Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


11 document(en) met "kunstorganisaties"Nr. 52, Januari 1995 • Kurt Lannoye • Podiumkunsten en management
dit opzicht is het wel jammer dat er geen index met trefwoorden voorzien is. In een eerste deel schetst Els Baeten een overzicht van waar de kunstorganisaties in Vlaanderen hun subsidies...kunstorganisaties ten goede zou komen

Nr. 60, Juni 1997 • Marleen Baeten • De winnaar is...
onderzoek naar de loopbaan van verschillende publieken (hun binding met bepaalde media, met bepaalde kunstorganisaties), enz

Nr. 68, Juni 1999 • Katia Segers • Zin en onzin van sponsoring
Ten eerste rijst de vraag in hoeverre sponsoring inderdaad een bedreiging vormt voor de 'autonomie' van de kunstorganisaties...hoeverre zijn kunstorganisaties afhankelijk van hun sponsors...Kunstorganisaties ervaren deze afhankelijkheid echter evenzeer t.o.v

Nr. 68, Juni 1999 • Rudi Laermans • Geld maakt vrij
Daarbuiten, in kunstorganisaties, partijen of onderzoeksinstituten, is geld enkel een vermogen, een mogelijkheidsvoorwaarde om bijvoorbeeld kunstwerken voort te brengen die dan volgens andere dan...verplicht kunstorganisaties keer op keer tot het maken van dwingende keuzes, tot een financieel begrensde artistieke vrijheid...Kortom, in kunstorganisaties stellen geld en budget absolute grenzen, maar deze beperkingen prikkelen tegelijk die verbeeldingskracht die op een altijd enigmatische manier een kunstwerk mede doet

Nr. 70, December 1999 • Redactioneel
kunstorganisaties legt

Nr. 70, December 1999 • Rudi Laermans • Kleine verschillen, grote gevolgen
Misschien stuiten we hier overigens al direct op een taak voor de overheden die kunstorganisaties betoelagen; misschien moeten zij onder meer het altijd spanningsgeladen evenwicht helpen bewaken...Betekent dit alles nu ook dat kunstorganisaties zich marktgerichter zijn gaan opstellen...Ze observeert daarom de door haar betoelaagde kunstorganisaties zoals ze zichzelf observeert, in termen van om hun markten bezorgde producenten

Nr. 72, Juni 2000 • Rudi Laermans • Succes als trauma?
Ze veranderden in goeddraaiende machines, in bedrijfsmatig gerunde kunstorganisaties die hun marktpositie even belangrijk, zoal niet crucialer achten dan het...alvast de toonaangevende kunstorganisaties in Vlaanderen

Nr. 98, Januari 2005 • Rudi Laermans • Bevreemdend beleid
Vooral onder de kunstencentra en werkplaatsen, de audiovisuele en de beeldende kunstorganisaties, domineren de tweejarige subsidies...Het was eigenlijk niet veel meer dan een grafiekje dat de nieuwe kloof illustreerde tussen de overheidssteun voor beeldende kunstorganisaties (meer dan 5 miljoen euro) en het totaal aan financiële...steun voor beeldende kunstenaars (minder dan 750.000 euro). Minister Anciaux benadrukt altijd weer opnieuw dat beter betoelaagde beeldende kunstorganisaties ook meer geld betekenen voor de kunstenaars

Nr. 99, December 2005 • Elke Van Campenhout • Creatief is troef
Dat neemt niet weg dat de overheid van haar gesubsidieerde kunstorganisaties een zekere graad van zakelijkheid mag verwachten...Uitgedrukt in het aandeel eigen inkomsten, is dit voor onze kunstorganisaties vrij beperkt (zelden hoger dan de opgelegde plusminus 12%). Dat weinig kunstorganisaties erin slagen meer eigen inkomsten...Ik bedoel hiermee niet dat onze eigen kunstorganisaties voortaan nu maar op Angelsaksische leest moeten gaan werken

Nr. 101, April 2006 • 
Tot op zekere hoogte klopt dat natuurlijk voor bijvoorbeeld individuele kunstorganisaties of -evenementen

Nr. 101, April 2006 • 
Niet het kunstsysteem maar individuele kunstenaars, evenementen of kunstorganisaties worden in de lijn van het dominante participatiediscours afgerekend (negatief én positief) op de discutabele eis...kunstenaars, evenementen of kunstorganisaties worden in de lijn van het dominante participatiediscours afgerekend (negatief én positief) op de discutabele eis tot een guasi-algemene toegankelijkheid


Development and design by LETTERWERK