22 document(en) met "De Beweeging" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Veel maten bloed voor niets: "Caligari, an... • 18 mei 1988
De muziek wordt live gezongen door drie zangers die in zeer plechtstatige gewaden opgesteld staan in drie torens op de achtergrond van de scène, met de haren stijl omhoog...de vreemde samenvoeging van gebaren, en het gebruik van kombinaties die vreemd zijn aan het klassieke repertoire, merk je de invloed die de koreograaf heeft ondergaan van zijn leerperiode in de...Die is ook niet terug te vinden in de koreografie an sich, die ook weer niet kwaad is, maar niet van zo'n gehalte dat ze al de poeha van de kostuums, de muziek, de speciale bloederige effekten kan

"Emma", een groepsimprovizatie: "Les ballets contemporains de... • 26 mei 1988
LEUVEN -- "Emma" van Alain Platel beleefde zijn première op het festival De Beweeging in Antwerpen en maakt nu een kleine tournee door België en Nederland...De verhouding tussen Emma en de rest wijzigt steeds en is zeer complex...Jammer dat er niet méér gesnoeid is. Er zit een aantal nutteloze gags in die op zich wel aardig zijn, maar op de duur de krachtlijnen gaan schaden

Er beweegt wat bij De Beweeging: Zesde... • 19 mei 1994
De laatste belicht de samenwerking van De Beweeging met elf koreografen...het deel video vindt men veel werk uit de BRTN-serie De dans ontsprongen, naast produkties van Plateau, Konrad Maquestiau en De Beweeging zelf...De video's zijn telkens een half uur voor de voorstellingen te zien, zowel in de Monty (21 .30 uur) als in de zaal van De Beweeging aan de Gasstraat (19.30 uur). Een laatste evenement naar

Drie oudere koreografen in festival De Beweeging • 2 juni 1994
ANTWERPEN -- Het festival De Beweeging prezenteert niet alleen werk van nieuwe, "beloftevolle" koreografen, maar volgt ook mensen die al langer bezig zijn...De dans zelf is nogal gracieus en traag, met een sterk aksent op de bewegingen van de armen, die zich steeds opnieuw samen strekken voor het lichaam...De opgewektheid van het gehups slaat echter snel om in onlust en agressie: alle appels worden tegen de achterwand van de scène, zonder enige duidelijke aanleiding, stukgegooid

Teatrale effekten bij De Beweeging • 9 juni 1994
ANTWERPEN -- Hoe groot het spektrum is van wat onder de noemer "dans" kan worden gevat, werd ook in het Festival De Beweeging weer duidelijk...De tweede sluit erg dicht aan bij klassiek ballet, door de lust die de dansers tentoonspreiden in het maken van bevallige bewegingskompositities...Het motto van de voorstelling luidt: "In de onmetelijke monotonie van de ruimte verdrinkt de tijd, beweging van punt tot punt is geen beweging meer, en waar geen beweging is, daar is geen tijd

Danslandschap dreigt te verstarren: "Grote drie" onder... • 28 augustus 1996
De structurele subsidies zijn voor de volgende vier jaar beperkt tot drie groepen: Rosas van Anne Teresa De Keersmaeker, Les Ballets C. de la B. van Alain Platel, Ultima Vez van Wim Vandekevbus...Al deze mensen zijn voor overlevingskansen voor een groot deel aangewezen op danswerkplaatsen als Klapstuk, De Beweeging of Dans In Kortrijk of op steun van receptieve theaters...Er stond slechts een nieuw werk van Anne Teresa De Keersmaeker op de affiche, Verklärte Nacht, een choreografie die paste in een totaalproject van de Munt rond Schönberg

Kleine dansgroepen zetten ook zonder middelen onderzoek... • 29 augustus 1996
Ook De Beweeging kon rijkelijk profiteren van het ministeriële manna, en zal dus de vleugels meer kunnen uitslaan dan vorig jaar...Het Festival De Beweeging krijgt in 1997 naast het voorstellingsprogramma ook een dagprogramma met klemtoon op permanente vorming voor fysiek theater...Vallen volgend jaar nog te signaleren op diverse podia (Cultureel Centrum Berchem, Warande, de al genoemde huizen): de Vietnamese Compagnie Ea Sola, met de voorstelling die twee jaar geleden op

Hoe verbeelding dans wordt: Emio Greco met... • 27 februari 1997
De titel verwijst naar de relatie tussen het brein -- cervello -- en de beweging...Nerveus draait het omhoog van links naar rechts, terwijl de lippen prevelen -- alsof de danser zich probeert te herinneren hoe het hem geleerd is. De kortsluiting tussen het hoofd en het lichaam...Emio Greco is nog te zien op Festival De Beweeging, op 6 en 7 maart

De Beweeging biedt schokeffect zonder inhoud • 5 maart 1997
ANTWERPEN -- Pé Vermeersch en Javier De Frutos leveren elk ondermaats werk af op dansfestival De Beweeging...Voor zover dat al niet duidelijk bleek uit de fallusvormige diademen van de vrouwen, wordt hier de vleselijke lust van de vrouw uitgebeeld...Inlichtingen bij De Beweeging: 03-225.10.66

Tweemaal bevreemdende lichamen • 5 maart 1998
Marc Vanrunxt is de centrale gast in de tiende editie van De Beweeging in Antwerpen...De vier dansers beginnen de ene na de andere te bewegen: hun lichamen en armen wringen zich traag in alle richtingen alsof ze zo verbindingen willen leggen tussen ver verwijderde punten...wellicht van de hand van Alexander Baervoets, die een fragment van de voorstelling choreografeerde geen contact, zelfs geen oogcontact tussen deze dansers

Simone Sandroni tornt aan onzichtbare grenzen • 11 maart 1998
De Italiaan Simone Sandroni en de Tsjechische Lenka Flory, ooit lid van Vandekeybus' gezelschap, maakten samen de dansvoorstelling Déja donné, nu te zien op het Festival De Beweeging...Door het directe contact met de toeschouwers, door de overdreven gestileerde gestiek die hier aangekondigd wordt (met bijna letterlijk een lach en een traan), herken je vaag de invloed van de commedia...Plots begrijp je ook de muizenvallen op de rand van de scène, Terwijl er druk op en af de scène gelopen wordt, wordt een val geraakt en als een rij dominostenen klappen ze een na een dicht

Thomas Hauert levert veel zuiver kijkplezier • 17 maart 1998
Over het dansfestival De Beweeging viel afgelopen weekend het doek...De titel is geïnspireerd op de optische illusie van de treinreiziger die koeien ziet "voorbijrazen" in het landschap...Het thema van de "relatieve beweging" komt het sterkst tot uiting in de scènes waarin de dansers allen tegelijk aanwezig zijn op de bühne, en als planeten rond elkaar cirkelen

Hoe lang is België nog navel van... • 24 juni 1999
Antwerpen verschuift er iets bij Monty en bij De Beweeging, waar een projectgewijze aanpak plaats laat voor nieuwkomers -- al blijven de oude huisartiesten de doorslag geven...Op de keper beschouwd is de centrale plaats van ons land in de dans immers veeleer het gevolg van veel toeval dan van een doordacht beleid...En, last but not least, ook Anne Teresa De Keersmaeker kende een vruchtbare periode, met als uitschieters Drumming in de zomer van 1998 en de theaterregie Quartett, samen met theatergezelschap Stan

"Vergelijk het met voetbal": Interview met choreograaf... • 8 maart 2000
1993 ging hij werken bij "De Beweeging". Hij heeft een heel eigen opvatting over wat dansvoorstellingen moeten zijn...De volgorde van bewegingen, plaats en richting konden de dansers vrij bepalen, maar de aard en zelfs de intensiteit van de bewegingen lagen vast...Ook werd beslist dat de spelregels van de voorstelling betrekking zouden hebben op de wijze waarop de dansers het materiaal konden manipuleren en wijzigen

Interview met choreograaf Alexander Baervoets: "Vergelijk het... • 8 maart 2000
1993 ging hij werken bij „De Beweeging". Hij heeft een heel eigen opvatting over waf dansvoorstellingen moeten zijn...De volgorde van bewegingen, plaats en richting konden de dansers vrij bepalen, maar de aard en zelfs de intensiteit van de bewegingen lagen vast...Ook werd beslist dat de spelregels van de voorstelling betrekking zouden hebben op de wijze waarop de dansers het materiaal konden manipuleren en wijzigen

"Performance" in Antwerpen: diepe ernst van Marc... • 21 maart 2000
Antwerpen -- Performance is onmiskenbaar een choreografie van Marc Vanrunxt door de diepe ernst waarmee de bewegingen uitgevoerd worden, terwijl tegelijk de kitsch voortdurend om de hoek loert...De ruimtes van De Beweeging in de Gasstraat in Antwerpen blijven voor deze Performance onaangekleed...Als je de zaal binnenkomt moet je laveren tussen de dansers die onverstoorbaar, bijna autistisch, heen en weer denderen, van de ene kant van de publiekstribune naar de andere

Dans op waakvlam • 30 mei 2001
juni, net voor her en der in Europa de festivals als paddestoelen uit de grond schieten, maken enkele vroegere dansers van Rosas als Roberto Olivan en Thomas Hauert in Brussel hun opwachting met eigen...Antwerpen houdt De beweeging op 9 en 10 juni een tweedaagse met dans, video en beeldende kunst, een van de laatste initiatieven van het interim-bestuur van Marc van Runxt en Ilse Vandesande vooraleer...Samen schetsen ze een wereld waarin de mens heen en weer geslingerd wordt tussen een blindelings vertrouwen in de mogelijkheden van technologie en een heimelijk gevoel van eenzaamheid en zwakte

Druk grensverkeer • 6 juni 2001
Zo ook bij A lInnovation, een programma samengesteld door De Beweeging in Antwerpen...Raeves oude gabber en artistiek directeur ad interim van De Beweeging Marc Van Runxt is ook aanwezig op dit festival, zij het alleen op virtuele wijze...Pieter TJONCK A lInnovation is op zaterdag 9 juni om 20 u en op zondag 10 juni om 16 en 18 u mee te maken in De Beweeging, Gasstraat 90, 2060 Antwerpen

Achter de scheur in de muur • 6 maart 2002
1993 verliet hij de archieven om te werken bij De Beweeging...Je kunt in een klassieke dans de persoonlijkheid van de danser inderdaad helder laten uitkomen, en in zeer subtiele verschuivingen van een vast canon aan middelen kun je de hand van de meester zien...Swollip staat op 6 maart om 20u;30 in de Monty in Antwerpen (03/238.91.81), en is op 7 maart ook te zien in de Vooruit in Gent (09/267.28.28). De voorstelling staat op 22 maart in CC Maasmechelen (089

Een solo die een duet werd • 2 mei 2002
Dit gezelschap was in België al eerder te zien in 2000 met Mad Red in Victoria, Gent en Het Oude Badhuis en De Beweeging in Antwerpen...Zijn werk was van bij de eerste experimenten tijdens zijn studietijd aan PARTS getekend door een kritisch onderzoek naar de conditie van de theatermaker en choreograaf in het huidige podiumbestel...De solos van Thomas Plischke van en met Thomas Plischke, Alice Chaucat, Kattrin Deufert, Yasuo Akai staan op 7 en 8 mei in de Minardschouwburg, telkens om 20u