Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


141 document(en) met "Griekse" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Het is niet zo moeilijk te begrijpen, zegt hij, dat de Griekse kunst verbonden is met bepaalde maatschappelijke ontwikke-lingsvormen; veel moeilijker te begrijpen is het feit dat b.v

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Ten slotte zal Kristin in zich de kracht vinden om weg te gaan, en blijft Martin verwezen achter, lezend over de Griekse mythe van Pan en Syrinx...Het christelijke referentiekader wijst hij af om er dat van de Griekse mythologie voor in te ruilen

Nr. 18, Juni 1987 • La Belle et la Bête
Het resultaat is een unieke variant op een overbekende verhaalstof, een verhaal met wortels tot in de Griekse mythologie, maar dat precies in deze variant - zeker omdat het als theater zo sterk

Nr. 18, Juni 1987 • Frank Peeters • Theater maken in de tegenstroom
Twee jonge Vlaamse regisseurs, Ivo Van Hove (28) en Guy Joosten (23), gaan zo ieder op hun manier de uitdaging aan een Griekse tragedie te ensceneren...Zo worden talrijke plaats- en eigennamen uit de Griekse oudheid, die voor de gemiddelde theaterbezoeker in 1987 ondoorzichtig zijn, geparafraseerd (b.v...gemiddelde toeschouwer, waardoor hij in zijn opzet een Griekse tragedie tegelijk als Fremdkörper en als speelbaar theater te brengen, geslaagd is, toch enkele aanmerkingen

Nr. 18, Juni 1987 • Inhoudstafel
18 Grieken Los van elkaar grijpen jonge regisseurs terug naar Griekse tragedies uit de Oudheid: Ivo Van Hove naar Euripides' De bacchanten, Guy Joosten en Luk Perceval naar Sophocles

Nr. 18, Juni 1987 • Johan Thielemans, Pol Arias • Peter Sellars, Amerikaanse wonderknaap
Tegelijkertijd vond ik door met zwarte acteurs te werken een element van religie en ceremonie terug, zoals dat ook aanwezig is in het Griekse drama...Zo vonden we een oplossing voor een van de moeilijkste problemen van het Griekse drama, namelijk het neerzetten van het koor

Nr. 19, September 1987 • Jef De Roeck • Geen staalkaart van het theater in Oostenrijk
De Griekse context verhult nauwelijks het Wenen van toen, met zijn burgerlijke bekrompenheid

Nr. 21-22, Mei 1988 • Alexander Baervoets • Oskar Schlemmer: Das Triadische Ballett
Waar hij de idee juist haalde is onduidelijk, misschien bij de antieke Griekse satermaskers, maar in ieder geval wilde Schlemmer het ballet redden door het herwaarderen van de vermomming

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
Voor elke opvoering heeft hij in het verleden de nood gevoeld om op reis te gaan: Gorki bracht hem naar Rusland, de Oresteia "dwong" hem om de Griekse ruïnes te gaan bekijken, voor Genet moest hij de

Nr. 21-22, Mei 1988 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Het is ook jammer dat er geen poging wordt ondernomen om "flachstirnig" anders te vertalen dan met de wat platte bijstelling "met plat voorhoofd". Het Duits verwijst hier naar Griekse voorbeelden

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • De jongste van de jonge garde
op de ouder-kind relatie en op de paniek die in de Griekse maatschappij uitbreekt wanneer een niet rationaliseerbaar element binnendringt

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
Zo was ook Aischylos' Oresteia het eindstadium van een proces dat hoofdzakelijk gericht was op de dialoog tussen gemeenschap (het Griekse koor) en de invididualiseerbare tragedie

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Theater was slechts de emanatie van een voor-afbestaande gemeenschap: rond de polis in het Griekse theater, rond de vorst in het Franse classicisme of - de theocentrische religieuze gemeenschap in de

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
bescheiden gebruik van Griekse stemmen, wat de sacrale sfeer in Medea nog versterkt

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Medeamaterial van het Griekse Atis Theater is daarentegen wild extatisch: de tekst wordt gepreveld en geschreeuwd, gebaren en bewegingen zijn woest, verkrampt, ritualistisch; een decennium geleden

Nr. 23, September 1988 • Johan Thielemans • Foto Eric Peustjens
Ajax, de waanzinnige Griekse generaal, liet hij vertolken door een doofstom acteur, die zich van zijn tekentaal moest bedienen, terwijl het koor zijn woorden sprak

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Diachroon worden het Griekse, Middeleeuwse, Elizabethaanse, Italiaanse en moderne theater overlopen, als voornaamste stapstenen naar de huidige pluriforme theaterpraktijk

Nr. 28, December 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Van Dale definieert 'hilarisch' als 'hilariteit veroorzakend' en hilariteit als 'vrolijkheid, gelach'. Blokdijk verwijst voor zijn definitie naar de hilarotragoediai van de Griekse oudheid, waarin

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
De Reisgids is het ideaal van die oorspronkelijke wereld, aldus Decreus, de Griekse samenleving...Het is Martin die het heeft over de harmonische Griekse samenleving, en over de noodzaak om terug te keren naar de bronnen van onze beschaving...De Griekse stam van het woord theorie betekent zowel 'zien' als 'weten'. Dit theoretische Zien is echter een totaliserend Zien : het thematiseert en verinnerlijkt de fenomenen (de werkelijkheid

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Verderop in de geschiedenis, gedurende de bloei van de Griekse beschaving, werden sporen van die rites mee opgenomen in de orfisch-dionysische traditie, welke ook haar invloed zou hebben op het latere


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK