Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


23 document(en) met "Dansbeleid" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 9, Januari 1985 • Patricia Kuypers • SUR LE PONT D'AVIGNON
Lang adviseert voor zijn dansbeleid...Een man met smaak Hoe werd deze evolutie begrepen door de overheid ? "In de rechtse regering die wij in Frankrijk kenden tot 1981, was de controle op het muziek- en dansbeleid

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Een dossier over de nieuwe dans en het nieuwe dansbeleid in Frankrijk

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
de Studiegroep voor Cultuurbevordering van de KU Leuven, een colloquium over het theater- en dansbeleid in Frankrijk, Nederland en Vlaanderen

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
LVdD Kunst en Beleid In januari van dit jaar organiseerde het Vlaams Theater Circuit (VTC) in Brussel een colloquium rond Kunst en Beleid, Een toekomst voor theater- en dansbeleid

Nr. 28, December 1989 • Alexander Baervoets • Vlaams dansbeleid maakt geen school
Waar zou hij de professionele dansers overigens vandaan hebben gehaald ? In dit landje zonder dansbeleid, waar het woord dans in een ontwerp van theaterdecreet verschijnt als een primeur, de intrede

Nr. 30, Juni 1990 • Alexander Baervoets • Danslandschap in Vrije Val De Beweeging
De Beweeging verkoos het puur choreografisch werk van Joachim Schlömer, mede omdat de organisatoren door deze keuze uiting konden geven aan hun bezorgdheid omtrent het ontbreken van enig dansbeleid

Nr. 49, April 1995 • Alex Mallems • Te kijk en te koop
Nu voor het eerst, in een poging tot dansbeleid, ook deze generatie over een relatief behoorlijke projectsubsidie kan beschikken, lijkt de tijd rijp om hun werk te toetsen en te promoten in een

Nr. 49, April 1995 • Myriam Van Imschoot • Hoge bomen, struikgewas en onkruid
Wat maakt een dansbeleid tot een goed dansbeleid...Wat is echter de zin van een degelijk dansbeleid als de bevoegde organen niet de dansscène in haar globaliteit kunnen overzien...Een goed dansbeleid is dan ook, in tegenstelling tot wat uit het voorgaande mocht blijken, een beleid dat zich moét baseren op keuzes en dus óók op uitsluiting

Nr. 49, April 1995 • Inhoudstafel
littekens Herwig De Weerdt blikt terug op het politiek theater 26 Interview: George Tabori Ludo Abicht in gesprek met een auteur die het goed vindt vreemdeling te zijn 28 Dansbeleid

Nr. 53, December 1995 • Register Etcetera jaargang XIII (1995), nrs 48...
nr 51 p 10, nr 51 p25 Beleid Dansbeleid in Vlaanderen...Dansbeleid in Vlaanderen: pleidooi voor een gevarieerde biotoop, nr 49 p 28 Van Kerkhoven, Marianne, De stem van de toneelspeler

Nr. 53, December 1995 • Dominiek Van Besien • Dans in het kwadraat
Improvisatie kan ook politiek zijn ten opzichte van het dansbeleid

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
Culturele centra staan dus vaak onder druk van de plaatselijke politici, terwijl het theater- en dansbeleid een nationale materie is en ook nationaal gefinancierd wordt

Nr. 55, April 1996 • Parkbeleid of landschapsbeleid?
haar lezing over het dansbeleid in Vlaanderen (Flemish Dance Platform, januari 1995) pleitte Myriam Van Imschoot voor een benadering van dans als biotoop, met gradua-liteit, diversiteit en samen

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Kurt Vanhoutte, Marleen Baeten • De ingevroren theatertijd
Met het nodige aplomb werd ook het dansbeleid aangepakt

Nr. 58, December 1996 • Register Etcetera jaargang XIV (1996), nr 54...
Verzuchtingen over het dansbeleid (of over het uitblijven daarvan), Myriam Van Imschoot, nr 58 p 36 Gezelschappen, organisaties en festivals Alibi, nr 55 p 43 Arca, nr 55 p 43

Nr. 58, December 1996 • Myriam Van Imschoot • Een salon van weigeraars
Een salon van weigeraars Over het uitblijven van een dansbeleid In weerwil van de adviezen van de Raad voor Dans besliste minister Luc Martens afgelopen zomer geen nieuwe...en als dusdanig een niet onbelangrijk precedent voor een later te voeren dansbeleid...Dé uitdaging van het dansbeleid ligt momenteel evenwel niet aan de basis, maar in het middenveld

Nr. 58, December 1996 • (inhoud)
voor One 2 Life rf 36 Een salon van weigeraars Myriam Van Imschoot over het dansbeleid (of het uitblijven daarvan) i 40 Dans in Vlaanderen Eva Van Schaik motiveert

Nr. 69, Januari 1999 • Pascal Gielen • Dans in Vlaanderen 1980 - 1995
Vooral het KBVV zou met een financiële monopoliepositie het dansbeleid in onze regio bepalen...Zo zien we dat het Commissariaat Generaal voor Internationale Culturele Samenwerking een belangrijk com-pensatiebeleid voerde voor een gebrekkig dansbeleid...Over het uitblijven van een dansbeleid


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK