86 document(en) met "Macht" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Vernuftige ervaringsmachines • 15 juli 1994
Informatie wordt daarbij steeds gemanipuleerd om de macht te veroveren, niet om de waarheid te dienen...Een en ander wordt "aangetoond" door de meest cliché-matige voorstellingen van de macht in een patetische, barokke vorm op te voeren, met veel zin voor lugubere en zelfs ronduit sadistische details...Ze wordt triomfantelijk rondgereden, tot ze de macht overneemt; symbolisch blijkt dat als ze de top van een hoge stelling van kartonnen dozen bezet

Inventaris zonder begin of einde : "Oefening... • 22 september 1994
Toch blijkt tegelijk dat hij haar overweldigende macht wil indijken

Tristero op drift in chaotische "Garga Shlink" • 15 oktober 1994
Anderzijds de grootstadsbewoner, een Einzelgänger die zich stoort aan God noch gebod en handelt volgens het princiep van de momentane (perverse) verleiding om macht en rijkdom te verzamelen

Grote wereldproblemen en beeldpoëzie op Dance Platform • 30 januari 1995
Maar helaas, al heel snel lost deze sterke vorm op in zwaarwichtige allegorische taferelen over de wisselvalligheid van de macht...Om de mikro-mekanismen van de macht inzichtelijk te maken heb je echter vooral geen grote gebaren, maar een sterke analyse nodig

Pierre Droulers speelt met dansers en knikkers • 30 maart 1995
Bij voorbeeld een uitgebloeide paardebloem die haar pluisjes maar niet wil verliezen, ook al hoor je op de klankband iemand er uit alle macht tegen blazen

Hertmans verkent grenzen van waanzin • 8 april 1995
Ook een auteur als Büchner, die zelf niet "over de schreef" ging, maar in Lenz en Woyzeck de waanzin tastbaar maakt en in Dantons dood de holle klank van de retoriek van de macht hoorbaar, komt om het...Die subversie tegen de taal van de ouders is een spel: het bestaat erin de spelregels waarmee de anderen macht uitoefenen, onderuit te halen

Bronkhorst en Jongewaard buiten beperkingen mooi uit • 24 mei 1995
kijker zich betrapt voelt in zijn kijkdrift als hij ziet hoe de vrouwelijke dansers de mannelijke begluren, begeren en in hun macht hebben tegelijk...Het is de "macht van teaterlijke dwaasheden", gezien door een erg lichte bril

Needcompany in greep van vervallen leven • 26 mei 1995
Een cyclus die volgens de maker zelf gaat over de macht van seks en erotiek, en dus uiteraard over de dood...En de vraag wordt daarbij veeleer wie er in dit spreken macht uitoefent over wie, en waar dit spreken op uit is. In een eerste deel wordt het gedicht Léda van Paul Eluard gezongen, op muziek van...De professor wijst haar echter voortdurend op de verantwoordelijkheid van haar macht

Eerste stappen van een levend tijdschrift • 16 februari 1996
Televisie Dat het toch niet allemaal zo vlotjes loopt, bleek dan weer uit Marc Holthofs verhelderende verhaal over de nogal "unheimliche" macht van spekulanten op het politieke wereldgebeuren

Camus' bezinning over terrorisme simplistisch: "De Rechtvaardigen"... • 11 maart 1996
Tussendoor verwijst Camus naar de gevolgen van het terrorisme, wanneer het erin slaagt werkelijk de macht te veroveren

Vier vrouwen in een ondraaglijk isolement • 12 maart 1996
Een overmaat aan goede intenties en politieke korrektheid (marginale, buitenlandse vrouwen of minderheden in de derde macht) verspreidt al snel een onaangename geur van heiligheid en patronaatstoneel

Mooie plaatjes redden het niet : Charleroi/Danses... • 2 mei 1996
Net als in het barok theater krijgen we niet de werkelijkheid van echte lichamen te zien, maar een gebeuren dat door de macht van de blik van de choreograaf ontstaat

Guy Cassiers woelt onder de huid van... • 30 mei 1996
De macht van herinneringen is zo groot, dat ze vaak de wijze waarop het heden beleefd wordt kunnen sturen en wijzigen

Laat de kunst nu maar een bolhoed... • 1 augustus 1996
En dus: als de dienstbode, de eenvoudige werkman, die niet uit is op geld, macht, succes, maar vervuld is van de juiste, gepaste uitvoering - als een gebaar - van zijn taak

Kleine dansgroepen zetten ook zonder middelen onderzoek... • 29 augustus 1996
Een nieuw project, Boeken en juwelen, over de reactie van een gesloten leefwereld op de intrede van geld en macht, staat op stapel voor 1997

Needcompany probeert vat te krijgen op kluwen... • 6 december 1996
De trilogie draait rond de thema's macht, seks en erotiek en hun kruisverbanden

De temperamenten van Jan Fabre • 29 januari 1997
Regisseur, danser en duivel-doet-al Wim Vandekeybus (33) scheerde sinds zijn deelname aan De macht der theaterlijke dwaasheden in 1984 internationaal hoge toppen met zijn gezelschap Ultima Vez...Annamirl Van der Pluijm (33), ook ooit lid van de cast van De macht der theaterlijke dwaasheden, werkte zich door gastoptredens in voorstellingen van Vanrunxt en vooral door intelligente, intense solo...die periode zag ik De macht der theaterlijke dwaasheden

Onschuldig sprookje met goede afloop : "De... • 24 februari 1997
Twee ervan, Raymonde Pouce (Sien Eggers) en Marc Thyl (Jan Pauwels) vertegenwoordigen de tegenpool van het romantische zolderbestaan: vulgair, rijk, op ogenblikkelijke vervulling van lust en macht

Hoe je geweld niet kan tonen op... • 18 maart 1997
Het leger grijpt er als een bende woestelingen de macht

Gekte met een donker randje • 25 april 1997
De enige factor die ze samenhang verleent is hun blinde instinct om macht te verwerven over de anderen