67 document(en) met "geest" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Obsceen lucide: Foto's en teksten over het... • 17 september 1998
De belangrijkste tekst is ongetwijfeld "Het theater van de geest" van Laermans

Stan geeft treffend beeld van Tsjechovs chaos • 10 oktober 1998
Een veelbelovende, briljante geest, die zijn studies niet afmaakte en veroordeeld werd tot een bestaan als plaatselijke schoolmeester

Avonturen in Warhol-land • 7 juni 1999
Dat lag ook aan de slordigheid van de uitwerking: Thierry Smits maakte hier geen performance die de geest van Warhol actualiseerde, maar recycleerde enkel de oude beelden, op een snelle en

De wereld door de zeef van je... • 1 oktober 1999
De wereld door de zeef van mijn eigen geest laten gaan, en zien wat er dan gebeurt

Marivaux op een drafje • 3 december 1999
Zo kom je tot een soort theater dat, ondanks de handicap van de vertaling, toch nauw aansluit bij de geest van Marivaux

Charlotte Vanden Eynde: het vrouwenlijf gedissecteerd • 21 februari 2000
BRUSSEL -- Over de verhouding tussen lichaam en geest zijn al boekdelen volgeschreven, waarin de ene theorie over de andere heenbuitelt...Ze zijn vaak van bijna didactische waarde om een bepaalde toestand van lichaam en geest te illustreren

Thomas Hauert. Nieuwe namen op het podium... • 11 juli 2000
De geest is daarbij de tegenspeler van het lichaam, die het lichaam uitdaagt om de grenzen van zijn mogelijkheden te verkennen

Fascinerend spel bij Zuidelijk Toneel • 26 september 2000
Regisseur Ivo Van Hove en scenograaf Jan Versweyveld gebruiken de tekst op hun beurt voor een fascinerende verbeelding van de kronkelwegen van de geest...Met weinig anders dan haar stem ter beschikking -- haar bed verhindert elke beweging op armzwaaien na -- loodst Joan MacIntosh ons door de spelonken van de geest van Alice

'Wereldvreemdheid' van Patricia de Martelaere : Meer... • 26 oktober 2000
Iets binnenin" behandelt, op een soms vermakelijke manier, de verhouding tussen geest en lichaam...Ze eindigt met de vaststelling dat het met lichaam en geest is als met de kip en het ei...Zolang die vraag onbeslisbaar blijft, mogen we veronderstellen dat er "tot op heden nog ruim genoeg 'geest' is in de wereld

"Amlett" van Jan Decorte ontroert ondanks kleinheid... • 5 februari 2001
de eerste scène, waar de geest van de overleden vader beweert dat hij vermoord werd door zijn broer Claudius, die vervolgens met zijn vrouw trouwde, legt Decorte dadelijk zijn kaarten op tafel...Tegelijk vereenvoudigt Decorte de intrige hier drastisch: volgens de geest is er sprake van een complot tussen de koningin en Claudius om hem de dood in te jagen

Steve Paxton wenst alertheid te bewaren :... • 19 februari 2001
De geest van de meeste dansers en choreografen volgt immers een soort landbouw-logica

De biologie van het spel • 9 mei 2001
Terwijl hij bedachtzaam-helder zijn inzichten formuleert, wordt duidelijk dat hij, met de geest van de ware onderzoeker, blijft bevragen wat we doen, waarom we het doen, wat het betekent

Het lichaam zonder het lichaam • 1 juni 2001
Thomas Plischke verbouwde de BSBbis tot een 'Factory' in de geest van Warhol en in de Kaaitheaterstudio's kon men twee projecten neemaken: Statuts van Boris Charmatz & Association Edna Access Code 121...Boris Charmatz en zijn Association Edna bezetten voor enkele dagen de Kaaitheaterstudio's met Statuts, Thomas Plischke verbouwde Beursschouwburg Bis tot een 'factory' in de geest van Warhol en ten

Afkalven tot de essentie • 13 juni 2001
De Keersmaeker: De geest van de voorstelling werd wel uitstekend gevat, maar toch waren er heel wat ingrepen in het materiaal

Dansers op de stoel van de choreograaf • 23 juni 2001
Daarin geeft hij enkele bespiegelingen ten beste over de ondoorgrondelijkheid van de menselijke geest en het vertrouwen dat daarom nodig is om te kunnen en willen communiceren, of het nu met dans

Verwarrend helder • 24 oktober 2001
Maar bewegingsvrijheid is niet iets wat je fysiek mogelijk moet maken, het is iets wat in de geest van de toeschouwer zit

In alle staten: 'DANS@TACK' is een jong... • 28 november 2001
De titel verwijst zowel naar toestanden van de geest en het lichaam als naar een welbepaalde ruimte, zoals geografische stoten dat zijn

Een grap om bij te huilen • 12 december 2001
Het gaat alleen nog over details die totaal uit hun context gerukt zijn, over letterlijke interpretaties van het werk die geen uitstaans hebben met de geest ervan

Aantekeningen van een dramaturg • 20 maart 2002
Ook de uil die de boze geest von Rothbart verbeeldt, leidt tot problemen: het lukt niet altijd hem stil te houden

Gedachten in beweging • 2 mei 2002
Zoals hij de wereld ziet, hoe zijn geest dat verwerkt, dat is zeer ontregelend