Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


178 document(en) met "Vrij Nederland" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
De officiële gezelschappen hielden zich van deze bewegingen vrij afzijdig...Waar staan we dan Zo staan we op dit ogenblik voor twee modellen van toneelspelen, die vrij onafhankelijk van elkaar functioneren...Maar Bogaerts gaat grotendeels in Nederland werken, en zal hij daar even scherp en juist kunnen luisteren ? Bange vragen

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Als eerste opleidingsinstituut stellen we de Studio Herman Teirlinck voor, die ongetwijfeld de grootste en belangrijkste school van het land is en die ook in Nederland een grote aantrekkingskracht...Er is wel een bepaalde malaise geweest, maar de atmosfeer is op dit moment vrij goed

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Het spektakel werd mogelijk dank zij het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Nederland), de Vlaamse Gemeenschap van België, de Gemeente Groningen, e.a...Toen ik de produktie zag, was alles in orde, maar toch bleven er een paar verrassende zwaktes: de Duchess van Eleanor Bron was vrij zwak (alleen plastisch was ze adembenemend), en Ian McKellen...Zeer internationaal samengesteld (2 Amerikanen, 2 Italianen, 1 Nederlander) zit hun werk toch sterk ingebed in het associatieve theater zoals we dat vaak in Nederland tegenkomen, het meest

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
Ik vind de mensen uit het culturele leven in Nederland daar echt onbegrijpelijk in, heel eng en provincialistisch: hoe ze niet in staat blijken die honderd km in hun geest en daden te overbruggen...Die interessante theatermakers in Nederland (cfr...dat er één repertoiretheater in Nederland is waar 'het anders mag'. Globe zat ergens tussen die twee polen van margetheater en repertoiretheater

Nr. 12, Januari 1985 • Edward van Heer • Frieda Pittoors: Apostolos Panagopoulos
Edward van Heer over de carrière van deze naar Nederland uitgeweken actrice en de integrale tekst plus fotoverslag van 'Hadewych'. (1) Boek Europalia België, 1980...Samen met Caroline van Gastel en Simonne Ettik-oven vormt Pittoors het Theatercoöperatief, een vrij produktieplatform dat tot nog toe twee voorstellingen uitbracht...Voor de sedert het kolonelsregime in Nederland levende Griekse regisseur Apostolos Panagopoulos 'is Hadewych geen historische figuur, maar zijn haar brieven, lyrische gedichten en visioenen het werk

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Toen ging hij zo vrij met de stof om, dat de erfgenamen van Léhar protesteerden, en probeerden de vertoning te verbieden...Brussel en het optreden aan het Hof met De Geschiedenis van de Soldaat (4 juni 1929), verder waren er ook nog verscheidene opvoeringen in Nederland en Duitsland...Nederland is hij samen met zijn generatiegenoten Van Dalsum, Saalborn, Defresne, ... slechts één van de vele theaterpersoonlijkheden

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay • Bij de aanvaarding van een erfenis
Door onze taalgebondenheid geraken we met ons theater moeilijk verder dan Nederland...Maar het is vrij duidelijk

Nr. 13, April 1986 • Katie Verstockt • Marc Vanrunxt kijkt om: Een modespektakel en...
Nederland kende hij groter succes en dat leverde hem de voorbije maanden twee bijzondere opdrachten op...de assemblage), houdt de video heel wat moois en waardevols in. Ai, het projekt voor Spring Dance, kwam in een vrij korte tijdspanne tot stand: in januari de vraag, in februari zijn de

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Uit de uiterst vage en - na al die gespannen verwachtingen - ook vrij teleurstellende beleidsnota van Patrick Dewael (februari-maart 1986) lezen we twee complementaire assen af, die als...Al bij al een vrij ontgoochelende conclusie...Conflicten in die sfeer kunnen leven en dood van de kunst betekenen: tijdens de voorbije maanden werd bij Globe in Nederland, door de "organisatie" een beslissende nederlaag aan de "creatie

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
Ik meende dat Sterckx vrij kon werken, vrijer dan Brecht b.v...De criticus moet volledig vrij en onafhankelijk kunnen zijn...Hij reisde heel Nederland af, maar je zag hem ook in Vlaanderen opduiken of in Düsseldorf of Keulen

Nr. 14, Juli 1986 • Jan Joris Lamers • Jan Joris Lamers
De overheid heeft het idee middels haar adviserend orgaan, in Nederland de "raad voor de kunst", ooit opgezet als een Kunstparlement, de zaak onder controle te hebben...Nederland heeft men nu een rapport doen verschijnen waarin wordt aangekondigd dat er een andere structuur komt voor het Nederlandse bestel...Het wordt het beste geïllustreerd met de vreselijke ramp te Eindhoven, waar het opportunisme van bestuur en zakelijke leiding de nieuwe onduidelijk uitgewerkte regels vrij interpreteerde

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Nederland bestaat zoiets al jaren). Op gemeenschappelijk initiatief van de commissie Jeugdprogrammatie van de FeVeCC (Federatie van Vlaamse en erkende Culturele Centra), het Vlaams Theater Circuit, de...85 % van de deelnemers kwamen uit het vrij onderwijs, wat zich deze keer ook duidelijk in de finale weerspiegelde...theoretische reflectie en de verzameling van documentatie (het artikel van Rik Lankrock is niet vrij te pleiten van enig particularistisch favoritisme) een belangrijke plaats hebben

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Mogelijkheden in Zuid-Nederland (4); Alex van Royen: Herstructurering 1976(5)); hoe het er niet moet uitzien leert, al bijna 25 jaar de toneelafdeling van het RITCS...Al vrij snel werd op deze afbraakopleiding heftig gereageerd zowel door de buitenwacht als in de toneelafdeling zelf...Mogelijkheden in Zuid-Nederland

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
Zo gezien lijkt het NTG een vrij gezond gezelschap...Toch worden vrij vlug twee verhaallijnen duidelijk: die van een regisseur en een actrice die, bedreigd door failliet, het koste wat het wil, een succes-produktie moeten maken en hiervoor het thema van...Nu was Sireuils enscenering evenmin regionalistisch of anekdotisch, maar Lahaut is minder moeilijk te situeren in Brussel, voor een Franstalig publiek, dan in het zuiden van Nederland

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
De acteursprestaties waren vrij zwak...De opkomst van de fotografie bood nieuwe kansen voor het bewaren van een theatergeheugen, en met de ontwikkeling van film en video zijn we in staat vrij nauwkeurig het scènische gebeuren vast te...Meer nog dan tijdens het colloquium, komen in de studie de verschillen tot uiting tussen het thea-terbeleid (en het hele theaterleven) in Frankrijk, Nederland en Vlaanderen

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
keuze voor een vrij onbekend en moeilijk stuk; en ten tweede heeft Bouvier naar een gekunstelde speelstijl gezocht, die de acteurs uit de dagelijkse routine van een uitgewoond naturalisme kon halen...En dan kun je opnieuw maar vaststellen dat ook het surrealisme in grote mate aan Vlaanderen en Nederland is voorbijgegaan...vergelijking met het standaardwerk X Y Z der muziek komen veel meer aspecten van het operagebeuren aan bod en biedt het boek meer aandacht aan de operatraditie in België en Nederland

Nr. 17, Maart 1987 • Alex Mallems • Doe maar gewoon, dan is het al...
Cymbeline heeft inderdaad zo'n weerklank gevonden-ook in Nederland - en ook de rol die ik daarin vertolkte, prinses Imogena ('de lispelende lerares Frans bijna', zoals ze in een kritiek werd genoemd...Ik mocht niet klagen over de sfeer, want ik werd er ten slotte als Conservatoriumstudente vrij goed opgevangen; alleen voel je je daar zo'n klein onderdeel van een groter geheel, dat enige creatieve...Daar was soms wat verwarring over, maar het is toch uitgegroeid tot een vrij goede samenwerking

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
dit moment in Nederland gemaakte produkties worden ervaren als weliswaar zeer mooi, maar ook als te hermetisch, voorbijgaand aan de noden van het jonge publiek...Stilaan zien we hoe gesteund door het voorbeeld van het Nederlandse, het Zweedse en ook van het vrij levende en nog te weinig bekende Waalse kindertheater én geschraagd door de revalorisering van...Het maken van jeugdvoorstellingen is bovendien zeer arbeidsintensief: dit betekent vrij hoge produktiekosten terwijl toegangsprijzen en uitkoopsommen beduidend lager liggen dan bij

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • De Glamour en Glitter van het Vlaamse...
de Virginia Woolf-voorstélling, een vrij gesimplifieerde en getrivialiseerde versie van Albees drama, worden bewust kitsch-beelden aangewend; ze krijgen in deze pro-duktie een pseudo-diepzinnig...de inhoud van de grote bijval die het Vlaamse theater op dit moment in Nederland geniet

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Vandaar dat we aan negen theatercritici gevraagd hebben een jaar lang de theatervoorstellingen in Nederland en Vlaanderen te bekijken...hoeverre hebben die voorstellingen iets te maken met wat er leeft in Nederland en Vlaanderen...Ik begrijp wel dat ze de kans grijpen om met ruimere financiële middelen, die Nederland althans nog biedt, te werken


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK