Archief Etcetera


Recht op antwoordRecht op antwoord

Recht op antwoord

Zelden las ik een dergelijke opsomming van onjuiste feiten over de Vlaamse Opera als de uitlatingen van Lukas Pairon in Etcetera 42.

1. De bewering: 'het is een keuze van Marc Clémeur geen hedendaagse opera te doen'.

Ter herinnering:

'89-'90: Wereldcreatie Das Glas im kopf wird vom Glas van Knapik/Fabre

'90-'91: Wereldcreatie Un malheureux vêtu de noir van Van Vlijmen/Thielemans

'91-'92: Creatie voor de Benelux van King Priam van Sir Michael Tippett

'92-'93: Creatie voor de Benelux van Silent Screams, Difficult Dreams van Knapik/Fabre

'93-'94: Creatie voor België van Billy Budd van Benjamin Britten

Daarnaast lopen er twee compositie-opdrachten voor avondvullende hedendaagse opera's. Recente voorbeelden tonen echter dat het belangrijk is dit langdurig en met het nodige professionalisme voor te bereiden en niet zomaar hedendaagse opera's te produceren in het wilde weg. Kwaliteit heeft voor mij altijd absolute prioriteit op kwantiteit.

2. Al even onvoorstelbaar is de uitlating van Pairon dat ik Silent Screams van Fabre 'in de maag gesplitst' kreeg. Pairon is blijkbaar slecht geïnformeerd en weet niet dat ik met Fabre in volle onderhandeling ben om het derde deel van zijn trilogie hier te creëren op een tijdstip dat Antwerpen '93 mij dit al lang niet meer kan 'in de maag splitsen'. Wanneer ik mij bij de onderhandeling voor deze opera streng heb opgesteld, was dit omdat de onrealistische produktiekosten die hiervoor werden gebudgetteerd getuigden van gebrek aan inzicht in operaproduktie.

3. De grootste drogreden is echter dat mijn collega Bernard Foucroulle wel modern muziektheater zou willen omdat hij 'met Anne Teresa De Keersmaeker scheep gaat'. Anne Teresa De Keersmaeker is één van onze meest vooraanstaande hedendaagse choreografen en het ligt voor de hand dat een huis dat als opdracht heeft dans te produceren 'met haar scheep gaat'. Bovendien beschikt de Munt in vergelijking met de volgens Pairon 'zwaar gesubsidieerde Vlaamse Opera' zo maar even over het dubbele budget. De dans werd zeer bewust uit de opdracht van de Vlaamse Opera geweerd omdat er nu eenmaal in Vlaanderen het Koninklijk Ballet van Vlaanderen bestaat.

Wat echter wel waar is, is dat ik Antigone scenisch een zwakke voorstelling vond en dus niet wilde co-produceren. Wat ook waar is, is dat Lukas Pairon een reeks privé-ambities bij de Vlaamse Opera niet in vervulling heeft zien gaan.

Of een dergelijke opsomming van onwaarheden de juiste methode is om daaraan iets te verhelpen, durf ik te betwijfelen.

Marc Clémeur

Intendant De Vlaamse Opera


Development and design by LETTERWERK