Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


20 document(en) met "onderhandeling"Nr. 43, November 1993 • Marc Clémeur • Recht op antwoord
Pairon is blijkbaar slecht geïnformeerd en weet niet dat ik met Fabre in volle onderhandeling ben om het derde deel van zijn trilogie hier te creëren op een tijdstip dat Antwerpen '93 mij dit al lang...niet meer kan 'in de maag splitsen'. Wanneer ik mij bij de onderhandeling voor deze opera streng heb opgesteld, was dit omdat de onrealistische produktiekosten die hiervoor werden gebudgetteerd getuigden

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
De ervaring ermee, de onderhandeling erover geeft vast en zeker een nieuwe dynamiek...Kwaliteit blijft de inzet van een machtsspel en van een onderhandeling

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
wordt uitgezet; het is niet omdat het theater, de innerlijke ervaring, het live-aspect gemarginaliseerd geraken dat ze ook helemaal verdwenen zijn uit de onderhandeling of uit de strijd...Leven in en uit de dood, dood in leven; Benjamin verschijnt als de alchimist die uit afval tot leven wekt, die mensen wekt uit een collectieve droom... Wie deze onderhandeling over leven en dood

Nr. 62, December 1997 • Fransien van der Putt • Hoe iets ontstaat uit niets
Maar als we de activiteit van het vergelijken, het aanwenden van agressiviteit, de beslaglegging en de onderhandeling, die tot de orde van de geest behoren, opschorten, dan, tegen de prijs van deze

Nr. 68, Juni 1999 • Stef Ampe • Manifest: De slag om geld, hondenpoep en...
Daarentegen ging aan het tussen Arca en Nieuwpoorttheater bereikte akkoord vier volle maanden onderhandeling vooraf...De uitkomst van die onderhandeling moet resulteren in een adequate subsidieverstrekking waarbij beide partijen het eens zijn over de consequenties

Nr. 68, Juni 1999 • Koen Gisen, Marleen Baeten • Popmuziek in Vlaanderen!?
Ondertussen wordt in de meeste contracten elke kost - tot de koffie die gedronken wordt bij de onderhandeling - verhaald op de artiest

Nr. 70, December 1999 • Ivo Kuyl • Vermaningen vanuit de ivoren toren
Tegenover de monoloog plaatst hij de dialoog en de onderhandeling; tegenover de eis tot discipline een dialectiek tussen vrijheid en obstakel, enz...Binnen zo'n netwerk wordt de identiteit van de afzonderlijke leden eerder versterkt dan verzwakt; wordt samenwerking niet zozeer gedefinieerd in termen van aanpassing, dan wel van onderhandeling

Nr. 76, Maart 2001 • Marianne Buyck • Kazungu, de metis
reconciliation’ als een overlevingsstrategie: ‘Het doel is niet de pijn of de realiteit te vermijden, maar om te gaan met de nooit eindigende zoektocht naar zelfbepaling en onderhandeling die nodig zijn om

Nr. 80, Februari 2002 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Op zoek naar 'het leven van de...
Het is een voortdurend proces van onderhandeling

Nr. 95, Februari 2005 • Elke Van Campenhout, Bojana Cvejić • The Mapping
zijn ervoor verantwoordelijk te werken aan een groeiend respect en tolerantie, simpelweg door binnen onze werking alle mogelijkheden tot onderhandeling open te houden, en dit vanuit een complete

Nr. 95, Februari 2005 • Jacques Rancière, Tom Hannes • De politiek van de esthetiek
Deze onderhandeling moet iets van de spanning bewaren die de esthetische ervaring forceert in de richting van de herconfiguratie van het collectieve leven, en iets van de spanning die de kracht van de...Politieke kunst is altijd een soort van specifieke onderhandeling, niet tussen politiek en kunst, maar tussen de twee politieken van esthetiek...onderhandeling, niet tussen politiek en kunst, maar tussen de twee politieken van esthetiek

Nr. 97, Juni 2005 • Erwin Jans, Ivo Janssens • Een horizon van belangrijke vragen
Cultuur heeft minder met harmonie en geborgenheid te maken, dan met ontmoeting, conflict en onderhandeling

Nr. 99, December 2005 • Bojana Kunst • Samenwerken en ruimtelijkheid
de parlementaire democratie waarbij samenwerking en onderhandeling niet meer los te zien zijn van een complex netwerk van mediasimulaties). Je kan ze vinden in bedrijven en - niet verwonderlijk...De Antichambre was de ruimte waar de koning onderhandelde met koninklijke rekestranten, een ruimte van voortdurende onderhandeling, waar rekestranten meer macht verwierven omdat ze de koning...Het is ook geen esthetische vormgeving van ruimten voor relationele onderhandeling met waarnemers/ publiek/ toeschouwers, waar kunst een ontmoetingsplek wordt, zoals beschreven door Bourriaud.9 Het

Nr. 105, Februari 2007 • Pieter T'Jonck • Historische Theaterschetsen
Elke nieuwe sequens, doorgang, drempel of opening dwingt tot een onderhandeling of een bevraging

Nr. 106, April 2007 • Anneke Jansen • Tussen toerisme en migratie
Daarin stelt hij onder meer dat cultuur minder te maken heeft met harmonie en geborgenheid, ‘dan met ontmoeting, conflict en onderhandeling...Tel daar nog bij op dat er elke dag een regisseur, dramaturg, choreograaf of andere gast langskwam en u kan zich wellicht voorstellen dat de woorden ‘conflict’, ‘ontmoeting’ en ‘onderhandeling

Nr. 106, April 2007 • Florian Malzacher, Helly Minarti • Korea in notities
bepaalde antwoorden, structuren en hiërarchieën? Hoe moet je alles in constante onderhandeling houden...onderhandeling zijn

Nr. 106, April 2007 • Sally De Kunst • Kimchi & cappuccino
Als thematisch kader voor Monsoon #1 werd, in overleg met moderatoren Helly Minarti (Indonesië) en Florian Malzacher (Duitsland), beslist om te focussen op de idee ‘onderhandeling’: hoe onderhandelen

Nr. 109, December 2007 • Jeroen Peeters • ‘Wij’ zeggen, een extreme oefening
Een onderhandeling over die kwesties stond centraal in de Parijse voorstellingen (Centre Pompidou, november 2006). Hoewel het stuk frontaal begon en eindigde, waarbij de performers het publiek

Nr. 110, Februari 2008 • Jeroen Peeters • Rusteloze portretten
Afwisselend schuchter en zelfverzekerd, is de wederzijdse blik een gebaar van erkenning en onderhandeling dat de sociale ruimte reveleert

Nr. 111, April 2008 • Eric Corijn, Stefaan de Ruyck • De kunst, de politiek en de markt
Daarom is het gevoerde debat over de verhouding tussen Kunst en Politiek verworden tot een syndicale onderhandeling over de relatie tussen subsidiëring en autonomie en dikwijls met een


Development and design by LETTERWERK