7 document(en) met "kuypers"


Steve Paxton in camera obscura • 3 mei 1985
die doos bewegen zich vier dansers, Steve Paxton, Patricia Kuypers, Eddy Vaes en Willy Thomas

Patricia Kuypers danst voetbal: "Elle s'en foot" • 18 december 1985
Patricia Kuypers waagt zich, samen met Lutgard Behiels, aan een koreografisch onderzoek van voetbal...De titel van Kuypers' koreografie, Elles s'en foot, wat tegelijk "het kan hun niet schelen" en "ze vervoetballen zich" betekent, verraadt een programma, een idee achter de voorstelling over de plaats...Dat samen dezelfde bewegingen uitvoeren, maar dan in verschillende grondpatronen, en met andere inzetten komt later terug als Kuypers en Behiels dansen rond muziekstandaarden, waarop partituren met

Patricia Kuypers: willen wegvliegen: Dansevenement: "Ceci n'est... • 4 februari 1988
Deze vzw wil, onder leiding van Patricia Kuypers, jonge, hedendaagse dans in België bevorderen, o.a...danst Kuypers...Met een steungordel hangt Kuypers zich op aan een koord dat van het plafond naar beneden hangt, en herbegint haar bewegingssekwensen

Kaaitheater schetst landschap van de dood • 9 december 1993
Het redactieteam voor deze reeks, Marianne Van Kerkhoven zelf, Paul Kuypers en Rudi Laermans, bracht sprekers bij elkaar en selecteerde teksten en filmfragmenten

Nog meer De Kuyper • 14 mei 2003
deed voor zijn bewerking van 'A la recherche_', te gast op het festival, een beroep op De Kuypers diensten...Bij een kleine presentatie blijkt het evenwel meer dan de moeite waard te zijn.De Kuypers danskritieken bekleden een bijzondere plaats in zijn oeuvre

De mensen willen hun festival • 24 mei 2003
En Eric de Kuypers 'Les intermittences du coeur' werd uitgesteld, een bewerking van de film 'La captive' van Chantal Akerman waarvoor hij mee het scenario schreef en die op zijn beurt een bewerking

Jonge vrouwelijke beloftes • 29 oktober 2003
De organisatie groeide vanuit de betrokkenheid van mensen als Patricia Kuypers en Michel Cheval bij de postmoderne dans zoals die onder andere in het werk van de Amerikaanse Judson Group gestalte