Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


27 document(en) met "legitimiteit" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
samengesteld en op basis waarvan de Raad zijn legitimiteit moet halen" (aldus wordt het betreffende advies samengevat op blz

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
Hij deinst terug voor de idee dat de democratische institu- ties en de rechtsstaat hun eigen legitimiteit zelf steeds opnieuw moeten Edith Clever in Die Marquise von O - Foto HJ.Syberberg

Nr. 41, April 1993 • Hugo De Greef • Kunst verdraagt geen compromis
De legitimiteit van hun gezag menen zij te halen uit de misvatting dat wat bestaat moet blijven bestaan

Nr. 55, April 1996 • Jan Goossens • Het theater in de woorden
omtrent de legitimiteit van uw aanwezigheid...' Ogen en blik zijn cruciale elementen in In de eenzaamheid

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Caroline Van den Borre • Tussen hogeschooldecreet en theaterpraktijk
En evoluties in de theaterpraktijk zijn niet zonder invloed op de legitimiteit van de opleidingen...Een louter kwantitatief beleid heeft immers geen oog voor diversiteit en staat elk debat over kwaliteit en legitimiteit van de opleidingen in de weg...elk geval is de legitimiteit van dramatische opleidingen, zoals ze ingeschreven zijn in het decreet, ver zoek

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Als het centrum leeggelopen is
Daarmee spelen stadstheaters hun legitimiteit, en dus hun bestaanreden kwijt

Nr. 59, Maart 1997 • Daniël Biltereyst • Een bijziende zoektocht naar legitimiteit
raakt immers de kern van de positie en de hele legitimiteit van de publieke omroep...Zonder het woord te gebruiken waren de Vlaamse bewindslui vooral op zoek naar een nieuwe meetbare legitimiteit...de plaats van een kortzichtige zoektocht naar legitimiteit in het eigen veld volgens de wetten van de beperkte televisiewereld, kan de openbare omroep ook een dienende legitimiteit hanteren

Nr. 59, Maart 1997 • Inhoudstafel
34 Een bijziende zoektocht naar legitimiteit Daniël Biltereyst over de Openbare Omroep en cultuur 38 Het kostbare theaterarchief van de BRTN Marianne Van Kerkhoven en Pascal

Nr. 62, December 1997 • Marc Holthof • Een koning uit een washuis
Doet hij het om de legitimiteit van zijn eigen macht te ontkennen, dan wel om ze alleen maar te bevestigen zoals Zizeks obscene legerdokter, of beide

Nr. 65, Januari 1998 • Sigurd D'Hondt • Multiculti als lifestyle voor linkse bourgeois
legitimiteit ervan niet langer in twijfel getrokken

Nr. 68, Juni 1999 • Katia Segers • Zin en onzin van sponsoring
Aldus wordt het eigenbelang van ondernemingen (aanspraak op legitimiteit en macht) voorgesteld als een dienst aan het algemene belang

Nr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
andere' kunst: 'Bourdieus dubbele bewering dat de legitimiteit van een cultuur evenzeer wordt bepaald door uitsluiting als door selectie en dat de invoering van een canon onder het mom van een

Nr. 70, December 1999 • Rudi Laermans • Kleine verschillen, grote gevolgen
Het hoe verschilt van het waarom, efficiëntie van legitimiteit

Nr. 71, Maart 2000 • Myriam Van Imschoot • De zien-tuiglijkheid van de herinnering
Het gelach een beetje verder of een luide kreet kon volstaan om me aan het twijfelen te brengen over de legitimiteit van deze of gene keuze

Nr. 81, Februari 2002 • Barbara Baert • Woord, huid, sluier: Omtrent beeld en monotheïsme
De legitimiteit van het figuratieve beeld is van oudsher de inzet geweest in de identiteit van de drie grote monotheïstische godsdiensten: het jodendom, het christendom en de islam...Iconoclasme: islam Er is één monotheïstische wereldgodsdienst die de strijd om de legitimiteit van het figuratieve beeld opnieuw op de voorgrond heeft geplaatst: de islam...De sluiers van Veronica en STiirin Nesbat Kan de discussie omtrent de legitimiteit van het beeld alleen patriarchaal gevoerd worden

Nr. 83, Januari 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Werkverslag. Hoofdstuk I: Nuanceren: Over het innemen...
nodig te verdedigen - de legitimiteit van déze theaterarbeid op dit moment in déze maatschappij staat voor mij buiten kijf - maar precies om de discussie concreter en inzichtelijker te maken en vooral ook

Nr. 88, September 2003 • Ellen Walraven • Theatraliteit losjes gebundeld
Misschien omdat de tragedie etcetera 88 ® ® ® 55 een instrument wordt voor de Atheense samenleving om haar waarden en politieke legitimiteit te onderzoeken

Nr. 89, December 2003 • Jean-Marc Adolphe • Kortcontractbreuk
Die notie wordt met klem verdedigd bij internationale instanties om de legitimiteit te verzekeren van overheidssteun aan de culturele productie, tegen de Amerikaanse wil in om cultuur aan marktwetten

Nr. 90, Februari 2004 • Kees Vuyk • Waar anti-politiek heerst, kan toneel niet gedijen:...
Zij houden stand terwijl - en dat is fataal - hun legitimiteit allang niet meer vanzelfsprekend is. In het gat van de falende politiek heeft de economische denkwijze zich, als een soort...Die is te begrijpen vanuit de falende legitimiteit van de bestaande machtsstructuren en is niet gebaat bij een scherpe analyse

Nr. 94, December 2004 • Tom Janssens • Not so damned human(istic): Muziektheater volgens vier...
Net zij creëren een bestaansreden voor opera die haar legitimiteit nu eens niet uit theatrale hoek haalt...Hun legitimiteit wordt enkel verstrekt door het gegeven dat de uitvoerder een muzikant is. Is hij of zij danser of actrice, dan pas vervalt de hele notie van muziektheater en komen begrippen als 'dans


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK