Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


23 document(en) met "Bourdieu" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 39, December 1992 • Jean Pierre Rondas • De criticus als dilletant
Door bijvoorbeeld minder professioneel ingewijd te zijn, en door meer Bourdieu te lezen

Nr. 47, December 1994 • Pascal Gielen • Theatercritici op het podium
Wanneer we bijvoorbeeld met de bril van de Franse cultuursocioloog Bourdieu naar het Vlaamse theatergebeuren gluren, levert dit nieuwe perspectieven op...Bourdieu ziet een veld als een relatief autonome sociale ruimte die werkt volgens een eigen logica...Dit veld van culturele produktie wordt volgens Bourdieu afgebakend door twee polen: aan het ene uiteinde vinden we de commerciële massaproduktie, aan het andere eind de beperkte produktie voor een

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Caroline Van den Borre • Tussen hogeschooldecreet en theaterpraktijk
Hij baseert zich hierbij op de Franse cultuursocioloog Pierre Bourdieu die stelt dat onderwijs in het algemeen een centraal legitimeringsinstrument voor een bepaalde heersende cultuur is. Bourdieu

Nr. 58, December 1996 • Pascal Gielen • Off-Side
Bourdieu, De regels van de kunst

Nr. 67, Maart 1999 • Roel Verniers • De stem van de meester in de...
Hetzelfde wanneer de verstrooide professor je onderhoudt over Nietzsche, Von Kleist, Bourdieu en 'Benjaàmin'. Je knikt, noteert wat kernwoorden in de marge

Nr. 67, Maart 1999 • Rudi Laermans • Generaties: een verhaal met een moraal
generationele interpretatie van een verschil in macht en aanzien (in economisch en symbolisch kapitaal, dixit Bourdieu) tussen gevestigden en buitenstaanders, koningen en pretendenten, 'vaders en zonen'. Zoals zo...van machtsuitoefening of - dixit Bourdieu -symbolische geweld). Het discours over verschillende generaties is dan weinig meer dan een door strategische overwegingen gestuurde vorm van pseudo-sociologie

Nr. 68, Juni 1999 • Rudi Laermans • Geld maakt vrij
Geld als metafoor Sommigen, zoals de bekende kunstsocioloog Pierre Bourdieu, beschouwen iemands artistieke reputatie of aanzien als een effectief equivalent van geld...Bovendien gaat het primair om een geloofsconstruct, zoals trouwens ook Bourdieu niet ophoudt te benadrukken

Nr. 69, Januari 1999 • Guy Cools, Rudi Laermans • Talking 'bout my generation
Je verwerkt daarbij op handige wijze een sociologisch (Bourdieu) en psychoanalytisch (de klassieke Oedipus-mythe) begrippenapparaat en kiest openlijk partij voor de gevestigde 'ouderen', die nog niet

Nr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
Everlyne Nicodemus gebruikt de inzichten van de Franse socioloog Pierre Bourdieu om de manier te beschrijven waarop de kunstmarkt omgaat met zgn

Nr. 72, Juni 2000 • Steven Engels • Claude Mauriac en Le temps immobile
Vanaf het begin van de jaren tachtig wordt deze veelheid aan autobiografische publicaties vergezeld door een aantal meer theoretische vertogen (van auteurs als Lyotard, Derrida, Bourdieu en Foucault

Nr. 73, Januari 2000 • Jean Baudrillard • GEEN MEDELIJDEN MET SARAJEVO
Zo gaven Bourdieu en abbé Pierre zich nog niet zo lang geleden over aan een televisuele holocaust, waarbij ze het pathetische taalgebruik en de sociologische metataal van de miserie uitwisselden

Nr. 79, December 2001 • Isabelle Finet • Illusionisten op het dorpsplein
om het met Bourdieu te zeggen: 'De 20ste-eeuwse kunstliefhebber ziet het eigen oog als een gave van de natuur, terwijl het het produkt (sic) is van de geschiedenis

Nr. 80, Februari 2002 • Erwin Jans • Kritische intoxicaties: over cultuur, crisis en explosies
met het culturele veld als een competitief systeem (Bourdieu) en met de reproductie van bepaalde ideeën door 'ideologische staatsapparaten' zoals het onderwijs (Althusser). Literaire uitingen worden van...Met zijn publicaties en publieke interventies heeft Rudi Laermans de voorbije decennia de Vlaamse podiumkunsten vertrouwd gemaakt met de cultuursociologische analyses van Pierre Bourdieu...Naast Bourdieu is de systeemtheorie van de Duitse sociale wetenschapper Niklas Luhmann een belangrijke methodologische onderbouw

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Artistiek zijn is geen kunst: kanttekeningen bij...
stellingenoorlog is, overigens een opvatting die in een ietwat andere versie ook het oeuvre van Pierre Bourdieu schraagt

Nr. 80, Februari 2002 • Marleen Baeten • Theater is (niet) voor iedereen: het verschil...
Natuurlijk kan je allerlei kritische bedenkingen formuleren bij de lichtjes euforische conclusies: dat de culturele elite altijd wel nieuwe distinctiemechanismen zal ontwikkelen (Bourdieu); dat het

Nr. 83, Januari 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Werkverslag. Hoofdstuk I: Nuanceren: Over het innemen...
onderzoeksleider Pierre Bourdieu hoe bewust werd uitgegaan van het naast mekaar zetten van verschillende, ook onderling niet met elkaar te verzoenen discours: 'à In manière de romanciers tels que Faulkner

Nr. 85, Februari 2003 • Helmut Ploebst • De kleren van de keizer
De verschillen in de receptieve competentie van het publiek - Bourdieu spreekt in dit verband van een 'esthetische competentie' - veranderen niets aan het feit dat er geen neutrale doelpersonen

Nr. 90, Februari 2004 • Paul Kuyper • Het engagement van het woord
Bourdieu) beschouwde, heeft niet geleid tot een verandering van de sociale topologie van het theater

Nr. 91, April 2004 • Rudi Laermans • Hedendaagse dans, wat is dat?: Petite leçon...
sociologisch ingewijden: ik parafraseer inderdaad Pierre Bourdieu). Daar is allemaal niets mis mee, zolang we zo af en toe terdege beseffen wat we doen

Nr. 92, Juni 2004 • Marc Jacobs • Lectuur op een dubbel niveau: Kunst in...
Het feit dat een geleerde als Bourdieu daarbij zo ver gaat bij het aanpakken van Callon en Latour 'a se sentir justifié d'attaquer non seulement les défauts ou les fautes d'un texte, tnais les...wetenschappen en het feit dat Bourdieu zelf daarover wild herrie schopte: water en vuur). Het is ook op een ander domein jammer dat de getalenteerde academicus in zijn meesterwerk niet radicaal all the way...Deze geldkwesties zijn niet onbelangrijk, want een belangrijk deel van het boek handelt over de omzetting van symbolisch naar economisch kapitaal (begrippen van Bourdieu). In het verhaal van de


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK