108 document(en) met "juiste" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Gerardjan Rijnders: "Ik heb vanuit mezelf weinig... • 1 juli 1984
Maar het gaat er echt niet om een bepaalde stijl te leren, het gaat er juist om elke stijl af te leren, om de essentie van de tekst op een juiste manier vorm te geven...Iemand als Jan Decorte onderbreekt altijd dadelijk als hij iets niet goed vindt, omdat de eerste indruk voor hem de juiste is. Jij ook

Brialmont verdwijnt na proeve van bekwaamheid: Wereldpremière... • 29 mei 1985
Daardoor komt ze in conflict met haar vriendin Clara die deze vrijheid niet neemt, en blijft geloven in het "juiste" van de goede zaak

"Hetze", de effekten van de macht: Studio's... • 4 oktober 1985
En dan blijkt dat de kandidaten zo gedesoriënteerd zijn dat ze in hun antwoorden eigenlijk enkel nog gokken naar het juiste antwoord; daarbij gaan ze vooral af op wat de anderen zeggen en hun idee...Om die reden is dit stuk dan ook vooral vormelijk zeer interessant, en niet zozeer ter wille van de inhoud die, ondanks de soms pijnlijk juiste konfrontatie met machtsspelletjes, niet echt nieuw te

Een steriele en academische wereld: Tweemaal Lucinda... • 20 oktober 1985
Met een enigszins onbetrokken veilig professionalisme plaatsen de dansers de juiste beweging op de juiste tel van de muziek; maar het belangrijke is vooral de juiste tel, niet de juiste kopie van de

Halfslachtige Harold Pinter: "De Thuiskomst" door "De... • 21 december 1985
Dat kontrasteert sterk met Sam, gespeeld door Luk D'Heu, die zijn figuur de juiste dosis funktioneel realisme weet mee te geven

BKT, Sara, Leila: getuigenisteater • 20 januari 1986
akteerstijl die de tekst niet uitdiept, hem uitsluitend beschouwt als handleiding voor de juiste volgorde van een aantal standaard-expressies die een aantal standaard-emoties dekken binnen een standaard

Esquisse danst het zware leven: "Le Royaume... • 15 november 1986
de juiste middelen aanreikt om de inspanningen voor de toeschouwer bijna fysiek voelbaar, herkenbaar te maken

"Othello" zonder krullen en franjes: Blauwe Maandag... • 25 november 1986
een spottende toeschouwster, die in een aangrijpende slotscène, na de moord op Desdemona, Othello de juiste toedracht van de feiten onder de neus wrijft

Lekker leuk circus • 23 januari 1987
wanneer ze doen alsof niemand zijn juiste plaats vindt in de coulissen bij de aanvang van de voorstelling) zijn perfekt getimed

Sophocles knap vertaald naar Amerikaanse politiek: "Ajax"... • 25 mei 1987
Het komt mij voor dat dat in Europa nauwelijks het geval zal zijn, maar niettemin gaat het hier om een biezonder boeiende en vaak intuïtief zeer "juiste" bewerking en regie

Paul Peyskens op de Vlaamse Zomer: De... • 24 augustus 1987
over een opvoering van Peymann en op lichtjes lachwekkende erudiete manier filozofeert over de juiste interpretatie van het scènebeeld

Episch verhaal over driehoeksverhoudingen: Gallotta opent Klapstuk... • 16 oktober 1987
Dat wordt dan wel ruim gekompenseerd door de humoristische tederheid die Gallotta zijn personages meegaf, en vooral, zijn vermogen om dat met de "juiste" teatrale middelen tot uiting te brengen

Gemoralizeer zonder diepgang: "Cash Flow" van D.B.... • 16 januari 1988
Ook die regie is nogal futloos en lijkt soms zelf niet meer te betekenen dan een juiste timing van opkomst en afgang en fade-in/fade-outs

Scenografie als autonome kunstdiscipline: Toneelbeeld van Jan... • 15 september 1988
zoekt en kijkt hoe ze moeten behandeld worden om de "juiste" afstand te creëren tussen de herkenbaarheid als kledingstuk en de artificialiteit van het kostuum

Speurtocht naar eigen danstaal: Canadese groep Jean-Pierre... • 22 september 1988
Die lichaamsmuzikaliteit vraagt bovendien, bij gebrek aan orkestleider, een sterke zorg voor tempo, om een juiste duur van de voorstelling te bereiken

Dertigers toveren tienerfantazieën: "L'amour, la mort" van... • 21 december 1988
Dertigers toveren met een feilloos gevoel voor het juiste detail tieners op een feestje te voorschijn

Subliem minimalisme: "Wittgenstein Incorporated" • 11 februari 1989
Niets leidt de aandacht nog af van deze denkoefening, waarbij je voortdurend ziet dat er gezocht wordt naar de meest efficiënte manier om het te zeggen, naar het juiste ritme van spreken en pauzeren

Snel, hard, opwindend: "Les porteuses de mauvaises... • 1 maart 1989
Vandekeybus heeft de juiste intuïtie om je aandacht te houden, zelfs met zeer kleine effekten

Onafwendbaar labyrint: "Nachtwake" van De Blauwe Maandag... • 15 maart 1989
beelden op het goede ogenblik, met de juiste nadruk en nuances aangewend worden ter verheldering -- en een strakke struktuur -- plaatsing en evolutie van personages tegenover elkaar, gebruik van attributen

Fabre: ascese door herhaling: "Das Interview das... • 14 september 1989
Die blijven eendimensionele zinnebeelden, onderdelen van het grotere beeld dat de regisseur komponeert door alles zijn juiste plaats en juiste metriek te geven...En precies doordat die voorstelling ontsnapt aan een juiste omschrijving, wordt ze finaal interessant