72 document(en) met "Portret van" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Marc Steemans solo als Nijinski: Vragen over... • 22 oktober 1986
die periode schreef hij een dagboek dat het uitgangspunt vormt van de solo-voorstelling Nijinski - bij gratie van het vlees en niet van het intellekt van Marc Steemans in een regie van Martine Boni...Het gaat hier ook niet om een romantisch portret van een waanzinnige...Het is zelfs zo dat er voor een monoloog van deze lengte (twee uur) biezonder weinig teruggegrepen wordt naar standaard-voorstellingen van krankzinnigen, die valselijk de illuzie zouden moeten creëren

Orkater rekt kolder: Knap akteerwerk in "Parking" • 27 januari 1988
Maar dit verhaal van twee kriminele oude dames op een parkeerterrein is wel een verbluffende demonstratie van het akteertalent van beide aktrices...Via dit burleske verhaal wordt dan toch wel een beeld opgehangen van twee vrouwen aan de zelfkant van de samenleving...Het portret dat Luca en Zuiderhoek van dit stel schetsen is zo overtuigend, dat je ze op de duur zelfs sympatiek gaat vinden

Taal- en akteergeweld over een geweldenaar: "Gilles"... • 20 februari 1988
Op basis van de annalen van het proces schreef Claus zijn stuk, dat een vraag-en-antwoord-struktuur heeft, waarbij je de vraag steeds uit het antwoord moet rekonstrueren...Hij peilt naar de drijfveren achter het walgelijk gedrag van Gilles, waarbij al snel enerzijds de problematische relatie met God en zijn "zusje" Jeanne d'Arc en anderzijds de demonische figuur van...Tegelijk wordt ook een portret van die tijd geschetst, en met een beetje goede wil kun je voelen dat Claus hier zijn eigen tijd een soort spiegel voorhoudt

Hilde Wils in mooi regiedebuut: "Judith" van... • 4 mei 1988
De schrijver grijpt dat gegeven aan om een zeer complex portret van een vrouw en een man te tekenen, Judith en Holofernes...Judith is een merkwaardige, beeldschone vrouw, die alle mannen afwijst en zeer godsdienstig is. In de loop van het verhaal wordt die extatische relatie met God steeds duidelijker een sublimering van...Carine Peeters brengt een vrij goede vertolking van deze complexe figuur, en ook Bert Van Gorp weet een aanvaardbare Holofernes te brengen

Onthutsende patetiek in "Rinus" • 18 november 1988
Een kans om deze toch wel zeer unieke mengeling van patos, kitsch, psychologisch portret en politiek pamflet, schitterend geakteerd door Marien Jongewaard, bij te wonen...De tekst van Rob de Graaf is een lange monoloog, die opgebouwd is als een soort collage van verschillende fragmenten met elk hun eigen stijl...Dat wordt alweer heel sterk aangezet, en veroorzaakt tegelijk een soort (melodramatische) sympatie voor de figuur en een helder inzicht in de futiliteit -- de tragiek van de duts -- van zijn politiek

Johan Leysen is goede illusionist: "Van Wagner"... • 16 januari 1990
BRUSSEL -- Van Wagner is een titel die getrouw de lading dekt van de nieuwe teatervoorstelling van "Dito Dito" in een regie van Jan Ritsema...Hoewel het nergens zo expliciet in het programmaboek vermeld wordt, kun je uit de uitgebreide literatuurlijst afleiden dat de tekst van de voorstelling ook echt ontstond uit een konfrontatie van...Aanvankelijk vult de een de ander aan in de opbouw van een biografisch portret

Onderhuidse dreiging in De Mensenslinger • 11 oktober 1990
Het komt mij niet voor dat de makers het portret van een ziektebeeld wilden maken, wat overigens bijzonder vervelend en pretentieus zou zijn...De verfijning waarmee Dirk Van Dyck van intonatie, gelaats- en lichaamsuitdrukking en stemvolume wisselt, geeft aan dat de makers, vanuit een fascinatie voor de teksten van Michaux, zochten naar een...Het aandachtig lezen, het zoeken naar een manier om de soms vreemde gedachtensprongen van Michaux uit te spreken -- de ene zin moet bijna fluisterend gezegd worden terwijl voor de andere een toonloos

Forced Entertainment maakt alleen beeldjes • 9 november 1990
LEUVEN -- Geheel in de stijl van Some confusions in the law about love zou je kunnen zeggen dat het stuk heen en weer "zapt" tussen onderwerpen als de onwerkelijkheid van het dagelijks leven, de...roes brengt, een hiernamaals waar twee skeletten van Japanse geliefden hun klaagzang aanheffen en het buitengoed "Graceland" van Presley zelf...Wat niet wegneemt dat de makers toch een sociaal-kritisch portret van (de zelfkant van) de samenleving willen geven

Sleutelen aan Marivaux • 22 december 1990
Afgelopen jaar werkten studenten teaterwetenschap van de KU Leuven aan een voorstelling met teksten van Marivaux, onder begeleiding van Discordia's Matthias de Koning...Met dit stuk doen de akteurs iets vreemds: het personage van de moeder wordt voorzien van een tic, ergerlijke hoofdpijn, die schijnt te verklaren waarom ze zo lastig en heerszuchtig is. Ook de...Er zitten een paar heel mooie keuzes bij, zoals het verhaal van de man die bijna meer verliefd is op het portret van zijn geliefde dan op zijn geliefde zelf

Hoe clichés met mythen verward worden • 18 mei 1991
BRUSSEL -- Toneelgroep Amsterdam speelt de première van Bij Jules en Alice van de Vlaming Tom Lanoye...Vooral de manier waarop Lanoye een aanvankelijk nogal karikaturaal portret van Vlaamse kleinburgers geleidelijk opvoert tot een universum van (gewelddadige) fantasmen ) wat hij zelf mythisch...Het fantasmatisch potentieel van de situaties die Lanoye uitbroedde, zakt in elkaar door een vervelend-realistische uitbeelding van de meest saillante details ervan op scène, en een overdreven nadruk

Jan Ritsema bedenkt vernuftige kunstgreep • 23 mei 1991
De voorstelling Trio in mi-bémol van Josse De Pauw en Lineke Rijcman, in een regie van Jan Ritsema, maakt van die nood een deugd, en is daarom niet alleen vermakelijk, maar ook intelligent opgezet...Via allerlei intriges en misverstanden krijg je een genuanceerd en levendig portret van deze twee...George Alexander van Dam, Jeroen Robbrecht en Takashi Yamane vervullen de rol van pianospelende De Pauw en Rijcman, en de rol van cd-speler

Ron Vawter in de huid van twee... • 20 april 1993
BRUSSEL -- Wie het werk kent van de Wooster Group, een teatergroep uit New York, kijkt wellicht met enige verbazing naar Ron Vawter, een van de akteurs van die groep...Zo was hij bij voorbeeld een hevig tegenstander van de erkenning van de rechten van homoseksuelen in de jaren '70, hoewel -- en dat is de ironie van zijn leven -- hij privé wel aan zijn eigen...En ook nu weer is het portret van Smith en dat waar hij voor stond, zeer indringend

Vera Mantero vlucht in absurditeit • 26 oktober 1993
De laatste eigen produktie van Klapstuk '93, Sob van Véra Mantero, opent met een vreemde scène die de toon zet voor de rest van de voorstelling...denken aan de houten klazen in de films van Manuel de Oliveira -- wordt dan een pijnlijke, moedwillige beperking van de mogelijkheden van de dansers tot een stereotype...Ze willen gewoon niet virtuoos worden, ze willen niet amuseren met een portret van grijze burgermannetjes

"Exiles" een verhaal van wanhoop en wellust:... • 12 november 1993
BRUSSEL -- Na zijn regie voor Kaaitheater van Josse De Pauws Ward Comlez en Het kind van de smid (waaraan hij zelf meeschreef) vroeg Kaaitheater aan Peter Van Kraaij een nieuwe voorstelling te maken...Dit portret van onlesbare lust in psychisch geweld doet ook nu nog onthutsend actueel aan...De acteurskeuze van Van Kraaij heeft trouwens iets van een subtiele typecasting

"Modern Nature" portret van naoorlogse generatie • 6 december 1993
Met een erfenis van zijn vader had hij zich teruggetrokken in "Prospect Cottage", vlak bij de kerncentrale van Dungeness...De grote verdienste van de tekstselectie en de eenvoudige acteerstijl van Cuppens is echter dat door de concrete figuur van Jarman ook het portret van een generatie gaat schemeren...De vele reflecties over de dood, van zijn ouders, van een bevriende buurvrouw die zijn passie voor tuinieren deelde en van zijn vele homoseksuele vrienden geven de anekdotes op de duur de allure van

Amerikaanse Droom op zijn Vlaams • 10 december 1993
LEUVEN -- Reeds een schrijver als Alexis Tocuqeville beschreef de vreemde gevolgen van het democratisch ideaal van de Amerikaanse droom: de burgers van deze ideale samenleving bleken zich nauwelijks...American Dream" uit 1959 schetst E. Albee een portret van een kinderloos echtpaar, "mommy en daddy" en de inwonende "grandma" (zo spreken de personages elkaar ook aan) dat kan gelden als een model...de verre diepte zie je gedurende het hele stuk een video-opname vanuit een bestelwagen (van de "vanman") van de straten van de stad waar het stuk speelt

Hyperventilatie in ontheemde wereld • 23 december 1994
Zijn idyllisch portret van "vroeger toen alles goed was" wordt voortdurend doorkruist door kanttekeningen van de anderen...Tristero slaagt er niet steeds in de dubbelheid van de tekst, enerzijds een konkreet verhaal, anderzijds een portret van een samenleving in verval, recht te doen...De enscenering, met een mooi decor van Pieter Bogaert, blijft ver van elke anekdotiek, zoals de tekst

Stan kijkt twee keer in huiskamer • 16 februari 1995
Naarmate het verhaal vordert, worden de eenvoudige schema's steeds complexer: de motieven van de personages zijn ver van zuiver, en het portret van die lieve Arthur krijgt allengs ook stevige deuken...Zonder echt in de huid van hun personage te kruipen, kan je door de weloverwogen keuze van de afstand die ze letterlijk en figuurlijk tegenover elkaar in acht nemen en het nadrukkelijke gebruik van...Het resultaat is een vermakelijk, zij het nogal navrant portret van twee oude vrijsters en een weduwe

Vietnam voorbij alle clichés : Michel Van... • 24 maart 1995
De tekst van Rob de Kuiper schuift tussen het relaas van zijn bezoeker (gebaseerd op zijn eigen reiservaringen) fragmenten van Greenes boek...verwerken". Hij schildert ook het portret van een samenleving waar, onder de uiterlijke voorkomendheid en elegantie, een sterke terreur elke meningsuiting belet...Soms is ze een objektief historisch relaas, soms duikt ze in de persoonlijke beleving van Greenes Fowler of de toerist van 1995

Pina Bausch sluit dansers op in eeuwig... • 9 september 1995
Heel algemeen zou je kunnen stellen dat Bausch en haar dansers iets willen tonen van de sterkte en zwakte van mensen in hun verlangen...Ze debiteert de teorie van de ideale proporties van het lichaam, volgens de gulden snede...Het dansen, iets wat toch bij uitstek voor, en met anderen gedaan wordt, verdraagt hier alleen nog de leegte van een verlaten strand, zonder de aanwezigheid van anderen.Die zijn alleen als droom