Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


50 document(en) met "Anciaux" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 56-57, Augustus 1996 • Marleen Baeten, Johan Wambacq • Redactioneel
Demets, Zwalm 1.500 BEF Victoria, Gent 1.000 BEF Patrick Allegaert, Gent Paul Hoste, Gent Bert André, Berchem Bert Anciaux, Brussel Bruno Verbergt, Antwerpen Kris Cuppens

Nr. 71, Maart 2000 • Redactioneel
Dat is des te spijtiger gezien het feit dat minister van Cultuur Bert Anciaux een verhoging van het theaterbudget niet als een eerste prioriteit beschouwt

Nr. 72, Juni 2000 • Luk Van den Dries • Vaudeville
Dus de oplossing die Bert Anciaux momenteel uitdoktert om Vuile Mong via het sociaal-cultureel werk te betoelagen, in een ultieme poging om werkelijk iederéén te vriend te houden, creëert alleen maar...De politieke vriendjespolitiek van sommige vorige ministers is nu vertaald in de 'vrolijke vrienden-politiek van Bert Anciaux...hadden eventueel tot eind juni kunnen wachten om te ontdekken dat Bert Anciaux onverhoopt toch een enorme verhoging van zijn budget heeft weten te ontfutselen van zijn collega's in de Vlaamse

Nr. 72, Juni 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Van archipels en satellieten
zijn beleidsnota Cultuur doet minister Anciaux uitspraak omtrent het belang van rechtstreekse subsidiëring van 'individuele kunstenaars'. Maar toch valt een reeds lang in de realiteit aanwezige

Nr. 72, Juni 2000 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Een artiest moet in zijn parcours bochten...
Het is de bedoeling om geïntegreerd te werken - ik kijk dit niet af van minister Anciaux

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
Beoordelingscommissie voor dans, en aansluitend geen erkenning van minister van Cultuur Anciaux, nvdr). Het doet misschien deugd om weer sec vanuit bewegingen te werken

Nr. 76, Maart 2001 • Katrien Darras, Steven De Belder • Sociaal-artistieke projecten: de schaamte voorbij
Vanuit de overheid komt er wat meer actie: minister Anciaux schoffeerde de sector wegens te weinig belangstelling voor onontgonnen publieksgroepen en riep een pot ‘sociaal-artistieke

Nr. 76, Maart 2001 • Dries Moreels • Culturele centra new look
Minister Anciaux heeft namelijk twee ontwerpdecreten klaar: voor de culturele centra en voor het gemeentelijk cultuurbeleid...Minister Anciaux heeft nu werk gemaakt van een nieuw wettelijk kader: hij legt zowel een ontwerpdecreet voor de culturele centra als een ontwerpdecreet voor het gemeentelijk cultuurbeleid...Op 15.2.01 kondigde minister Anciaux op een debat in Sint-Niklaas aan dat een nieuw, eengemaakt ontwerpdecreet in voorbereiding is. In dat ontwerp moeten de (voordelen van) verbindingen

Nr. 76, Maart 2001 • 
Culturele centra new look Minister Bert Anciaux heeft een ontwerpdecreet klaar voor de culturele centra en voor het gemeentelijk cultuurbeleid

Nr. 76, Maart 2001 • Etcetera JAARGANG XIX Nr76 APRIL 2001
NEDERLAND: 7 EURO / 15.5 HFL Weefsels Migratie in de kunsten Akram Khan Pé Vermeersch Hazim Kamaledin Mxolisi George Khumalo Bert Anciaux en

Nr. 75, Maart 2001 • De noodzaak van theater
de redevoering van Bert Anciaux in de Gentse Vooruit op 7 september 2000) wordt erop gewezen dat het publiek opnieuw een centrale plaats moet krijgen in de cultuurpolitiek

Nr. 77, Juni 2001 • Luk Perceval, Kurt Melens, Kiki Vervloessem, Jan... • Het Toneelhuis
Commercialisering Kurt Melens: Als Anciaux vraagt om meer aandacht voor cultuur op de VRT dan wordt daarop geantwoord dat die niche te klein is. Dit is een voorbeeld van self fullfilling

Nr. 77, Juni 2001 • Katrien Darras, Dries Moreels • Bart Caron: "We denken niet in termen...
Caron is kabinetsmedewerker van minister van Cultuur Bert Anciaux en stond mee aan de wieg van het nieuwe decreet

Nr. 77, Juni 2001 • Inhoudstafel
Katrien Darras en Dries Moreels spraken met Bart Caron, kabinetsmedewerker van minister van Cultuur Bert Anciaux

Nr. 79, December 2001 • Dries Moreels • Kijk mama, zonder commissies: Esthetica voor beslissers
Het is het resultaat van een initiatief van minister Bert Anciaux, die in mei 2000 een denktank samenstelde om over de grote lijnen, de macroevolutie in het cultuurbeleid in Vlaanderen na te denken...Vlaanderen zijn we hier nog ver vandaan, maar de samenstelling van het kabinet van minister Anciaux met experts in plaats van partijpolitiek gekleurde namen suggereert wel een mogelijkheid in die...Het nieuwe cultuurkoepeldecreet dat minister Anciaux dezer dagen aan het afwerken is, zou een aantal stappen in die richting kunnen zetten

Nr. 80, Februari 2002 • (inhoud)
Dans)werkplaatsen & cultuurbeleid Minister Anciaux heeft plannen voor een danswerkplaats in Brussel

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Culturele instellingen als actainten: (dans)werkplaatsen & cultuurbeleid
Bij de voorstelling van de infrastructuurnota wilde Anciaux ook kwijt dat hij - dixit De Morgen van 14 december 2001 -'plannen koestert voor de aankoop van de Beursschouwburg Bis in de Kazernestraat...Recente markante voorbeelden van dat 'infrastructuralisme zijn de inplanting van het Concertgebouw in Brugge en het Forumdossier in Gent (voorlopig nog zonder licht op groen, maar Anciaux is het...Paradoxaal genoeg, en meteen ook opnieuw aanknopend bij de initieel gememoreerde belofte van minister Anciaux, heeft vooral Brussel een werkplaats nodig met een sterke internationale inbedding, liefst

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Artistiek zijn is geen kunst: kanttekeningen bij...
Hier de cultuurrijken, de hoger opgeleide en goedverdienende 'ascetische elite' die minister Anciaux in zijn geruchtmakende Vooruit-speech (september 2000) tot de orde riep; daar de cultuurarmen, die...De algemene beleidsnota van minister Anciaux probeert dat wel via de notie van culturele competentie

Nr. 82, Juni 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Stadstheaters - deel 3: Publiekstheater Gent
Bert Anciaux zet nu nog een stap verder, nl...horen zo’n speech van Anciaux en betrekken dat op zichzelf, maar hun functie in het theaterlandschap is een heel andere dan de onze...van der meiren: De doelgroepen zoals Anciaux ze omschrijft zijn geen lang leven beschoren

Nr. 85, Februari 2003 • Geert Sels • Kunst in de ban van het getal
Vrij vroeg in het debat wees de toenmalige minister van Cultuur Bert Anciaux erop dat hij in geen geval wou raken aan de autonomie van de kunstenaar


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK