Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "methodologie"Nr. 18, Juni 1987 • Johan De Boose • Ontmoeting met de Picasso van het theater
enkele manier te herhalen, te vatten in methodologie, of te voorzien

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Peeters probeert in zijn werk twee objectieven te realiseren : een model en een methodologie van de theater-historiografie uitbouwen en dit toepassen op de historische studie van het Vlaamse...Dit verklaart ook gedeeltelijk de discrepantie tussen het abstracte deel 1 (methodologie) en het schijnbaar los daarvan geschreven deel 2 (descriptie en analyse). Als men het model echter specifieker

Nr. 54, Februari 1996 • Freddy Decreus • Bij open doek
methodologie van het vak zelf ter discussie heeft gesteld en waaraan Tindemans in ruime mate heeft deelgenomen...Methodologie Uit een groot aantal bijdragen van zijn vrienden, collega's en leerlingen komt dit moeizame methodologische proces naar boven...theaterwetenschap met de methodologie van de recente geschiedenis- en literatuurwetenschap

Nr. 63, Maart 1998 • Barbara Baert • De kleuren van de geest
Eén van de constanten in Vandenbroecks onderzoek is de veelzijdige methodologie

Nr. 79, December 2001 • Steven De Belder • Wetenschap als metafoor voor de danspraktijk
Voornaamste methodologie was het spel, waarin de constructie van een hypothese (de spelregel) expliciet aanwezig is en tegelijk getransformeerd kan worden als het verloop dat vereist of toelaat

Nr. 81, Februari 2002 • Rudi Laermans • Het dansen gedanst: Blueprint (David Hernandez)
De titel verwijst naar wat je 'de methodologie van de voorstelling' zou kunnen noemen

Nr. 88, September 2003 • Kurt Melens • Theater schrijven kent geen stolpunt: Bedenkingen over...
olyslaegers In Vlaanderen heeft ieder theater zijn methodologie en (werk)sfeer

Nr. 96, April 2005 • Karmen Franinovic • Contact
Het verschil is eerder gradueel: in de kunsten wordt een intuïtieve benadering makkelijker aanvaard als methodologie, terwijl de paranoïde academische middens gebrand zijn op de geannoteerde

Nr. 98, Januari 2005 • Redactie Etcetera • Kunst en beleid
welke mate wordt het artistieke aanbod bepaald door de methodologie van Commissie en Administratie

Nr. 98, Januari 2005 • Michael Hirsch • Sociale theorie en esthetica: Wat we vandaag...
Een methodologie en politieke economie van intellectuele/culturele productie (politieke rechtvaardiging van cultuur) Met deze tekst wil ik een algemene methodologie (en politieke economie

Nr. 100, Februari 2006 • Elke Van Campenhout • Buiten de lijnen
Dat is geen randfenomeen, dat maakt essentieel deel uit van de methodologie van de vooruitgang, al zal je dat op een wetenschappelijk congres niet vaak te horen krijgen

Nr. 100, Februari 2006 • Elke Van Campenhout • Edito
Vaak gaan kunstenaars aan de slag met voorbijgestreefde, 19de-eeuwse ideeën over de methodologie van de wetenschappen...En in tegenstelling tot de toenmalige wetenschappen bovendien ook niet gehinderd wordt door een afgelijnd begrippenkader of een duidelijke methodologie...gethematiseerd, de methodologie niet in vraag gesteld, en het eigenlijke ontmoetingspunt tussen beide disciplines meestal zeer beperkt blijft, of zelfs onbestaande

Nr. 101, April 2006 • An van Dienderen • Afkicken van representatie
Tekstuele representatiesystemen bevatten de methodologie en de middelen om een kritische lezing te stimuleren

Nr. 104, December 2006 • Bojana Cvejić • Continuatie: zes maanden één locatie
Hoewel het een project is dat op zichzelf beperkt is in tijd, zijn we nieuwsgierig om te zien welke methodologie eruit kan voortkomen, en welke gevolgen het eventueel zal hebben voor onze lange

Nr. 104, December 2006 • Anne Dekerk, Sally De Kunst • Landschapsschets werkplaatsen
Door de ontwikkeling van een eigen methodologie voor artistiek onderzoek, en de uitdrukkelijke aandacht voor het artistieke proces, wil nadine de hedendaagse productiepraktijk van de artistieke sector...Anderzijds zijn het creatieve documentatievormen, die het onderzoek en de methodologie van de werkplaatsen ontsluiten...Door de verschillen in methodologie van de artiesten willen we onze eigen methodologie proberen te onderzoeken

Nr. 105, Februari 2007 • Bojana Cvejić • Van performancepraktijk naar ruimtecreatie
de artistieke praktijk van vandaag wordt de ruimte een belangrijke factor in het denken over werk en methodologie...methodologie, ‘een tijdelijk autonome plek’ in zoverre specifiek dat ze de artiesten aanzet om zelf verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken in de productie van een ruimte voor zowel zichzelf als...Eén zo’n groep kwam samen om de kennis over methodologie in performance te bespreken en uit te werken (wat gewoonlijk wordt beperkt tot het bestuderen van de poëtica en dramaturgie van een

Nr. 105, Februari 2007 • Paul Gazzola • Werkt dat, als iedereen altijd bij jou...
Het is nu precies dit wat 51N4E beschrijft als een potentieel levensvatbare positie en methodologie voor architecten die zich in dergelijk project engageren

Nr. 109, December 2007 • Bojana Cvejić • We hebben geen geld, dus moeten we...
methodologie toepassen maar ze gebruiken om hopelijk een nieuw onderzoeksveld open te breken


Development and design by LETTERWERK