Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "recenseren"Nr. 2, Maart 1983 • Eric De Kuyper •
Het BEWTH - vermoedelijk onder de indruk dat een correspondent voor een Frans-Belgische krant zijn schouwspel komt recenseren - staat op ons te wachten en maant ons aan

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Den Haag) "Na 1980 wordt één ding echter duidelijk: hoe inventief theatermakers ook zijn, hoe enthousiast het publiek ook reageert, hoe zuur critici ook recenseren, het is het beleid -- dat

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
Peter De Jonge en Pieter T'Jonck recenseren Globes Wolfson en Ave Nue, een creatie van Steve Paxton

Nr. 14, Juli 1986 • Leen Thielemans • THEATERTIJDSCHRIFTEN 1945-1985
Na een evolutie over maandelijkse en tweemaandelijkse publicaties zijn de meest recente theatertijdschriften kwartale uitgaven die nabeschouwend recenseren...theater, zijn de latere kritieken, vanaf Het Toneel, of nog duidelijker vanaf Theater, zich gaan toespitsen op het recenseren en interpreteren van voorstellingen

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Wat we te horen krijgen is de gebruikelijke onzin over de criticus die slechts is beginnen recenseren omdat hij/zij niet goed genoeg was om echt aan theater te gaan doen

Nr. 39, December 1992 • Jean Pierre Rondas • De criticus als dilletant
Op basis van de fragmentatie van het beschrevene hebben we de ene casestudy na de andere nodig, en wordt recenseren een gevallen-studie maken

Nr. 45, April 1994 • Pieter T'Jonck • Dossier: de jonge groepen
Mark Bultereys: Het komt mij voor dat veel jonge theatermakers nu geconfronteerd worden met het probleem dat mensen die hen recenseren geen generatiegenoten zijn, en vaak niet begrijpen wat de inzet

Nr. 50, Juni 1995 • Erwin Jans • Out, out, brief candle
Recenseren is vaak een opstap tot een job in het theater zelf

Nr. 50, Juni 1995 • Tom Michielsen • Opdienen als snoepgoed a.u.b.
Door het toekennen van meer ruimte aan cultuurberichtgeving, werd ook de podiumverslaggeving uit de enge context van het loutere recenseren gelicht, en creëerde men een aanvullend forum voor een...Bij de Gazet van Antwerpen (GvA), die sterk blijft recenseren, Het Belang van Limburg (HBvL) en Het Volk worden de selectiecriteria hoofdzakelijk regionaal genormeerd...een aankondiging vooraf en een recensie achteraf om te vormen, zonder dat het klassieke recenseren daarbij uit de boot zou vallen

Nr. 66, December 1998 • Clara Van den Broek • Juul en Peter, All for Love
Peter: Ik heb het nummer van Etcetera over theaterkritiek er nog eens op nageslagen, waarin bepaalde regisseurs verwijzen naar de eerste generatie theaterwetenschappers die is beginnen recenseren...En dan heb je nog het recenseren... Ik ben mij nog altijd bewust van de implicaties daarvan, want ik vind het absoluut geen eenvoudig bestaan

Nr. 71, Maart 2000 • Roel Verniers, Rudi Laermans • Allemaal Indiaan: verhevigde realiteit of emo-terreur?
Daarom is het recenseren van kunstwerken voor alles 'taalwerk', een soort toegepaste linguïstiek

Nr. 74, December 2000 • Jane Vander Elst • Hoe meer ik naar theater kijk, hoe...
Ze gaat nog wat vaker sinds ze vorig jaar deelnam aan Vlotte Pennen (jongeren recenseren theatervoorstellingen, een initiatief van CC Westrand o.l.v

Nr. 74, December 2000 • Eric De Kuyper • De recensent als toeschouwer, de toeschouwer als...
Ha, dat geraffineerd en zalig mechanisme dat aan de grondslag ligt van het recenseren van ballet en/of dans, waarbij de recensent maar niet kan vatten wat hij ziet en ondergaat en daarom juist des te

Nr. 74, December 2000 • Peter Anthonissen • Een overstromend bad
Recenseren is onderbetaald en soms hard labeur (deadlines zijn ongenadig). Terzelfder tijd ben ik nog steeds blij verwonderd dat ik erin geslaagd ben om van alledaagse, doodgewone activiteiten als...Ik herinner me de première van Extra Dry (1999) van Emio Greco en Andy Deneys in het Lunatheater, die ik wel niet recenseren moest

Nr. 75, Maart 2001 • Marleen Baeten • 'Eén uur omhelzen, één uur is mij...
De redactie had mij gevraagd om - aansluitend bij de jeugdtheaterkalender die erin gepubliceerd zou worden - een voorstelling naar keuze te recenseren of aan te kondigen

Nr. 85, Februari 2003 • Marianne Van Kerkhoven • Een steen in een kikkerpoel: 'THEATER MOET...
Twintig jaar recenseren bleek genoeg te zijn geweest...Recenseren is voor mij slechts een tweedehands bezigheid, daaraan heb ik het grootste deel van mijn leven besteed...Recenseren is belangrijk, maar je hebt iets nodig om te recenseren; je dient iets van een hogere orde, ook al probeer je zo'n recensie op alle vlakken de hoogste kwaliteit mee te geven: op het vlak

Nr. 85, Februari 2003 • Luk Van den Dries • In memoriam Carlos Tindemans: 1931-2002
1968 stopt hij met recenseren, moegeschreven wellicht en ontgoocheld dat er zo weinig vooruitgang in het Vlaamse theaterbestel werd geboekt

Nr. 109, December 2007 • Geert Sels • ‘Ik vrees dat ik behoor tot een...
toen u begon te recenseren was er allicht een redelijke consensus over esthetische opvattingen


Development and design by LETTERWERK