Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


364 document(en) met "maatschappelijke" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
Niemand zal van gesubsidieerde gezelschappen eisen dat ze een gespannen verhouding met publiek en maatschappelijke normen moeten nastreven

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • stad en theater: Antwerpen
Dat een voorstelling een plaats is waar in de openbaarheid de meest intieme en de maatschappelijke gevoeligheden worden getoond en besproken met de toeschouwer, is niet geweten...Zij hadden duidelijk gezocht naar de betekenis van de tekst door hem te plaatsen in verschillende concrete maatschappelijke situaties...Een groep jongeren die én het eigen 'ikje' én de collectieve bewustzijnen én de maatschappelijke machtsverhoudingen gebruikt als evidente bronnen voor het theatrale feest bestaat niet

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries • Dantons dood in het NTG
Het is de overgang van het private naar het maatschappelijke

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Ze zal liever alle mogelijke Duitse en Pruisische dwang aanvaarden dan afzien van haar maatschappelijke voorrechten

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
Hij kleurt vaak ook het maatschappelijke engagement, b.v...stormachtige, zo nauw met de maatschappelijke ontwikkeling verbonden vernieuwingstendensen

Nr. 8, September 1984 • Jef De Roeck
voortvloeit uit een visie op artistieke en maatschappelijke ontwikkelingen

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
Hoe meer maatschappelijke onrechtvaardigheden de kinderen konden opsommen, hoe meer wij het gevoel hadden met ons werk resultaten te boeken...ontgoocheling waaraan geen enkele groep, die zich ooit verbond met de hooggestemde maatschappelijke verwachtingen van de zestiger jaren ontsnapt...Bij deze nieuwe lichting primeert de individuele zelfontplooiing op de maatschappelijke gedrevenheid, een mening die opbotst tegen de opvattingen van de 'oudere' Gripsleiding

Nr. 9, Januari 1985 • Sam Bogaerts • Sam Bogaerts
het mislukken van de bestaande maatschappelijke systemen om hun beoogde doelen (vrijheid, blijheid) te bereiken voor zoveel mogelijk mensen, en met zo weinig mogelijk profiteurs

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
kapitalist; grote maatschappelijke gebeurtenissen (hier WO I) vormen de achtergrond van de voorstelling; enzovoort...maatschappelijke veranderbaarheid toont De Grote Fabriek enkel een moment van stilstand: in het hele stuk gebeurt er eigenlijk niets; de oorlog blijkt iets te zijn dat mensen 'overkomt'; geen enkel con-flictueel...Wat blijft is het vaststellen van een van zijn essentie geamputeerde maatschappelijke realiteit; wat blijft is een stilstand, een wegzakken in de modder van de gulden middenweg

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
vormgeving; beide verwijzen naar een dramaturgisch concept dat enerzijds niet consequent gehanteerd wordt en anderzijds zijn relatie met de maatschappelijke werkelijkheid anno 1985 niet duidelijk kan maken...Gezien het publiek van kindertheater niet over maatschappelijke instrumenten beschikt om zijn mening kracht bij te zetten, glijden ook de media maar al te vaak heen over de artistieke produkten die

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Door de appreciatie nu van het bedrijfsleven trek je dat eigen wereldje open naar een bredere maatschappelijke context

Nr. 10, April 1985 • Klaas Tindemans • Herman Gilis' problemen met 'la séduction chronique'
Deze belangstelling is alvast merkwaardig omdat de sociale klasse die het merendeel van Marivaux' stukken bevolkt, de aristocratie vlak vòòr ze verdwijnt als maatschappelijke factor, niet meer bestaat...Onder Lodewijk XIV was de adel van zijn maatschappelijke prioriteit beroofd, zowel door de economische politiek -- het mercantilisme had de economische structuur en de ideologie van het feodalisme...maatschappelijke bewegingen en is een zuiver formeel-dramaturgisch element

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
Men kan niet aan kunst doen zonder maatschappelijke en politieke ideeën

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
Bij Impact is de hele maatschappelijke context weggevallen, de machtsmechanismen zijn geïnterioriseerd

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Meteen staan we voor een situatie vol bittere connotaties : een vergane welstand, de concurrentie tussen verschillende symbolen van de maatschappelijke vooruitgang (auto tegen vliegtuig), levens die...maakt: Gilis en Dehert denken na over de maatschappelijke werkelijkheid én over theater, én over de band tussen beide; hun ensceneringen zijn een vorm van kritiek die zich echter aandient in een parodiërend...uitstaans heeft met de maatschappelijke werkelijkheid

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Maar Jan Cremer is het produkt van een bepaalde maatschappelijke visie, waarbij de ironie van Raymond Van het Groenewoud zo jammerlijk ontbreekt

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
Die herkenbaarheid versterkt immers een veilig-afstandelijke inleving binnen een theaterwerkelijkheid zonder maatschappelijke gevolgen...van de trotskistische auteur Nigel Williams, werd zo ontdaan van elke relevantie tot de maatschappelijke realiteit

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Aldus wordt Amphitryon een dialectische discussie over de maatschappelijke realiteit en de (in de eros gelegen...Nu is daar in se natuurlijk niets op tegen: de problematiek die in Een bruid wordt aangeroerd is tijdloos, omdat (existentiële, relationele, maatschappelijke) conflicten nu eenmaal tijdloos zijn

Nr. 13, April 1986 • Alex Mallems • Sam Shepard
Hierdoor overstijgt het stuk het niveau van de "who done it" en krijgt het geheel een ruimere sociale dimensie: het uiteenvallen van de familie als maatschappelijke entiteit, een recurrent gegeven bij

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
Maatschappelijke verandering, voor zover die wenselijk en mogelijk is, begint bij het individu, oordeelt hij


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK