Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


16 document(en) met "activeren"Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Dit wijst in de richting van een activeren van het primair fysieke bewustzijn bij de acteurs

Nr. 37, April 1992 • Ludo Abicht • La Muette de Portici was geen grote...
Dat geldt a fortiori voor die kunstvorm, die zich tot een te activeren intelligent publiek richt, waarbij die twee termen (activisme en intelligentie) elkaar niet hoeven uit te sluiten, integendeel

Nr. 63, Maart 1998 • Peter Anthonissen • Ontmoeting op de pijngrens
Op het toneel zit ze immers niet alleen als het personage Marguerite Duras dat het verleden probeert te activeren, maar ook als Chris Tieleman die tegenover het materiaal haar standpunt dient te

Nr. 65, Januari 1998 • Koen Tachelet • Theater van de vervuiling
onze eerste - wereld gebeurt het activeren/commercialiseren van medeleven via dezelfde iconografie waarvan ook trendy kledij, musicals, speelgoed en films gebruik maken

Nr. 68, Juni 1999 • Clara Van den Broek, Marleen Baeten • Het wilde Westen
Ik begrijp wel waar die logica vandaan komt: om mensen te activeren, enz

Nr. 71, Maart 2000 • Myriam Van Imschoot • De zien-tuiglijkheid van de herinnering
De vele zogenaamde doodse momenten, de transities tussen scènes in, de onrustige passages van toeschouwers en performers met de reeds vermelde verstoringen tot gevolg, frustreren ons maar activeren

Nr. 71, Maart 2000 • Rudi Laermans • 'De zintuigen bedriegen nooit'
Het lichaam hoort iets, en deze zintuiglijke indrukken activeren lichamelijke sporen die ook nog eens tot lichamelijke activiteit aanzetten

Nr. 78, Januari 2001 • Roger Arteel • Regisseren is activeren: Herinneringen aan Jean-Pierre De...
HERINNERINGEN AAN JEAN-PIERRE DE DECKER Regisseren is activeren Op 3 juni jl...Regisseren was voor De Decker dirigeren en vooral activeren van de creativiteit...Activeren van een speler betekende voor hem, dat de regisseur in dienst staat van de speler, zonder daarom zijn dienaar te zijn

Nr. 78, Januari 2001 • (inhoud)
Regisseren is activeren Roger Arteel haalt herinneringen op aan Jean-Pierre De Decker

Nr. 79, December 2001 • Clara Van den Broek • Lorent Wanson: 'De notie sociaal-artistiek getuigt van...
Hoe kan het de samenleving dan activeren en bevragen

Nr. 89, December 2003 • Marleen Baeten • Van Theaterstorm tot Kunstbende: Is theatereducatie te...
Culturele actoren op lokaal vlak worden aangesproken om als 'Kwisfbt'fk/eambassade' te functioneren: in naam van Kunstbende activeren ze een zo groot mogelijke diversiteit aan jongeren om stappen

Nr. 90, Februari 2004 • Marianne Van Kerkhoven • Cultureel kolonialisme: Gesprek met Mark Deputter (Danças...
Het smeltkroesgehalte van PARTS activeren was steeds een belangrijk aandachtspunt

Nr. 100, Februari 2006 • Isabelle Stengers • Dépaysements
kunnen natuurlijk de strijd aanbinden met de rol die ze spelen, maar we kunnen ook strijden met nieuwe vragen, die nieuwe, mogelijke identiteiten activeren

Nr. 104, December 2006 • Till Müller-Klug • De Nieuwe Vriendelijkheid
Freddie 14 nu activeren...Silvia: Activeren

Nr. 107, Juni 2007 • Mette Ingvartsen • Filmische lichamen
Daarom denk ik dat één kader alleen dit niet kan activeren

Nr. 111, April 2008 • Sébastien Hendrickx, Mia Vaerman, Ditte Pelgrom, Johan... • Kroniek
Theater hóeft niet te ‘activeren’, maar dit theater maakt passief


Development and design by LETTERWERK