Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


180 document(en) met "criticus" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • MUNTDOSSIER
10) Ere wie ere toekomt: de Engelse criticus Michael Levey (de conservator van de Londense National Galle-ry) heeft in zijn boek The Life and Death of Mozart reeds in 1971 op alle kwaliteiten van het

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
De herkenbaarheid van de criticus heeft dan wel als keerzijde dat de helft van de zaal al plat gaat als oma nog maar net haar neus laat zien...Ex-criticus Konrad Boehmer met geruchtmakende opera 'Dr

Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
criticus en theoreticus die in zijn Shakespeare Our Contemporary Brook de basisidee voor zijn Lear-opvoering aan de hand had gedaan

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
van de 'geslaagde' opvoering, en dat was dank zij de vertolking van Dale Duesing als Beckmesser, de bekrompen, ongetalenteerde, naijverige en domme criticus, die zelf graag de zangwedstrijd zou winnen

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans, Marianne Van Kerkhoven • Oidipoes in de kinderkamer
Aeschylus werd hiermee een tijdgenoot, helemaal in de zin van de Poolse criticus Jan Kott over Shakespeare

Nr. 13, April 1986 • Inhoudstafel
De criticus heeft zijn mooiste potlood geslepen

Nr. 14, Juli 1986 • Mark Deputter, Geert Opsomer • Taal in beweging, beweging in taal
Jowitt is er zich maar al te goed van bewust dat de criticus een bepaalde rol speelt, hem vaak opgedrongen door omstandigheden (lezerspubliek, artistiek aanbod, opdrachtgever, enz...Beschrijving en argumentatie blijven veelal achterwege, de auctoritas van de criticus moet de lezer voldoende zijn...Gevraagd naar de functie van de criticus, antwoordde hij: 'Hij draagt bij tot het gegons (The hum) rond het kunstwerk'. 'The hum' als een soort vibratie, als de resonantie van het werk

Nr. 14, Juli 1986 • Leen Thielemans • THEATERTIJDSCHRIFTEN 1945-1985
Naar de theatermakers toe stelde de criticus zich corrigerend op, in de hoop dat zijn opmerkingen zouden worden aangewend om de voorstelling te verbeteren...Zeer belangrijk was in deze jaren het objectieve uitgangspunt, waar elke criticus zich aan vastklampte

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
Gezien het ontwikkelingsproces van een voorstelling niet stopt met de première, maar ook daarna intens verdergaat, wordt de gerichte interventie van de toeschouwer/criticus een factor die het verdere...De criticus moet dus volgens u een globale situatie overschouwen en niet uitgaan van één voorstelling...Een criticus beschikt hoe dan ook over een bepaalde macht

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Piemme trekt een parallel met de verschijning aan het eind van de 19de eeuw van de professionele criticus die zoals de regisseur zijn autoriteit vestigt op een "weten" (sa-voir): iemand als Antoine

Nr. 15, September 1986 • Johan Baele • OPERA EN ARCHITECTUUR
het nieuwe licht de ogen van de criticus, die voorstelt de lichtintensiteit te verminderen of, beter nog, het opnieuw met kaarsen te doen zoals vroeger

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay • Tien bedenkingen bij een gesprek
Overigens leert de praktijk dat een goed deel van de artiesten zich recht weet te houden in dit gevecht en de criticus met onbesmet blazoen in de ogen kan krijgen

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
feite zou men de criticus moeten kennen vooraleer men zijn kritiek leest

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans • De Munt is een huis van hoop
Het Berg-syndroom is kenmerkend voor het modernisme, en houdt een hele reeks componisten gevangen in een situatie van wat de Amerikaanse criticus Harold Bloom "het te-laat-zijn" noemt: de schaduw van

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
De criticus Frans Ver-reyt schreef ooit: "Een niet geslaagde theateravond ontmoedigt het publiek of zwakt zijn feeling af voor authentiek theater"; dit geld óók voor het jeugdtheater

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
Pol Arias vroeg de mening van criticus Tom Blokdijk

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Daarom lijkt me de reactie van de criticus Alfred Kerr in 1903 nog altijd relevant: „Ik voel ten slotte voor deze stralenkunst geen stormachtig „jawel

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Deze tragedie der tragedies zou zich niet laten vermangelen tot een vrolijk spektakel en menig criticus lag op de loer om bij nog meer herhaling van gebruikte procédés een vermanende vinger op te

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Deze uitlating van een criticus illustreert volgens Rudi Van Vlaenderen precies het gebrek aan de nodige ootmoed bij de meeste critici om te bekennen dat ze, om welke reden dan ook, geen waarde...De Kunstopmeter gaat over een criticus die al jaren lang de carrière van een bepaald acteur volgt maar hem (uit afgunst...Op een avond rept hij zich opnieuw naar de schouwburg om daar te ontdekken dat de nieuwste creatie van de acteur precies over de criticus en zijn kleine kanten handelt

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
De criticus staat buiten de voorstelling en bekijkt haar in al haar aspecten, het licht van vorige produkties van de makers, in haar maatschappelijke implicaties, enz


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK