von Kleist ziet in de danser, als een marionet in de handen van een ander, een weerspiegeling van het goddelijke

Needcompany probeert vat te krijgen op kluwen... • 6 december 1996
professor een marionet is. Omdat hij zijn verlangens niet wil of kan erkennen, is hij er de speelbal van

Discordia houdt zen-oefening • 18 december 1998
Dat herleidt zijn personage helemaal tot een marionet, een verwarde stotteraar, een held tegen wil en dank

Een haat-liefdeverhouding met dans • 12 september 2001
Dame de pic werd dat oervertrouwde beeld van zijn gewoonheid ontdaan door het gezelschapsdier te vervangen door een wesp - een marionet weliswaar

Het werk is niet af, waarheid nooit... • 1 januari 2002
Er is haast geen gezelschap waar de danser als persoon, en dus niet als abstracte marionet, zo'n belangrijke plaats inneemt

Van mens en dier • 25 januari 2003
Het menselijke lichaam is als een marionet die zijn betekenis en zelfs identitieit haalt uit zijn aankleding

De machine als acteur: KUNSTENFESTIVALDESARTS • 7 mei 2003
Over marionettentheater', het verhaal van Heinrich von Kleist over de merkwaardige verhouding tussen de marionettenspeler en zijn marionet, over de eigenaardige overdracht die de marionet een

'Net uit chaos ontstaan nieuwe structuren': Grondleggers... • 27 januari 2004
Vera Mantero liep mee aan zijn hand, als een nukkig kind dat soms op handen en voeten voortkroop of als een marionet haar ledematen in de knoop liet slaan

La boîte et les forces: Réflexions autour... • 1 januari 2005
interprète est comme une machine, une über-marionet comme seul Gordon Craig pouvait en rêver

Gedruis en gefluister • 1 juni 2005
De conventionaliteit van de theatrale plaatsbepaling, en meteen van het theatrale lichaam als marionet van een hogere stem, wordt zo op een hilarische manier gedemonstreerd

Dansen als trillende snippers papier: Kunstenfestivaldesarts >... • 9 mei 2007
Lichten tegen de grond introduceren een andere sfeer: gevangen in een web van lichtlijnen zien we Umeda de eerste keer als een marionet die slap aan touwtjes hangt, de tweede keer in een kortstondige

Onmogelijke schoonheid: Zeitung, een nieuwe Rosas • 1 april 2008
Ze balanceert op de rand van het evenwicht, komt weer overeind en stuikt even later in als een marionet