53 document(en) met "architectuur" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Theaters in historische gebouwen op 't Zuid:... • 1 januari 1987
Op ieder doosje past wel een dekseltje, ieder theatergezelschap schijnt uiteindelijk een architectuur te vinden die het best bij haar karakter past

d liedje, gezongen door nieuwe mensen, met... • 8 september 1988
Wat is trouwens de link tussen film en video en andere artistieke disciplines als architectuur, muziek of theater

Anne Teresa De Keersmaeker: 'Veel van wat... • 1 december 1992
Ik denk dat het haar gaat om een aaneenschakelen van patronen en architectuur

Herontdekking van de negentiende eeuw: Gerenoveerde theaters... • 1 februari 1995
Ironisch genoeg namen ze in hun bouwdrift een voorbeeld aan de meest protserige bourgeois-architectuur, wat H. De Man in 1911 deed spreken over de 'kleinburgerlijk gekarakteriseerde tendenzen van de...Over de verschillen tussen de oorspronkelijke schildering van de lokalen en de huidige situatie -- toch niet onbelangrijk in dit soort architectuur -- vind je weinig terug...De stoelen, gemonteerd op ingenieuze, deels in de vloer te verzinken tribunes, staan aan beide zijden van deze lijst onafhankelijk van de stenen architectuur, en laten heel verschillende opstellingen

Laat de kunst nu maar een bolhoed... • 1 augustus 1996
historische en existentiële grondslag voor de fantoompijn van het 'echte' is. Zoals de titel zegt: architectuur is (als) een gebaar...Het reeds aangehaalde essay Architectuur is als een gebaar wordt bijvoorbeeld al voorafgebeeld in de tekst Over dodenmaskers...dodenmaskers en Architectuur is als een gebaar en zelfs van het slotessay Overal het lichaam

Festival toont theaters van gaststad Brussel • 27 augustus 1996
het jaarboek Architectuur van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap geeft Bruno Demeulder van deze problemen van Brussel een scherpe analyse

Mooi, maar met te korte beentjes :... • 7 november 1996
Net zoals ze dat eerder al deed voor die andere stiefmoederlijk behandelde kunst, de architectuur, door steun voor de publicatie van twee "jaarboeken". In dit land, waar behoorlijk gedocumenteerde

Bij S/M/L/XL: het interieur zonder eigenschappen als... • 1 januari 1997
Moet het ontwerp niet op bijna onzichtbare wijze, in een schijnbaar achteloze regie van de kleine dagelijkse gebeurtenissen, de plaatsen maken waar dat onzichtbare even zichtbaar wordt - architectuur...blijven beroepen op de onveranderlijke eigenheid en betekenis van de discipline, de stad en de architectuur, schijnt Koolhaas zich net te verlustigen in het uitputtend beschrijven, zelfs bewieroken van alles...Deze complexe constellatie is een zuivere demonstratie van het fantasmatische, zonder enig beroep te doen op een bekend model van dat fantasmatische in de architectuur (dat zou toch maar een

Wonder van "Fase" werkt nog : Anne... • 17 mei 1997
Als je de voorstelling jaren later terugziet, word je niet zozeer getroffen door de strakke wiskundige architectuur van de dans -- een transcriptie in bewegingen van de bezwerend-repetitieve ritmes

Et si nous arrêtions de nous contempler... • 1 januari 1998
conditions de vie agréables, tout en jouant son rôle de capitale de l'Europe, (l'idéal volontariste du GeWOP dont Bruno Demeulder donne une analyse incisive dans Architectuur Vlaanderen 95-96) et d'autre part le

En als we nu eens niet meer... • 1 januari 1998
Europa is (het voluntaristische ideaal van het GeWOP waarvan Bruno Demeulder in het jaarboek Architectuur Vlaanderen '95-'96 een vlijmscherpe analyse gaf), maar anderzijds de folklore van de -- desondanks zeer

Zwerftocht langs glas en staal: Maarten Delbeke... • 22 januari 1998
categorieën van de architectuur zoals nabijheid, stabiliteit, grondgebondenheid in een klap van tafel veegt...Vanuit de letterlijke toepassing ervan - het belangrijkste materiaal van hedendaagse architectuur lijkt eerder glas dan staal of beton te zijn - worden lijnen doorgetrokken naar de ideologie die de...bouw van culturele centra beheerst in "Architectuur, cultuur en collectiviteit", naar de manier waarop wij onze dagelijkse omgeving als een eindeloos transparant "binnen" denken in "Jommeke en de mythe van

hedendaagse architectuur: Ie bouwwerken • 26 februari 1998
Alleen al de uit- zonderlijke concentratie van kapi- :aal die nodig is voor de meeste, in dit boek getoonde projecten, maakt iet onmogelijk architectuur als au- ronorne...Hij maakte komaf met lau- we appreciaties a la Steele, en voor- al, met de idee van architectuur als autonome kunst...SU JAMES STEELE, Architectuur nu, Stich- ting Kunstboek, Brugge, 512 blz

Oogverblindende bouwwerken: Een ambitieus kijkboek over hedendaagse... • 26 februari 1998
James Steele levert met 'Architectuur nu' een prachtige salontafelboek over de hedendaagse architectuur met grote A af...Bij Stichting Kunstboek verscheen een lijvige turf over 'Architectuur nu' van de Californische hoogleraar architectuur James Steele...Alleen al de uitzonderlijke concentratie van kapitaal die nodig is voor de meeste, in dit boek getoonde projecten, maakt het onmogelijk architectuur als autonome discipline te beschrijven

Van de vloer af omhoog: Choreograaf William... • 25 maart 1998
Ons volgende project bestaat erin om het theater te verlaten, toch de architectuur in elk geval

Minder wordt meer (of te veel): Het... • 15 oktober 1998
het vertoog over architectuur zal je zelden of nooit iets vernemen over de wijze waarop een gebouw technisch werd geconcipieerd en uitgevoerd (toeristische beschrijvingen vormen hierop een...een essay uit 1970 zegt Geert Bekaert dat echt moderne architectuur "zich niet tussen mens en werkelijkheid stelt, maar dat ze gewoon de werkelijkheid reveleert...Negatief beschouwd kan men zeggen dat de verpersoonlijking van de mens een onpersoonlijke architectuur veronderstelt, en dat het dus tot een conflict moet leiden als de architect zijn architectuur

Tijdeloze duurzaamheid: De gebouwde dromen van Charles... • 19 november 1998
De restauratie van het zestiende-eeuwse "Hotel Torrentius" in Luik betekende immers de aanzet van een steeds duidelijker aanknopen bij het paradigma van de klassieke architectuur en de traditie van de...Deze architectuur blijkt op dezelfde wijze als Vandenhoves eigen werk betrokken te zijn op een "tijdeloze duurzaamheid". Veel nieuwe inzichten formuleert Bekaert in deze tekst niet, maar ze vormt...De suggestie lijkt dat Vandenhove met zijn gebruik van beeldende kunst als decoratie een latente traditie, ook bij de modernen, nieuw leven inblaast, en daarmee zowel architectuur als beeldende

Mark Wigley over Constant Nieuwenhuys' New Babylon... • 4 februari 1999
Zonder polemiek valt er, volgens Wigley, nauwelijks over architectuur te spreken...Constant bracht die strategie tot een ongekend hoogtepunt: hyper-architectuur

Genieten van verandering • 1 maart 1999
meer architecturale termen, in The Lisbon Piece heb je een heel heldere architectuur, in Drumming krijg je een soort deconstructie, met ettelijke, tegenover elkaar verschuivende lagen...Daarbij word ik in eerste aanleg sterk geïnspireerd door de muzikale structuur, maar ook de architectuur van een werk is daarin heel belangrijk

Het verraad van het fotoboek : De... • 29 juli 1999
Zoals nagenoeg alle Japanse architectuur van betekenis uit de naoorlogse periode wordt dit werk getekend door zijn verhouding tot twee bepalende krachten...Dat Maki, die zelf opmerkelijke pogingen ondernam om in zijn architectuur de stedelijke chaos van antwoord te dienen, veel sympathie voelt voor dit werk, is daarom niet verwonderlijk