Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


126 document(en) met "perceptie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
materialen, het decor, het acteren, af en toe iets over de perceptie en de manier waarop een produktie tot stand kwam

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Callens • KAAITHEATER
veel aandacht besteedt aan perceptie, mimesis en ontologie (zoals in het essay over theater en film). Herhaaldelijk herinnert hij aan de band tussen taal, theater en theorie: zo behoort het tot één van de...perceptie precies van het theater is afgeleid

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
veel aandacht besteedt aan perceptie, mimesis en ontologie (zoals in het essay over theater en film). Herhaaldelijk herinnert hij aan de band tussen taal, theater en theorie: zo behoort het tot één van de...perceptie precies van het theater is afgeleid...materialen, het decor, het acteren, af en toe iets over de perceptie en de manier waarop een produktie tot stand kwam

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
dit verband kan er op gewezen worden dat reeds in het begin van deze eeuw in de schilderkunst het normale perspectief doorbroken werd en dat het kubisme het publiek de gelijktijdige perceptie toonde

Nr. 13, April 1986 • Mark Deputter, Patricia Kuypers • DE DANS ONTSPRONGEN
Classicisme Eenzelfde chaos beheerst ook het scènebeeld van The Orange Man: alle opvoeringselementen die erop gericht zijn om de perceptie van de toeschouwer te ordenen, worden stelselmatig

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
toeschouwer verwacht (of wenst). Daarom pleitte Carlos Tindemans voor een betere bestudering van de perceptie van theater: publieksonderzoek mag niet worden beperkt tot het bijeenharken van allerhande

Nr. 15, September 1986 • Paul Pourveur • Le diable au corps
kaartborden... Hij Niets beters... Hij bis Perceptie van een geboortificatie... Hij Perceptie van circulatie... iedereen kan perceptie leren... Hij bis Milieukundige perceptie... Hij Nodig is een...compositorische geest... Hij bis Motorisch... Hij Perceptie... Hij bis Zonder naam zonder koude machines... Hij Niets beters... Hij bis Zonder koude machines... Hij zonder...zichtbare dood... Hij bis Iedereen kan perceptie leren... Hij Milieukundige perceptie... Hij bis Met een compositiegeest... Hij Doodheid... Hij bis Kaartborden

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
maken de verbeelding en perceptie van de toeschouwer machteloos

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Michel Uytterhoeven: "Ik wil een kijkgedrag ontwikkelen"
Er werd heel persoonlijk gewerkt, wat men niet voldoende onder de knie had, zodat een van de danseressen er in extremis uitgestapt is. Een schizofrenie van de produktie lag ook in de perceptie van

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
Een betekenis is zoiets als een sterrenconstellatie aan de hemel: de plaats en de tijd kleurt onze perceptie, als we het koude sterrenlicht van de vries-nacht tegenover de zwoelte van een sterbezaaide

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
De verouderde perceptie van het bewegende landschap dient dringend ondersteboven gehaald

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Nu veertig jaar later heeft de tekst het wat moeilijker, want Miller heeft alles toen zeer nadrukkelijk gezegd, en onze perceptie is zo versneld, dat veel van de replieken overbodig lijken...Het thema macht krijgt vorm door associërend te werken, nu niet meer uitsluitend op het persoonlijke vlak, vanuit de perceptie en de ervaringen van de acteurs, maar vnl

Nr. 29, Maart 1990 • Marianne Van Kerkhoven • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
Pas wanneer de complexiteit van de creatie in lijnen, gebeurtenissen, personages of welke bouwstenen dan ook zo groot geworden is, dat de perceptie van hun totaliteit een

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
Ze geven bovendien aan een publiek de gelegenheid een totale perceptie te verwerven op een complex gebeuren, waarvan het binnen een kleiner kader de lijnen niet zou kunnen ontcijferen

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
perceptie van de realiteit, en zou bijgevolg veeleer moeten beantwoorden aan een hoge graad van complexiteit

Nr. 41, April 1993 • An-Marie Lambrechts • Een hoofd vol sneeuw
De middelen die hij aan zijn dansers aanreikt om tot een gewijzigde organisatie van hun eigen lichaamsbewegingen (en eigenlijk een gewijzigde perceptie ervan) te komen, zijn erg divers...Van zodra de danser de perceptie van zichzelf, zijn bewegingen, zijn omgeving kan losdenken (en losdansen) uit de evidentie die ze tot op dat moment hadden, dan beschikken die danser en zijn...Er ontstaat zo iets als een uiterste rust bij de toeschouwer, een rust die tegelijk erg heldere perceptie toelaat

Nr. 46, Januari 1994 • Marianne Van Kerkhoven • Het theater ligt in de stad en...
de perceptie van zijn beelden

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
zouden eens moeten nagaan wat — in theatermiddens — de perceptie is van kwaliteit

Nr. 49, April 1995 • Dieter Lesage • Niet alleen theater
Dit is een bijzonder pijnlijke perceptie, omdat het in deze enscenering misschien juist wel om die twee overige individuen te doen is, de twee zogenaamde 'migrantenjongeren' die samen het rapgroepje...De perceptie dat De Nacht, alleen theater zou zijn mag dan al bezwaren oproepen, ze komt ook ergens vandaan

Nr. 51, Augustus 1995 • Peter Anthonissen • De realiteit opnieuw bekijken
Niet alleen taal, wel de verbeelding als geheel kleurt de perceptie van de werkelijkheid


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK