Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


37 document(en) met "reguliere" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 14, Juli 1986 • Jan Joris Lamers • Jan Joris Lamers
kleine zaakje gedobberd, het wordt tijd dat je je conformeert aan de produktiewijze van een reguliere groep

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Met het begin van het reguliere theaterseizoen valt die intense festivalactiviteit echter niet stil, al worden, net zoals in het wisselende kleurenpalet van de herfstbladeren, de accenten toch wel

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • DOSSIER OPLEIDING
kan zijn onderzoeksobject niet zo strikt afbakenen binnen objectieve normen of reguliere banen, zoals dat binnen de electrodynamica of de biochemie blijkbaar wel kon

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries • Tussenstad
De toeschouwer regelt zelf zijn theaterleven, volgt zijn eigen kieskeurigheid, niet gehinderd door reguliere abo-afspraken

Nr. 46, Januari 1994 • Eddie Vaes • Lissabon 94 - Antwerpen 93
een programma-onderdeel is van het Festival, dan wel een reguliere voorstelling, of een deel van Lissabon 94

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
Deze stijl is van grote invloed geweest op jonge choreografen zoals Harijono Roebana, Angelika Oei, Suzy Blok en Roberto de Jonge, die met vele anderen de kans kregen bij OT te werken; in de reguliere

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Peter De Jonge • Revolte onder het promenadedek
Aanwezigheid is bij The Wooster Group van een andere orde dan in het reguliere theater

Nr. 60, Juni 1997 • Kurt Vanhoutte • De dans van zachte machines
De voorstelling van Hush Hush Hush werd enthousiast onthaald: plots bleek dat ook buiten het reguliere circuit gedanst werd

Nr. 64, Juni 1998 • Redactioneel
Terecht, maar niet haalbaar als je het allemaal naast je reguliere dagtaak moet bolwerken

Nr. 67, Maart 1999 • Marianne Van Kerkhoven • De dramaturg als roerganger
Naast de reguliere producties gingen er eigen initiatieven van de acteurs lopen, die we dan probeerden uit te brengen tussen de bedrijven door

Nr. 67, Maart 1999 • Pascal Gielen • De sacrale gebarenstoet
Zo is Antimaterie volledig van onze reguliere tijdsbeleving afgesloten

Nr. 69, Januari 1999 • Pascal Gielen • Dans in Vlaanderen 1980 - 1995
GRAFIEK 7. Ultima Vez, verhouding reguliere subsidies versus internationale kredieten Bron: boekhouding Ultima Vez GRAFIEK 8. Ultima Vez, aantal voorstellingen...Grafiek 9 geeft ons een idee van dit beleid binnen de reguliere subsidies

Nr. 70, December 1999 • Marleen Baeten • Jeugdtheater XL
als in CC Berchem is hieruit een vruchtbare samenwerking ontstaan die de traditionele jeugdtheaterprogrammering ver overstijgt: in hun reguliere programmering worden - vooral op het vlak van dans en muziek...Kunsteducatie), productie en presentatie, kinderen en jongeren, sociale realiteit en kunstwereld,... Marc Verstappens aantreden zorgde aanvankelijk voor nogal wat weerstand binnen het reguliere jeugdtheater...Nederland, want vooral onder zijn bewind veranderde het festival van een netjes geordende marktplaats in een onoverzichtelijke soek met veel vreemde invloeden (theatermakers van buiten het reguliere

Nr. 73, Januari 2000 • Rudi Laermans • Het lichaam als medium
Het loslaten van de reguliere theatersituatie laat immers toe om dat onderscheid op uiteenlopende manieren in te vullen

Nr. 76, Maart 2001 • Katrien Darras, Steven De Belder • Sociaal-artistieke projecten: de schaamte voorbij
MTV haalt qua inhoud en techniek een hoog niveau en is bijzonder invloedrijk, maar speelt quasi geen rol in de dans die in het reguliere circuit getoond wordt...Maar het geld dat je eraan besteedt en de uren die je erin steekt, kunnen wel ten koste komen te staan van je reguliere werk...En als theatergezelschap heb je wel een reguliere ‘cahier de charge’ van zoveel voorstellingen, een minimum aan publiek, 12,5% eigen recette

Nr. 75, Maart 2001 • Marianne Van Kerkhoven • Belangrijke kunst gooi je toch niet weg...
door het gezamenlijke repertoire van die verschillende gezelschappen te zien zou zijn: een mélange van dingen terwijl er daarnaast in de andere schouwburgen de reguliere reeksen van andere projecten

Nr. 79, December 2001 • Rudi Laermans • De belofte van 'het'
Het waarom daarvan - hoewel er feitelijk geen sprake is van een waarom - was veel duidelijker tijdens een evenement als dat in de Beurs dan bij een reguliere theatershow

Nr. 81, Februari 2002 • Peter Anthonissen • Jungle in een wijdzittend theaterjasje: Olie op...
Ter illustratie: structureel ondersteunde jazzinitiatieven zijn, de kunstencentra met een reguliere jazzprogrammering incluis, zowat op één hand te tellen, en gesubsidieerde jazzprojecten zijn er

Nr. 83, Januari 2002 • Nikol Wellens • Opdracht volbracht?: Meer sociale bescherming voor alle...
Sinds 1992 worden binnen het reguliere sociaal overleg van het paritair comité 304 CAO's afgesloten die collectieve afspraken over loon- en arbeidsvoorwaarden vastleggen...Al te vaak konden werkgevers uit deze sector niet van de reguliere bijdrageverminderingen genieten gezien de te korte duur van de tewerkstellingsperiodes...Een freelance kunstenaar zou zelf moeten kunnen kiezen voor één structuur die alle opdrachten verwerkt (ook kleine opdrachten voor reguliere werkgevers uit de kunstensector), ongeacht waar

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • Culturele competenties verhogen: Ann Olaerts over kunsteducatie...
Je hebt niet alleen Cultuur en Onderwijs, en hun administraties, maar binnen het departement onderwijs vormen het reguliere onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en de professionele opleidingen ook


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK