Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


227 document(en) met "Engagement" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Ik kan niet zoveel doen met een analyse van het sociaal engagement van het NTG (Alex Mallems) wanneer men - de realiteit bekijkend - ziet, dat dit engagement - zo het er al geweest is - over zijn

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Er is geen sprake van identificatie tussen acteur en personage, zelfs nauwelijks van een engagement, maar er bestaat wel een fundamentele emotionele eerlijkheid van de acteurs t.a.v

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Sociaal engagement uit zich in een politieke stellingname en daar blijft het NTG angstvallig van weg...Dit werkstuk van Walter Moeremans en Frans Redant waarbij links de zaal verliet en rechts staande ovaties weggaf, bewijst de krachteloosheid van het engagement in de rest van het repertoire...De Belgische cirque beige heeft bewezen dat het reële engagement van het NTG behoudsgezind is. In de artistieke vormgeving volgt het NTG twee lijnen: enerzijds het

Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
Verder haalt de sponsoring onmiddellijk haar neus op voor het minste engagement (ook een vorm van censuur

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Uitzichtloosheid van verzet en pleidooi voor individueel engagement worden geserveerd in de vorm van escapisme

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
schrijven betekent voor hem sociaal engagement: de zieleroerselen van het individu gaan hem niet aan en de tragedie vindt hij te reactionair omdat de strijd van de held met een hem ongunstig noodlot meestal

Nr. 6, Maart 1984 • Jef De Roeck • K R O N I E K
Men kan dans gebruiken om dat uit te drukken, om een zeker sociaal engagement gestalte te geven

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
de twee Kroetz-stukken en Dertiende nacht (met in het seizoen daarvoor ook al een dreigende Nigel Williams en een Thomas Bernhard-met-oorlogsherin-neringen). Het vaak humorloze sociaal engagement...Zonder afbreuk te doen aan ons engagement en onze motivering, hebben we ons niet te beroerd gevoeld om een autokritiek te maken

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • stad en theater: Antwerpen
Het is een engagement tot authenticiteit, dat opvalt in een verder nogal doods Antwerps landschap

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans • STAD EN THEATER: ANTWERPEN
kamertheater' ('boulevard en engagement'), 'acteurstheater' (in casu via Walter Tillemans) en 'repertoiretheater'. Het repertoire van het Fakkeltea-ter bevat stuk voor stuk probleemstukken

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
Hij kleurt vaak ook het maatschappelijke engagement, b.v

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • Tadeusz Kantor
Wielopole-Wielopole getuigt van een totaal artistiek engagement dat echter op geen enkel moment leidt tot hermetisme, noch vervalt in louter estheticisme

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Bij Studio kreeg je een voltijdse opleiding en een veel sterker engagement en attitude tegenover het theater

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
Het verschil ligt toch niet alleen in de duur maar ook in het engagement

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Zijn langdurig engagement in KNS-Antwerpen wordt onderbroken door enkele 'escapades' naar de BRT en 'de pensioengerechtigde leeftijd' (wat geenszins het einde van zijn carrière betekent) bereikt hij

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Dat volledige engagement ten opzichte van kunst kom je niet meer tegen

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
Dit had niet zozeer te maken met het repertoire 'an sich', want de geselecteerde stukken bevatten zeker een potentieel engagement, maar bij de omzetting in de voorstellingen nam

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
Wanneer men zich niet meer kan vastklampen aan categorieën en bepalingen wordt de behoefte aan deskundigheid en engagement nog belangrijker, bovendien veronderstelt dit een samenstelling van het

Nr. 14, Juli 1986 • Mark Deputter, Geert Opsomer • Taal in beweging, beweging in taal
Vandaar een extra engagement om duidelijk te maken aan de lezer waarover ik het precies heb

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Dat engagement is er wel in het Limburgs Projekt Teater, dat als enige gesubsidieerde Limburgse groep, op eigen terrein heel wat taken te vervullen heeft


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK