Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


41 document(en) met "interculturele" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Schechner doet alsof zijn interculturele optie één van de vele mogelijkheden is, maar interculturalisme kan alleen pluralistisch zijn

Nr. 4, September 1983 • Johan Callens • De politiek van de verbeelding
Schechner doet alsof zijn interculturele optie één van de vele mogelijkheden is, maar interculturalisme kan alleen pluralistisch zijn

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Deze interculturele dimensie maakt van Bi-tef het meest internationale van de internationale festivals, waar breuken en bruggen, kieren en kloven zichtbaar worden tussen theatervormen die anders ver...Deze interculturele clash vinden we op alle niveaus van de programmatie terug...Ook specifiek vind je de interculturele noemer in een aantal produkties verwerkt: m.n

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
Hoe moet de gesuggereerde verhouding tussen het sacrale, het theatrale en het interculturele gedacht worden...Het is een offer dat niet langer te voltooien is in iets absoluuts, een offer waarin de offeraar zelf het kwetsbare slachtoffer is. De interculturele ontmoeting moet noodzakelijkerwijs leiden...46). Dit proces is een voorwaarde voor de nieuwe 'sacrale' gemeenschap, waarvan het interculturele theater een hedendaagse invulling zou kunnen zijn

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
Meestal goedbedoelde 'interculturele' frasen en initiatieven roepen wat vaak een vergelijking op met wat de verlichte burgerij op het einde van de vorige eeuw met de arbeiders beoogt...Het vreemde en het 'interculturele', bijvoorbeeld, zijn geen waarden op zich...Laat ons ook geen 'migrant' uitnodigen om iets 'aan het interculturele' te doen

Nr. 51, Augustus 1995 • Willy Westermann-Klep, Griet Van Laer, Martien Langman • Het mooiste en het vreselijkste theatermoment van...
Interculturele Koren-dag

Nr. 52, Januari 1995 • Bart Stouten • Op de wankele brug van woord naar...
interculturele omgeving in de grote steden

Nr. 53, December 1995 • Kurt Vanhoutte • De taal van de schouwburgen
PUBLIKATIE: CITY OF CULTURES Een nieuw boek in de IJsbergreeks Een boek over de relatie tussen theater en de interculturele omgeving in de grote steden

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Patrick Allegaert • Ontevredenheid is wat ons bindt
De interculturele dimensie in de Podiumkunsten: Los Angeles, London, Brussel, Montreal...Naast de euforische reactie die kunstenaars hebben ten aanzien van het ontstaan van een ontluikende wereldcultuur, maakt zij gewag van de 'dysforische' reactie: al die aandacht voor het interculturele...De interculturele dimensie in de podiumkunsten: Los Angeles, London, Brussel, Montreal, Brussel, Vlaams Theater Instituut, 1995, 104p

Nr. 58, December 1996 • Register Etcetera jaargang XIV (1996), nr 54...
De interculturele dimensie in de podiumkunsten: Los Angeles, London, Brussel, Montreal, Brussel, Geert Opsomer (red

Nr. 60, Juni 1997 • Ronald Geerts • Dictionnaire du théâtre van Patrice Pavis
Interculturele bekommernissen zetten Pavis, en tegenwoordig vele anderen met hem, ertoe aan correcties aan te brengen op de op westers ideeëngoed gesteunde theorie

Nr. 60, Juni 1997 • Jef Aerts • Het contaminerende spreken
Het is mede hun ervaring van de westerse omgang met hun cultuur, die voor mij in de jaren negentig tot drie grote, zij het vaag afgelijnde denkrichtingen in het interculturele discours (met inbegrip...Hoewel het hier natuurlijk niet om een interculturele productie gaat, vertelt de manier waarop de vreemdeling-Othello gestalte wordt gegeven, veel over de manier waarop een schouwburg kan reageren op...Graag had ik gesproken over zoveel interculturele projecten die een bijzondere aandacht vragen: werk van Dito'Dito, de Internationale Nieuwe Scène, Tone Brulin (met zijn Theater van de Derde Wereld

Nr. 63, Maart 1998 • Barbara Baert • De kleuren van de geest
Het beeld wordt gesitueerd binnen interculturele tradities, waarbij niet alleen geografische en chronologische grenzen, maar ook de grenzen van het historisch onderzoek zelf verlegd worden

Nr. 64, Juni 1998 • Jef Aerts • Voorbij het tellen van verschillen
Centraal in de opzet van het project stond de samenwerking tussen zowel de artistieke sector, de interculturele werking en de ngo's. Het grote voordeel hiervan is dat het denken over kunst - en dan...Door ook de sociale en ontwikkelingssamenwerking in de dialoog te betrekken ontstaat een veel ruimer - en gefundeerder - denkkader dat het interculturele discours diepgang kan geven...Miek Rogiers) en interculturele werking (kabinetsmedewerker Piet Janssen). Bovendien werd er een lijstje opgemaakt met aanbevelingen aan het beleid die een versoepeling tegenover een glokale werking kunnen

Nr. 65, Januari 1998 • Sigurd D'Hondt • Multiculti als lifestyle voor linkse bourgeois
Echte interculturele ontmoetingen zijn schaars op wereldmuziekfestivals, precies omdat het wereldmuziekcircuit volledig afgestemd is op de behoefte aan exotica die leeft bij de blanke meerderheid

Nr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
Pavis vermeldt hier niet het werk van Peter Brook die in dit rijtje zou thuishoren en die met zijn Mahabharata de meest opgemerkte en wellicht meest besproken interculturele voorstelling gemaakt heeft...Van een kritiek op het interculturele theater verschuift het boek naar een onderzoek van de intraculturele mogelijkheden van het moderne Indische theater...De reflectie op een interculturele theaterpraktijk kan daar een bijdrage toe zijn

Nr. 70, December 1999 • Marianne Buyck • Straffe mannen en madammen
het ondoorzichtige en de complexiteit van de interculturele ontmoeting

Nr. 76, Maart 2001 • Erwin Jans • Het meervoud van de multicultuur
Vaak ontbreekt in het Westen de nodige kennis om de interculturele dialoog goed te laten verlopen...Bharucha is een Indische theatermaker en theoreticus, die van Brooks interculturele dialoog weinig heel liet

Nr. 77, Juni 2001 • Erwin Jans • Gezocht: Aïsja, mosl., vr.
Leert ons dit alles iets over een interculturele artistieke praktijk

Nr. 80, Februari 2002 • Marleen Baeten • Theater is (niet) voor iedereen: het verschil...
stadsbezoek, interculturele ontmoeting, literatuur, film,... Het is de bedoeling dat de cursisten voldoende culturele en andere competenties verwerven om zich na twee cursusjaren zelfstandig te kunnen oriënteren


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK