Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


38 document(en) met "kandidaten" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Wartburg van Friederike Roth (BRD). (KT, JDR) Alle kandidaten zijn geslaagd Het is mij voorlopig nog niet duidelijk of je na het bijwonen van de examenvoorstellingen van de afstu...De juryberaadslagingen worden meestal bijgewoond door de docenten zodat ook de evolutie van de betrokken kandidaten kan geëvalueerd worden en bij het eindoordeel betrokken...Het beoordelingssysteem is dus, althans in de Conservatoria, bedenkelijk tweeslachtig, met als gevolg een misplaatste onzekerheid bij de kandidaten

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
En nu heeft men weer een Rus gekozen, terwijl dat absoluut niet noodzakelijk was; er waren twee valabele nederlandssprekende kandidaten

Nr. 8, September 1984 • Paul Verduyckt • Jan Fabre - Workshop 15/10 -15/12/83
Uit de groep kandidaten die zich op 15 oktober voor de audities (een interview en enkele scenische tests) van de workshop kwamen aanbieden, koos Jan Fabre vijf deelnemers

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Wanneer in den lande dit principe omgebouwd is tot een gedragslijn waarbij de politieke fracties in onderlinge afspraak tot numerieke verdeling overgaan en dan een vooraf afgesproken aantal kandidaten

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
KVS lag de herbenoeming van de liberale kandidaten voor de hand en ook in het Théâtre National zijn de politieke teerlingen ondertussen geworpen

Nr. 11, Juni 1985 • Freddy Coppens • DOSSIER OPLEIDING
Zo is het steeds: ontzettend veel kandidaten voor een handvol rollen...Uiteindelijk zijn de 20 kandidaten die ze hebben geselecteerd allen perfect geschikt voor de rol

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
Uit elf kandidaten werden er aanvankelijk vier in overweging genomen: Frans Roggen, Hugo Claus, Dré Poppe en Walter Eysselinck

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
Op de lijst van kandidaten voor de Staatsprijs voor Toneel zal men bezwaarlijk de namen van Jan Decorte en Jan Fabre terugvinden; nochtans hebben zij een belangrijker bijdrage geleverd tot de Vlaamse

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Schouwburg zoekt directeur. En gezelschap.
Verschillende kandidaten vroegen dan ook naar een gelegenheid om hun opties mondeling te kunnen toelichten; aan deze gerechtvaardigde eis werd voorbijgegaan...verrichting naar het Brusselse stadhuis zou moeten bellen om te vragen "of het wel mag". Het Antwerpse stadsbestuur verklaarde de functie open, maar had geen tijd om de kandidaten te horen of om over de...Marianne Van Kerkhoven 15 kandidaten In zijn editie van 14 januari 1986 publiceerde De Morgen deze alfabetische lijst van de kandidaten voor de KNS-directie: Eric Antonis (directeur

Nr. 14, Juli 1986 • Geert Opsomer • Staatsprijs voor René Verheezen
Voor de Jury van de Staatsprijs wordt het steeds moeilijker om kandidaten te vinden die literair en scenisch aanvaardbaar zijn

Nr. 15, September 1986 • Marianne Van Kerkhoven • De hofnar van de republiek
zijn deelname aan de presidentsverkiezingen zei hij: "Ik, die niet gestudeerd heb, ben in staat serieuze kandidaten bang te maken: hierdoor alleen al is mijn kandidatuur belangrijk

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Van de 80 à 90 kandidaten blijven 10 à 18 leerlingen over in het eerste jaar; van hen studeren 2 à 3 acteurs af...Om dat talent te ziften, zijn er de toelatingsexamens: via gesprekken kom je achter de motivatie van de kandidaten; er wordt gewerkt aan voorbereide fragmenten, we kijken hoe de commentaar verwerkt...Van de 30 à 40 kandidaten beginnen er 7 à 8 aan het eerste jaar

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Wiener Festwochen 1987
Er is geen centrale held, maar een hele reeks kandidaten

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Hij had hen tijdens voorafgaande audities uit een groep van ongeveer 50 kandidaten geselecteerd

Nr. 25, Maart 1989 • Marianne Van Kerkhoven • Die dingen doen die elders niet kunnen
een debat gepland tussen de acht kandidaten voor de functie van directeur van de Gentse Akademie voor Schone Kunsten, in de hoop dat dit panelgesprek verduidelijking zou brengen op de artistieke visie die...De Standaard van 16 februari 1989 werd meegedeeld dat het debat niet door gaat, want: "Onder druk van de politieke onderwijskommissie van de stad, zien alle kandidaten van hun deelneming af

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Uit de talrijke kandidaten koos Minister van Cultuur Dewael uiteindelijk Clémeur, zeer tegen de zin van Mortier die Franz Marijnen naar voor had geschoven

Nr. 28, December 1989 • Johan Thielemans • EXIT MORTIER, INTROIT CLEMEUR
Uit een perscommuniqué kunnen we opmaken dat Mortier vond dat onder de officiële kandidaten niemand over voldoende gewicht beschikte

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Hij werd gekozen uit een lijst van 24 kandidaten waarvan in de eindronde nog Jean-Pierre de Decker en Theo Kerstens overbleven

Nr. 30, Juni 1990 • Alexander Baervoets • Danslandschap in Vrije Val De Beweeging
Bij de eerste edities waren er gewoonweg minder kandidaten, terwijl nu hooguit een derde van het potentiële materiaal de affiche haalde...Zoals gezegd waren er meer kandidaten dan ooit tevoren - in totaal 16 creaties - en was het de bedoeling hen ruimere speelkansen te bieden (30 voorstellingen). De publieksopkomst was de voorbije jaren

Nr. 45, April 1994 • Win Van Berkel, Kurt Vanhoutte • Kunnen alle vertolkers staan en lopen?
Om te beginnen is er de keuze van de deelnemers: de kandidaten worden gekozen door een commissie waar de jury integraal deel van uitmaakt


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK