Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


644 document(en) met "bestaan" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Er bestaan weinig redenen om het optimisme van Jaak Van Schoor (in de inleiding van De Vlaamse dramaturgie sinds 1945, Brussel, 1979) over een hoogconjunctuur in de Vlaamse toneelschrijfkunst te delen

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
JJL: "Of lijkt niet meer te bestaan, want daar zijn natuurlijk theorieën over die Handke niet aangrijpt

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Wambacq • And now for something completely different... Radeis...
Alleen door het feit dat ze daar zijn, dat ze bestaan, gaan ze binnen de kortste keren met mekaar in de clinch, staan ze mekaar naar het leven

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
De onderwerpen bestaan uit tegenstellingen van verwante begrippen, weergegeven in de antithetische ondertitels: "Scènes of mo-ney and death", "Scènes of bread and love", "Scènes of war and freedom

Nr. 6, Maart 1984 • Bart Patoor, Paul De Bruyne • Ceci n'est pas het Epigonentheater
de loop van hun vierjarig bestaan bewezen ze dit door drie avondvullende theaterprodukties en verschillende losse animatieprojecten te realiseren

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
De verhouding leraar/ leerling bleef bestaan: ook al kreeg je het inzicht dat het om méér ging dan je eigen rolletje, toch wist de regisseur steeds méér

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Dus: de problemen van de liefde en de timiditeit bestaan niet meer

Nr. 6, Maart 1984 • Jef De Roeck • K R O N I E K
hun dagelijks bestaan

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Censuur zou niet bestaan, alleen spreekt het reglement vagelijk van "... om een voorstelling te brengen die past in het kader van het Koninklijk Tornooi...De bedoeling is dat zowel de publicatie als het exposeren van de opsplitsbare reeks portretten, naast elkaar kunnen bestaan...Maar tezelfder tijd bestaan er ook relaties tussen het scherm en de daarachter liggende ruimte: de oude man kijkt vanuit de zaal naar binnen, en in de lijn van zijn blik zit Frederik De Grote terug te

Nr. 6, Maart 1984 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Geen vervreemding, alsof Brecht nooit heeft bestaan... De voorstelling valt in een gapende kloof tussen regie en tekst... geen poging tot uitdieping...Intellectualistische vrouwen bestaan ook

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
Er moeten verschillen bestaan in de energie van de expressie...Dus is men verheugd als men met het foefje van een Mélisande-uit-de-ruimte enig schijn-leven kan inblazen aan een produkt dat alleen maar kan bestaan dank zij de totale compliciteit van de

Nr. 6, Maart 1984 • (advertentie)
Intussen kenden de meeste verzetsvoor-mannen nochtans een verre van benijdenswaardig ondergronds bestaan

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
De vijftig toeschouwers zijn totaal opgenomen in een ruimte, die vol objecten staat (duizend kunstwerken, verkondigt een begeleidende tekst). Ze bestaan voor het grootste deel uit beschilderde latten...dat wil zeggen de 'oorspronkelijke' substantie, die alleen maar als een gedachte bestaan...sfeervolle vie de Bohème-- de acteur die verteerd door heiig vuur, leeft op water en brood en daar gelukkig mee is -- behoort tot een ver verleden -- als hij al ooit bestaan heeft, wat ik ten zeerste betwijfel

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • NACHTELIJKE BEZOEKERS
Ik-figuur Alsof de anderen niet bestaan, alsof ze het zonder de anderen kunnen, helemaal alléén op een overbevolkt eiland waar de wet van de egoïstische middelmaat telt

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
Het is een van de weinige overzichten van onze recente toneelliteratuur die bestaan : degelijk in zijn documentatie, intelligent in zijn beoordeling...Hij uitte daarin op dat moment --dus ná de verwerking van zijn Poolse ervaring-- ook zijn twijfel of er in het theater wel systemen en methodes kunnen bestaan

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Sint-Thomasstraat 49 bus 1, 2018 Antwerpen, 03/218.79.15) Sirkus-O Begonnen als een vrijetijdsclubje geanimeerd door twee enthousiaste dames, is het in zijn vierjarig bestaan uitgegroeid tot

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • stad en theater: Antwerpen
Er schijnt zoiets te bestaan als een profiel van 'de' Antwerpenaar en daarin scoren de woorden 'extrovert, chauvinistisch en levensgenieter' hoog

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
theater er bestaan; ook vreemde groepen zouden in dat kader een kans moeten krijgen...De zekerheid van het bestaan heeft bij die spelers, die minder beroepskarakter hadden, de indruk gewekt van 'j'y suis, j'y reste'. En dat is een gevaar

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
België van het bestaan ervan afweet

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Tijd en ruimte bestaan niet...Verne U hebt mij aangevallen ! Nemo U hebt een geheim ontdekt dat geen sterveling mag doorgronden want het is het geheim van mijn bestaan ! Verne U hebt een geheim...ontdekt dat geen sterveling mag doorgronden, want het is het geheim van mijn bestaan ! Nemo En daar bent u bang voor ? Verne Ik ken het niet


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK