Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


39 document(en) met "Vlaamse Raden" • Resultaten 21 tot 39 worden getoondNr. 56-57, Augustus 1996 • Kurt Vanhoutte, Marleen Baeten • De ingevroren theatertijd
En hoewel beide raden beweerden ook oog te hebben voor de artistieke verscheidenheid die wel eens achter de Versnippering' zou kunnen schuilgaan, hechtten ze een uitgesproken prioritair belang aan de...Dat in zijn ogen het gewicht van de door de raden zelf aangereikte politiek-economische argumenten (structurele Versnippering') veel zwaarder zou doorwegen dan hun...Hoewel in dit verband naarstig gewezen wordt op de werkzaamheid van dit model in Duitsland, leert de Vlaamse praktijk alvast dat men slechts schijnbaar bereid is werk te maken van een vernieuwing

Nr. 58, December 1996 • Hugo De Greef, Erwin Jans • Jukebox
Als de raden van advies en de overheid vanuit de sector geen dossiers toegeschoven krijgen die verregaande wijzigingen voorstellen: wat kunnen ze dan doen...Groeten uit Brussel Lezersbrief van Erwin Jans, dramaturg van de KVS De brochure Groeten uit Brussel (1993-1997) die de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in mei van dit jaar publiceerde

Nr. 58, December 1996 • Myriam Van Imschoot • Een salon van weigeraars
Twee maanden eerder hadden de beslissingen van de Vlaamse Regering over de subsidiëring van muziektheater, dans, kunstencentra en teksttheater veel deining veroorzaakt, vooral daar waar de adviezen...Op het debat tijdens het Theaterfestival klapte minister Martens uit de biecht: hij had 'geen meerderheid gevonden binnen de Vlaamse Regering voor Damaged Goods'. Hoe dat zo komt, is me nog steeds...Myriam Van Imschoot 1. De forse stijging van De Beweeging werd niet eens beargumenteerd in het persbericht van de Vlaamse Regering

Nr. 68, Juni 1999 • Stef Ampe • Manifest: De slag om geld, hondenpoep en...
gesproken; uitschuivers die overigens eerder op conto van de Vlaamse Regering dan van minister van Cultuur Luc Martens moeten geschreven worden...Ten slotte laat het zich raden dat, indien we op 13 juni 99 een tweede Zwarte Zondag meemaken, de prioriteiten van de Vlaamse Regering elders zullen liggen dan bij de Schone Kunsten

Nr. 68, Juni 1999 • Pascal Gielen • De verdrongen bemiddelaar
Met het podiumkunstendecreet van 1993 werd aan de beleidsruimte nog een derde actor toegevoegd, namelijk de raden van advies...Een cumul van een kleine vijf à zes raden is daarbij niet uit de lucht gegrepen...Terwijl een strategische beheerraadconstellatie vooral belangrijk is om de individuele artistieke en aanverwante belangen te verdedigen, kunnen de Vlaamse Directies voor Podiumkunsten (vdp) een handje

Nr. 70, December 1999 • Rudi Laermans • Kleine verschillen, grote gevolgen
Ook voor bijvoorbeeld Vlaamse podiumkunstenorganisaties werd het een doodnormale zaak om over de grenzen heen te prospecteren en te coproduceren, partners en...Ook in de eigen Vlaamse regio werd de omgeving complexer, inzonderheid binnen de podiumkunstensector...Bijzondere aandacht verdienen in dit verband de door de Vlaamse overheid voorziene steunpunten in de diverse culturele domeinen

Nr. 74, December 2000 • Rud Vanden Nest • Vestiaire verplicht
je de techniek laat ontwikkelen om je stoelnummer te raden zonder Jo Dua te confronteren met het deel van je persoon dat op die stoel moet terechtkomen...Dat er 'geen geschiedschrijving' bestaat van het - Vlaamse - theater...Je repliceert dat het theater niet ophoudt aan de grenzen van het Vlaamse gewest

Nr. 75, Maart 2001 • Clara Van den Broek • Een Waaslandwolf in Toneelland
Dankzij de proloog en met de informatie die later in de dialoog wordt toegevoegd, kunnen we raden dat Minotaurus uit het labyrint terugkeert...En de Vlaamse literatuur loopt traditiegetrouw wat jaartjes achter op de internationale scène, dus ge kunt tellen

Nr. 79, December 2001 • Dries Moreels • Kijk mama, zonder commissies: Esthetica voor beslissers
Ook binnen de Vlaamse administratie wordt op dit moment aan een hervorming gewerkt die een stuk in deze richting gaat...louter technologisch van aard, het heeft ook met zoiets als 'imago' te maken) en een peergroup-reflexi-viteit (het is niet aan te raden om na een theaterpremière in pakweg deSingel vergelijkingen te maken

Nr. 83, Januari 2002 • Griet Op de Beeck • Beklijvende trip langs zee van emoties
man aan het hoofd van de Vlaamse gevangenissen - in orde...En je beseft heel goed datje er het raden naar hebt en dat stemt tot nadenken, het meest van al nog over jezelf...België doet de Vlaamse Federatie voor Forensisch Welzijnswerk onder leiding van Frederik Janssens een dappere poging om initiatieven uit de grond te stampen

Nr. 86, April 2003 • Bert Bultinck • Vlammenwerper in uw gat: Kunst en censuur...
Maar het meest radicale voorbeeld van de semantische inflatie van het censuurconcept was dat jaar afkomstig van een aantal Vlaamse restauranthouders: onder het motto 'Censureer onze (kook)kunst niet...vraagtekens plaatst bij het zedenbesef van nOna en bij uitbreiding de hele kunstwereld, en vooral ook bij het feit dat de pornotentoonstelling meegefinancierd werd door de Vlaamse overheid...Zelden werd een maatschappij zo te kakken gezet als bij Goedele op de Vlaamse Televisie Maatschappij: de pornoproducer die een pornofestival voor de rechter daagt, met als argumenten de Belgische wet

Nr. 88, September 2003 • Marianne Van Kerkhoven • 11 stemmen over theaterauteur en theatertekst
van de theatertekst en de theateTauteur: geen historisch overzicht van de Vlaamse toneelschrijfkunst en haar huidige stand van zaken, maar een caleidoscoop van stemmen van schrijvers en/of regisseurs...De Vlaamse theatertekstenmaker heeft zich in de voorbije decennia losgemaakt uit een literair keurslijf en heeft zijn plek gevonden binnen de muren van het theater zelf...Jan Ritsema werpt zich in zijn artikel terecht op als felle verdediger van deze VTijheid, die zowat vijftien jaar geleden binnen de Vlaamse toneelschrijfkunst haar intrede deed

Nr. 92, Juni 2004 • Rud Vanden Nest • Gezien op televisie: Kaatje is verdronken (Tom...
De rest laat zich raden...Johannes, bijvoorbeeld, is de minst geschoolde van het gezelschap (Irma wrijft hem maar al te graag onder de neus dat zij secundair onderwijs heeft genoten). Maar waar je in de Vlaamse poppenkast

Nr. 92, Juni 2004 • Marianne Van Kerkhoven • Op zoek naar radicaliteit: Een onvoltooide tekst
daarop repliceerden dat zij met het 'elitaire' of 'moeilijke' werk van die groepen geen volle zalen kunnen halen en dat zij zelf onder druk staan van het publiek, van hun raden van beheer, van gemeentelijke...doen we dat om -zoals de overheid dat graag wil- Vlaanderen (en dan vooral de Vlaamse economische troeven) in het buitenland te promoten of gewoonweg omdat er in het buitenland voor ons een markt ligt

Nr. 94, December 2004 • Bojana Cvejić • Curator meets artist
Dit is een beproefde methode van de Vlaamse podiumkunsten, die ooit een explosie van de hedendaagse dans mogelijk maakte en die ook heel wat jonge internationale artiesten naar België lokte die daar...Er laat zich een vage structuur raden door de herhalingen, rolverwisselingen en de vertaling van dezelfde bewegingen in de ruimte, maar de richting waar het naar toe zou willen is onduidelijk, evenals

Nr. 97, Juni 2005 • Pieter De Buysser • Voorwaarts: achterwaarts!
VDB Ik ben nu een boek aan het lezen van Anton Roosens, Vlaams-nationalist en communist, vorig jaar gestorven, links progressief dus gemarginaliseerd door de Vlaamse beweging, Gramscist eigenlijk...Gramsci en zijn Vlaamse volgeling Anton Roosens zeggen: de volwassenheid van een cultuur kan je maar afmeten aan de mate waarin ze in staat is om om te gaan met nieuwe...Spreiding, communicatie en diversiteit van het aanbod komen niet meer toe aan de makers, maar aan de overheid die -door middel van pluralistisch samengestelde raden van bestuur en autonome bestuurders

Nr. 98, Januari 2005 • Liv Laveyne • Alles komt goed
De richtlijnen in de beleidsnota waren vaag (had iemand kunnen raden dat Van Grembergens aandringen op theaterfusies bij Anciaux linea recta zou leiden tot het afstraffen van initiatieven die rond één...De beoordelingscommissie heeft het raden naar de inhoud van die evaluatie...Het maakte onze keizer dolenthousiast zoals steeds, en trots zoals nooit tevoren (een Vlaamse paus in dé Franse cultuurkathedraal, dat moet die oude VU-borst toch doen zwellen

Nr. 109, December 2007 • Bojana Cvejić, Daniëlle de Regt • Zo veel om te vragen...: De toekomst...
De ideale plaats, in mijn verbeelding en in één van de conceptmodellen, zijn de golvende Vlaamse weiden waar Jacques Brel over zingt...Het dak zou gemaakt zijn van spiegels die de typische Vlaamse wolken en het licht weerkaatsen...jf: Het Vlaamse theater en de Vlaamse dans zullen zeker herinnerd worden

Nr. 112, Juni 2008 • Carlos Tindemans • De sociale rol van het theater
En ik heb mijn exempel voldoende kinderlijk schools gehouden om ieder in staat te stellen zelf de grootste consequenties te raden...Hij recenseerde in de periode 1960-1968 honderden Vlaamse en internationale voorstellingen in Antwerpen en Brussel, eerst voor De Nieuwe Gids en De Linie, daarna voor De Standaard


Development and design by LETTERWERK