Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


126 document(en) met "religieuze" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Ik heb altijd de nood gevoeld het actuele met het religieuze te verbinden

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Zijn religieuze bekentenis blijft constant en ongewijzigd; wat veran- Foto's Tijl door het Vlaamsch Volkstooneel deringen ondergaat, is zijn presentatie van de betekenis daarvan...Als Van de Velde vervolgens zijn formalistische drang kwijt raakt, wordt ook de religieuze evocatie passief en teert ze op inmiddels al te vertrouwde vormen, zoals in Sinte Lutgardis (1928), Faust...Te midden van een toenemende technologisering die de mens steeds sterker tot collectivistische afhankelijkheid drijft, voelt Van de Velde de religieuze bindingen, voor hem één met zijn eigen aard en

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
iets van de oorspronkelijke religieuze, initiële waarde heeft behouden...kerkelijk religieuze leven door de versnippering en het individualistische messianisme verwatert en uiteenvalt, zo dreigen ook andere oorspronkelijk cohesie bevorderende" levensvormen via een druk op

Nr. 9, Januari 1985 • Jacques Franck • Naar de bronnen van Béjarts kunst
De dans kan alleen de essentie zeggen en zegt de essentie beter dan wie ook, omdat ze de kunst is die het dichtst bij het religieuze gebeuren staat en bij het religieuze moment in het bestaan...De mythen zijn poëtische en populaire voorstellingen van een religieuze waarheid...Schreeuw om God Vandaar de religieuze dimensie in het oeuvre van Béjart (het latijnse religio is afgeleid van relegere of religare, wat verbinden, samenbrengen, verenigen betekent). In een

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
de Inquisitie, en finaal de komst van Alva, waarbij de verstrengeling van religieuze en politieke rebellie, en de onderdrukking daarvan, helemaal manifest werd -- is genoegzaam bekend

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
gerechtshof van Dresden van het jaar 1894 Sabine maar Paul Daniël Paul het gerechtshof beweert dat ik de gevangene ben van religieuze waanvoorstellingen terwijl deze toch

Nr. 12, Januari 1985 • Klaas Tindemans • Brooks Mahabharata, het grote gedicht van de...
Toch stel je vast dat Peter Brook de laatste jaren naar teksten met evidente religieuze wortels grijpt...de Mahabharata van Carrière zijn vele uitweidingen, nevenplots, filoso-fisch-religieuze commentaren, rituelen, enz

Nr. 12, Januari 1985 • Edward van Heer • Frieda Pittoors: Apostolos Panagopoulos
Dante droomt in verzen van de verre Beatrice, Petrarca oogst lauweren met lyrische jubelzangen over Laura,. .. De religieuze tegenhanger van deze wereldse minnelyriek vinden we bij Hadewych

Nr. 14, Juli 1986 • Geert Opsomer • Staatsprijs voor René Verheezen
Ze refereert naar de oudtestamentische Job, ze is net als hij terechtgekomen op de mesthoop van de maatschappij . Het verschil is dat Moeders religieuze roeping (haar laatste houvast, net als Strauss

Nr. 17, Maart 1987 • Mark Deputter • Claus Peymann in Wenen
Nathan der Weise Nathan der Weise is een thesestuk, geschreven als pleidooi voor (religieuze) verdraagzaamheid en tolerantie

Nr. 18, Juni 1987 • Frank Peeters • Theater maken in de tegenstroom
406 v. C.) was de cultus volledig gecanoniseerd en had het religieuze aspect grotendeels plaats moeten ruimen voor het sociale, i.e

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Hij heeft geprobeerd de irrationaliteit, de pseudo-religieuze en mystieke pretenties van dit stuk op te vangen in een vormgeving die deze "corrigeert". Handkes barokke, pathetische zegging wordt

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Theater was slechts de emanatie van een voor-afbestaande gemeenschap: rond de polis in het Griekse theater, rond de vorst in het Franse classicisme of - de theocentrische religieuze gemeenschap in de

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
En zelfs in het platste materialisme zit een filosofische kern (het zogeheten materialisme), nog altijd nuttig in de strijd tegen pseudo-religieuze glitter en dito goeroes

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Rurale rites, religieuze ceremoniëlen, dramatische wedstrijden in de Dyonisia en Lenaia, middeleeuwse mysteriespelen, theatrale optochten, renaissancefestivals, worden daarbij in mekaars verlengde

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
KNS lijkt vooral naar de mythisch-religieuze sfeer te hebben gepeild; KVS beitelde eerder aan de psychisch-sociale dimensie

Nr. 26, Juni 1989 • Herman De Dyn • Theater over filosofie
Filosofische (en religieuze) zekerheden vervullen omwille van hun idëel karakter gemakkelijk de rol van een ultiem houvast, verschaffen een ultieme zelfgenoegzaamheid

Nr. 28, December 1989 • Johan Thielemans • DE BEKORING VAN DE TRADITIE
Derde cirkel Eerst was er een priesteres, Okuni, die in 1603 een religieuze dans uitvoerde

Nr. 29, Maart 1990 • Johan De Boose • Andrzej Wajda
fungeert; daarnaast is er de jonge Sonja, een arme, eenvoudige en diep religieuze vrouw, die als prostituée aan de kost komt

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Ik zag twee rode draden; 1. het is een echte mannenvoorstelling : 2. de fragmenten confronteren religieuze en areligieuze houdingen...van het schieten met revolvers, het taartsmijten, het gelijkhalen in religieuze discussies...de tweede act wordt het achtergrondpaneel veranderd in een enorme 'madonna met kind', een duidelijke verwijzing naar het streng religieuze van de Galotti's, in wiens huis het tweede bedrijf speelt


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK