81 document(en) met "Choreografische" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Klapstuk 91: Geroezemoes na een dansfestival • 1 december 1991
Bepaalde choreografische oeuvres of werken zijn zeer interessant of belangrijk, maar niet de dans als dusdanig

Op zoek naar nieuwe verbanden: Rosas danst... • 1 januari 1992
De registers die ze bespeelt, zijn zeer divers: naast de puur choreografische arbeid, het structureren van de dans op het podium, is er een steeds verdergaand onderzoek naar alle andere parameters die...Dit soort choreografische opzet, waarbij een individu de raadselachtige energie van een groep meeneemt naar een solobeweging komt nog meer dan eens voor in de voorstelling, maar - alleen met vrouwen...Opvallend is hoe verschillend de choreografische taal is die De Keersmaeker toewijst aan de mannen

De lucht is zwanger van onuitgesproken verlangens • 1 april 1992
Erts behandelt De Keersmaeker haar mannelijke dansers veel meer op een louter choreografische manier, als een middel om muzikale structuren te veruitwendigen, als achtergrond en publiek ook voor de

Melancholische miniaturen: Anne Teresa De Keersmaeker danst... • 1 november 1993
andere choreografen als Paxton die ook met Bach in de weer geweest is... Nooit word je overdonderd, nooit krijgt de choreografische arbeid het dwingend karakter dat je de structuur doet vergeten als

Baervoets gaat op zoek naar vrijheid :... • 24 april 1996
Baervoets wil ze in drie keer nemen, en daarbij laat hij elke keer de teugels van de choreografische structuur veel meer vieren dan in Blauw of Nievelt het geval was

Wonderlijk danskwartet van Jonathan Burrows • 9 mei 1996
Enkele eigenschappen van de choreografische structuur en de beweging zelf lijken doorslaggevend in het effect...De choreografische structuur suggereert voortdurend dat alle bewegingen beantwoorden aan, of passen binnen een ingewikkeld stelsel van spelregels, mogelijk in samenhang met de dubbele piano-partituur

Henry van de Velde geeft Rosas ander... • 17 juni 1996
Dat "omkijken" blijkt bijzonder boeiend: Rosas danst Rosas doet immers, door de dwingende, bijna architecturaal opgezette choreografische en muzikale schriftuur, op een paradoxale wijze het

William Forsythe laat de tijd achteruitlopen • 2 juli 1996
Forsythe heeft zijn voorstelling opgebouwd naar een exponentiële toename van choreografische figuren en motieven

Verstilde wereld van Balthus inspireert choreografen • 22 augustus 1996
Bovendien is het pure choreografische onderzoek naar de verbinding van ongelijksoortige en onnatuurlijke bewegingen interessanter dan wat De Mey doet

William Forsythe brengt Ballett Frankfurt naar Antwerpen • 4 december 1996
Vanaf 1976 begint Forsythe aan zijn eerste choreografische werken

De Keersmaeker bouwt broze droom op :... • 16 januari 1997
het tweede deel, Lyrische suite van Alban Berg, zien we een strenge, haast klassieke choreografische opbouw, met het duet als basisvorm, tegen een abstract-leeg achterdoek...Choreografische motieven, zoals de bijna expressionistische bewegingen uit het eerste en derde deel, worden bijna heimelijk heen en weer gesmokkeld...Andermaal toont Anne Teresa De Keersmaeker haar buitengewone gave om muzikale en choreografische structuren aan elkaar te spiegelen, en ze tegelijk innig te verbinden met een theatrale emotionele

Bevallige nachtmerries • 30 januari 1997
De poëzie haalt haar effecten niet uit het materiaal waarmee gewerkt wordt (de choreografische taal), maar uit de boodschappen die ermee opgebouwd worden

Vanrunxt belichaamt onpeilbare melancholie • 8 februari 1997
Zij volgen grotendeels dezelfde choreografische lijnen, zij het met wat andere trajecten en wat tijdsverschillen

Wondere wereld van het fin de siècle • 11 februari 1997
Bert Van Gorps choreografische signatuur is steeds onmiddellijk herkenbaar, of hij nu een zuiver dansante voorstelling maakt of, zoals bij Boeken en juwelen, een mengvorm van theater en dans

Wonder van "Fase" werkt nog : Anne... • 17 mei 1997
het spanningsveld tussen de dwingende muzikale en choreografische structuren en de uitvoerders, en wat dat teweegbrengt, ligt heel de betekenis, de inzet van Fase verscholen

Twee dansboegbeelden in deSingel • 17 september 1997
Brown richtte een gezelschap op en ontwikkelde een uitgesproken belangstelling voor choreografische structuren...Later, met werken als Newark, ontstonden meer rigoureuze choreografische structuren...Nadien narn met stukken als For MG: the movie of Another Story as in Falling de complexiteit van de structuren hand over hand toe, Another Story... gebruikt een bijzonder lange choreografische zin als

Baervoets op ontdekkingsreis : "ijsch" verkent pure... • 11 oktober 1997
Wat centraal komt te staan, is niet zozeer de choreografische structuur als wel de eigenheid van elke afzonderlijke danser...De opeenvolgende, choreografische beelden verschijnen nooit abrupt: er is altijd een zekere overlapping tussen de interventies van de dansers, vaak met een zekere contrasterende kwaliteit

Navas en Porte demonstreren virtuoos verknipte lichamen • 20 november 1997
Navas en Porte volgen elk hun eigen weg, tot ze plots, als waren ze twee mechaniekjes, die toevallig tegelijk aflopen, bijna perfect, synchroon een ingewikkelde choreografische frase afhaspelen

Tweemaal bevreemdende lichamen • 5 maart 1998
Hoewel dat niet werkelijk zo is, geeft de voorstelling de indruk een eindeloze loop te zijn van steeds weer dezelfde choreografische figuren

Forsythe meester in beperking: Ballett Frankfurt met... • 27 maart 1998
Ook het arsenaal aan choreografische strategieën is er gevoelig groter