Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


37 document(en) met "kanalen" • Resultaten 21 tot 37 worden getoondNr. 64, Juni 1998 • Jef Aerts • Voorbij het tellen van verschillen
Een apart publiek, andere financiële kanalen en een kreupele artistieke begeleiding waren dan het resultaat

Nr. 70, December 1999 • Marianne Van Kerkhoven • Un acte d'amour, un acte de confiance
Het derde boek dat ze uitgaven - over geluid in het theater - bleek plots een bestseller, maar zij beschikten niet over de kanalen om het te verspreiden: iedereen zocht het boek, maar niemand kon het

Nr. 77, Juni 2001 • Marc Didden • Wie vindt dat hij niets meer kan...
Het Franstalige Belgische theater bestaat niet in Parijs, het Vlaamse heeft, daar hadden we het daarnet al over, zijn kanalen: behalve Jan Lauwers, Jan Fabre, Alain Platel en Arne Sierens, staan ook

Nr. 79, December 2001 • Hans Aarsman • Ruis
Veertig kanalen op de televisie, veertig kanalen en allemaal hetzelfde laken een pak

Nr. 82, Juni 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Stadstheaters - deel 3: Publiekstheater Gent
Ik heb daar in de eerste plaats een verbreding toegepast: jonge mensen binnengehaald, op verschillende kanalen tegelijk proberen programmeren,... Arca als een soort netwerk in het landschap

Nr. 82, Juni 2002 • Dirk De Wit • De ontwikkeling van nieuwe artistieke praktijken
Deze kanalen worden dus ‘schoon’ gehouden van alle stoorzenders en autonome producenten van inhoud: de kabelmonopolies en de dure licenties voor radio en televisie maken dat alleen publieke

Nr. 83, Januari 2002 • Katleen Van Langendonck • De extase van de toeschouwer
Cocktail In The senses considered as perceptual systems beschouwt James Gibson de zintuigen niet als passieve kanalen, maar als actieve receptoren

Nr. 83, Januari 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Werkverslag. Hoofdstuk I: Nuanceren: Over het innemen...
zij fictiefilms zijn, maar toch werden zij via allerlei kanalen gepromoot als 'de waarheid over de kampen' of 'de waarheid over de 19de-eeuwse kinderarbeid' en helaas ook als dusdanig binnen het

Nr. 83, Januari 2002 • Oscar Van Woensel • In het theater moet de theatermaker de...
Aan sportevenementen, aan casino's, aan veertig kanalen via de kabel of honderd via de schotel

Nr. 85, Februari 2003 • Helmut Ploebst • De kleren van de keizer
bijvoorbeeld dagbladkritiek, die soms uit nalatigheid als levensteken van de kunst in de samenleving geduid worden, maar au fond echter vooral tot symptoomanalyses van de betreffende kanalen en hun

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • Walter Verdin: Beeld - muziek - theater:...
Maar voor video bestaan er zo goed als geen kanalen

Nr. 90, Februari 2004 • Marianne Van Kerkhoven • Cultureel kolonialisme: Gesprek met Mark Deputter (Danças...
Ik kan slechts mijn ervaring ten dienste stellen, de kanalen open houden

Nr. 97, Juni 2005 • Filippo Tommasso Marinetti • TERUGBLIK: Het manifest van het Futurisme
Steek de bibliotheken in brand!... Verleg de loop der kanalen om de musea onder te laten lopen!... Oh, wat een vreugde de oude roemrijke doeken, verscheurd en met uitgelopen kleuren, te zien afdrijven

Nr. 99, December 2005 • Bojana Kunst • Samenwerken en ruimtelijkheid
werkgemeenschap die hedendaagse mobiliteit mogelijk maakt, en dat hierdoor meer en meer 'nergens toe behorende' mensen of groepen van mensen zich voortbewegen in de onzichtbare en doodlopende kanalen

Nr. 103, September 2006 • Redactie Etcetera • Negen seksvragen – en antwoorden
Het was een video-installatie met drie kanalen, in een grote scheepscontainer midden in een veld, voor iedereen toegankelijk

Nr. 108, September 2007 • DD Dorvillier, Danielle Goldman • Notities bij Nottthing Is Importanttt
De auditieve inhoud heeft drie aspecten: het verwijderen van de spatiale dimensies van de geluidsbron (vier kanalen verspreid via 25 luidsprekers); het verlengen en meer gelaagd maken van een eerder

Nr. 108, September 2007 • Maarten Soete • Audiolexicon
Stel dat dezelfde kakofonie van gespreksge- luiden in hoge kwaliteit opgenomen zou worden via twee kanalen, dan zouden luisteraars er niet in slagen individuele conversaties even adequaat te volgen


Development and design by LETTERWERK