Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


184 document(en) met "opgericht" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Wordt weldra ook een Commissariaat-Generaal voor de Inter communautaire Culturele Samenwerking opgericht ? In Etcetera 2 wordt 'Baas boven Baas' besproken, in het vervolg op onze reeks over

Nr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
Rond de Lege Ruimte in Brugge werd Altar Danstheater opgericht en een eerste werk staat op til

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
Met het Nederlandse Centrum hebben wij samen het 'Theatre Freedom Committee' opgericht, waarbij wij bewust en moedwillig buiten de schaduw van het...Jef De Roeck (tekstkaders bij dit artikel) Het Internationaal Theater Instituut (ITI) werd in 1948 in Praag opgericht

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
januari '78 werd een beleidsgroep opgericht onder impuls van Jef Demedts...Er werd een vzw Nieuwpoorttheater opgericht die zelfbedruipend moet werken wat organisatie en accomodatie betreft

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
De vzw BASTT, Belgische Associatie van Scenografen en Theater Technici, die twee jaar geleden werd opgericht en zo een driehonderd vakmensen verenigt, organiseerde voor het eerst de Vlaamse inzending

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Proloog, een gezelschap in 1964 in Eindhoven opgericht om 'de vertikale spreiding van de cultuur' te bewerkstelligen, neemt zijn taak rond 1970 au sérieux

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Zo ontstonden er tal van groepjes, meestal rond één regisseur, die, nadat er een Commission Consultative du Jeune Théâtre was opgericht, met mondjesmaat subsidies kregen

Nr. 5, Januari 1984 • Rina Barbier • KLAPSTUK 83
Met haar groep maakte zij wereldwijde tournees en afdelingen van de school werden tot in de VSA opgericht

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Vroeger zei men dat de KNS revolutionair was omdat een leescomité was opgericht waar leden van het gezelschap stukken konden voorleggen...Ik heb het zes jaar geleden met een aantal vrienden opgericht, omdat ik behoefte had aan een andere werksfeer

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Etcetera is opgericht vanuit hogervernoemde groep en dus gevestigd in Brussel Het gevaar dat dit invloed heeft op wat in Etcetera verschijnt is niet altijd denkbeeldig en onbegrijpelijk

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Toen in 1965 het Nederlands Toneel Gent werd opgericht, ging hij een belangrijke rol spelen in de uitbouw van dat gezelschap, waarvan hij in 1980 directeur werd...Er werd een werkcomité opgericht onder het voorzitterschap van Achilles Mus-sche

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Meistraat 2, 03/231.97.50) Koninklijk Ballet van Vlaanderen Opgericht in 1969; directie: Jeanne Brabants; gegroeid uit het voormalige operaballet; bevat nog steeds een 'operagroep' die de...Opgericht in 1974 rond Het Trojaanse Paard, de Nieuwe Scène (beide uitgetreden) en Proloog (opgeheven). Splitste in 79 in een Vlaamse en een Nederlandse afdeling...Desguinlei 25, 03/216.28.77) Teatertentog Een semi-professionele theatergroep, opgericht in 1979 en verbonden aan de toneelacademie van Borgerhout, o.l.v

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries • Twintig jaar BKT
Marianne Van Kerkhoven Luk Van den Dries 1964-1984 Historiek Het Brussels Kamertoneel werd in 1964 opgericht door Johan Van der Bracht, Bert Hertecant en Hugo Weckx

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
een tijdschrift leest ze iets over een school die Kurt Jooss heeft opgericht

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
Aan die Deutsche Oper is ook een balletgezelschap verbonden waar Valery Panov gewerkt heeft (zie p. 42). Gezongen en gedanst wordt er in een nieuw gebouw, opgericht in 1961, het oude operagebouw aan...De naam komt van een toeschouwersorganisatie, opgericht in 1889 al, met als doel kunst voor het volk te brengen, maar dat moest dan wel theater zijn dat "de werkelijkheid zou tonen zoals ze is en naar...Wij hebben nu zelf een cultuurpolitieke denkgroep opgericht om zoveel mogelijk nieuwe initiatieven te kunnen ondersteunen

Nr. 9, Januari 1985 • Patricia Kuypers • SUR LE PONT D'AVIGNON
Dank zij Carlson werd de Groupe de Recherches Théâtrales de l'Opéra de Paris opgericht...het er niet in slaagde om het gebrek aan een ernstige opleiding voor hedendaagse dans weg te werken, ook al werd te Angers een, hoofdzakelijk door Amerikanen geleid, nationaal danscentrum opgericht...Sommige van de nationale danscentra, opgericht in het kader van de decentraliserings-politiek, bereiken prima resultaten, andere raken verstrikt in de risico's van de culturele animatie die te

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
de oorlog had Diels een toneelschool opgericht, die een soort pre-Studio is geweest; de eerste leerlingen van de Studio hadden trouwens vooraf bij Diels gestudeerd

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Toen heb ik, nog voor ik naar het leger ging, in 1923 dacht ik, het Vlaamse Kamertoneel opgericht, met een paar mensen van de normaalschool: Jeanne La-roche, Julia Liechtenstein, René Bergen, Raoul...opgericht

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • Chicago verovert Broadway
Dit seizoen gaat hij nog een stap verder: Mosher heeft de New Theatre Com-pany opgericht, om werken te spelen van huisauteurs

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Er werden nieuwe structuren vastgelegd, de Centrale van het Brusselse Amateurtoneel (CBA) werd opgericht, de Beursschouwburg kreeg een ander gezicht, Mallemunt werd gestart, de Dienst voor...Daarom heb je ook in 1978 de vzw Schaamte opgericht ? "Toen hebben we twee structuren uitgebouwd...Daarom is het ook geen toeval dat de vzw Schaamte werd opgericht, een vorm van produktiebureau waarbinnen de artiest optimaal kan werken


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK