Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


49 document(en) met "performatieve" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 45, April 1994 • Rudi Laermans • Ik lijd aan Aids, ik ben op...
Dat simpele gegeven brengt een 'werkelijkheidslogica' in het spel die beduidend verschilt van het in alle betekenissen van het woord performatieve spelen mét zoiets als de Werkelijkheid

Nr. 69, Januari 1999 • Guy Cools, Rudi Laermans • Talking 'bout my generation
Ik wil dus zoveel mogelijk wég van het performatieve, zichzelf gedurig waarmakende discours over generaties

Nr. 69, Januari 1999 • Myriam Van Imschoot, Rudi Laermans • De sprong van Nijinski
het geding is immers de volgende performatieve paradox, die overigens tijdens dansvoorstellingen wel vaker valt te observeren (en hij is performatief in de betekenis van het woord performance, dus het...met een zo onderhand welbekend onderscheid van Roland Barthes: het choreografisch studium haalt het haast steevast op het performatieve punctum

Nr. 72, Juni 2000 • Helmut Ploebst • Beweging in een spookhuis
Enerzijds kon men een onderscheid maken tussen zuiver performatieve scènes en passages waarin de acteurs elementen van de publiekswerkelijkheid waren (vgl...grenzen tussen een vermeend 'hier' en een vermoed 'daar'. In dit proces werden de oorspronkelijk mnemische spoken performatieve geesten, die in een geënsceneerde of virtuele spookruimte o.a

Nr. 76, Maart 2001 • Nezha Haffou • De vrouwelijke figuur in Azetta
De tentoonstelling appelleerde aan het performatieve potentieel van de bezoekers en aan hun libidinale en lichamelijke energieën, maar plaatste hen tegelijkertijd opnieuw in de positie van...De bedoeling van de samensteller om aan de tapijten een performatieve dimensie te geven, die de toeschouwer zou omvormen tot een acteur uit de theorie van Bracha Lichtenberg-Ettinger, werd niet...De architecte opteerde niet voor een setting, maar voor een dynamische, dialogische en performatieve ruimte, waarin tapijten zich aan elkaar reveleerden vanuit verschillende perspectieven

Nr. 75, Maart 2001 • Rudi Laermans • Verflensend rood
Maar precies ‘de performatieve herhaling van hetzelfde’ op een podium resulteert in heel andere effecten (zie bijvoorbeeld ook het werk van Jerôme Bel of Boris Charmatz). In Laten we flink zijn zorgde

Nr. 77, Juni 2001 • Pieter T'Jonck, Marleen Baeten • KUNST MET GATEN
Carlos Amorales, Ralf Berger, David Hernandez, Saskia Janssen, Harald Thys & Jos De Gruyter). Het gaat over performatieve genres binnen de beeldende kunst en het theater

Nr. 77, Juni 2001 • Isabelle Ginot • Mark Tompkins
Niets in die dansen heeft echt op het podium plaats, alles speelt zich af tussen het podium en de zaal: in de performance van Tompkins -in spectaculaire en performatieve zin-, die het publiek

Nr. 79, December 2001 • Steven De Belder • Wetenschap als metafoor voor de danspraktijk
Die discussie, waarvan de vorm in het choreografisch lab vanzelfsprekend schommelt tussen het discursieve en performatieve, was de kerngedachte in het BDC-evenement en de workshops in het bijzonder

Nr. 82, Juni 2002 • Elke Van Campenhout • Het minimale tonen
Zonder performatieve defensie, herbetekent ze de ruimte met elke gemaakte beweging

Nr. 83, Januari 2002 • Katleen Van Langendonck • De extase van de toeschouwer
Dertig kunstenaars transformeerden evenveel privé-woningen tot tijdelijke, openbare, performatieve plaatsen

Nr. 86, April 2003 • Bert Bultinck • Vlammenwerper in uw gat: Kunst en censuur...
de gewone performatieve kracht van taaldaden al dan niet opgeheven wordt.7 Niettemin lijkt me de vraag of de censurerende beslissing van de rechter terecht was of niet, helemaal niet zo

Nr. 87, Juni 2003 • (inhoud)
performance Alice Chauchat en Vera Knolle Ik zie ik zie wat jij (niet) ziet Maaike Bleeker over de levens-kunst van Gil & Moti Het performatieve object Jeroen Peeters over het performancewerk van

Nr. 87, Juni 2003 • Jeroen Peeters • Het performatieve object: Over transformatie en samenwerking...
Het performatieve object OVER TRANSFORMATIE EN SAMENWERKING IN HET PERFORMANCEWERKVAN NADIA SCHNOCK Jeroen Peeters In de voorstelling (re)SORT (2000) van Tom Plischke/BDC zit...De betrokkenheid van die toeschouwer groeide en werd uiteindelijk noodzakelijk om precies te komen tot wat Schnock een 'performatieve machine' noemt - performatief wordt hier gebruikt in gangbare zin

Nr. 87, Juni 2003 • Maaike Bleeker • Ik zie ik zie wat jij (niet)...
Niet toevallig is de westerse christelijke huwelijksceremonie het voorbeeld bij uitstek voor het performatieve karakter van taal zoals uiteengezet door J.L...De 'I do' van het huwelijk ontleent zijn performatieve kracht niet aan de woorden zelf, noch aan de intentie van degene die ze uitspreekt, maar aan de manier waarop deze uitspraak een heel complex van...Ze ontlenen hun performatieve kracht aan de manier waarop ze andere uitspraken herhalen en met die uitspraak een hele context van gedragingen, aannames, normen en waarden reproduceren en bevestigen

Nr. 88, September 2003 • Katleen Van Langendonck • The role of the artist is to...
De paradox van Vargas' theatertaal is net die combinatie van een (utopisch) geloof in een bevrijd lichaam en het centraal plaatsen van het energetische, performatieve lichaam zoals dat gebeurt in het

Nr. 91, April 2004 • Rudi Laermans • Hedendaagse dans, wat is dat?: Petite leçon...
Met de uitdrukking 'hedendaagse dans' is het als met zovele andere, als levensbelangrijker aangevoelde betekenaren, genre 'liefde', 'vriendschap' of 'emoties'. Het gaat om performatieve categorieën...voorkomt 'fundamentalisme' (van een performatieve categorie gesproken...). Bij een béétje realiteitstwijfel -daarvoor volstaat mogelijkheidszin of contingentiebesef- is 'het zijn' van de hedendaagse dans géén...Cultuuroorlogen zijn geloofsstrijden waarin uiteenlopende performatieve basiscategorieën van sociaal-culturele werelden met elkaar botsen

Nr. 91, April 2004 • Luk Van den Dries • Oefeningen in het verdwijnen: Enkele gedachten rond...
Je zou dit zelfs geen performatieve actie meer kunnen noemen, tenzij in de ontlening van dit begrip aan de wereld van de technologie

Nr. 92, Juni 2004 • Erwin Jans, Nezha Haffou, Khalid Aminé • Marokkaans theater tussen oost en west
Ik maak een onderscheid tussen enerzijds het theater als een importproduct uit het westen en anderzijds performatieve evenementen die overal plaatsvinden waar er sociaal leven is. Rituelen zijn de...De inzet van dit theater is een terugkeer naar de roots, een zoektocht naar authenticiteit en naar performatieve praktijken uit de eigen pre-koloniale tradities...Halqa is de meest gepriviligieerde performatieve vorm in Marokko en in de Arabische wereld

Nr. 92, Juni 2004 • Luk Van den Dries • Val in de leegte
Telecommunicatietechnologie maakt het vandaag mogelijk dat een performatieve boodschap in een oogwenk doorgeseind wordt naar een ontelbaar aantal mobiele telefoons


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK