Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


22 document(en) met "Rechtvaardigheid" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Zelfs bij een stuk dat over (on)rechtvaardigheid handelt

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
vervullen, namelijk de menselijke natuur affirmeren (haar nood aan redelijkheid en rechtvaardigheid) om het voortbestaan van het ras te waarborgen, controle uitoefenen op technologische en politieke

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Verne Het water stijgt, de golven slaan al hoger en hoger ! Nemo Ik ben de rechtvaardigheid, ik ben het recht

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Guérin Van jou, Paumier, hoereerder en boeleerder, wil ik het woord rechtvaardigheid niet horen...Met het grootste gevoel voor rechtvaardigheid was hij verantwoordelijk voor velen, Philippe Ik heb 'n andere klok horen luiden

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Nederland is er wel sprake van verdelende rechtvaardigheid

Nr. 35, September 1991 • Paul Pourveur • Tyrannie der hulpverlening
Hij sprak over rechtvaardigheid en de strijd voor rechtvaardigheid, over het lijden der arbeiders, over het altijd moeten werken en over hen die hongeren, en over de rijken die

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Anna Luyten • Alice in Wonden-land
De dochter zag hoe haar moeder getuige was van haar marteling en wil rechtvaardigheid

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Eric Min • Een kille ochtend in Rue du Progrès
Haar steenmassa had een hoog moreel gehalte want welvaart, geluk en rechtvaardigheid zouden haar deel zijn

Nr. 58, December 1996 • Jef Aerts • Het toneel, de woede en het sociale...
Te pas en te onpas wordt in organisaties van allerlei slag gesabeld met termen als maatschappij, rechtvaardigheid, mondigheid, systeem, burgerlijkheid of racisme

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Luisteren naar wie niet wordt gehoord
Christus wordt echter niet getekend als een lijdzame prediker, maar als een soort eerste communist, als de bewerker van een elementaire rechtvaardigheid

Nr. 73, Januari 2000 • Luc Vandeweyer • 'DE GROTE ZUIVERINGSDAG BREKE AAN IN AL...

Nr. 73, Januari 2000 • Dirk Tuypens • GELEGENHEID IS DE BEPALENDE FACTOR
En de manier waarop de Afrika-politiek van vandaag aan het publiek wordt gepresenteerd, wordt in grote mate beheerst door een moreel geladen terminologie: rechtvaardigheid, mensenrechten, democratie

Nr. 73, Januari 2000 • Inhoudstafel
zuiveringsdag breke aan in al zijn wrede rechtvaardigheid Luc Vandeweyer 27 Het Kafferjongetje Een fragment uit De glans en pracht van Portugal (António Lobo Antunes) 29 Guterekera

Nr. 75, Maart 2001 • Loek Zonneveld • De Onttovering
de rechtvaardigheid in de mentaliteit en de moraal van het individu

Nr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
De vraag is dan: hoe verhoudt zich dit bestaan zonder lot in een wereld zonder goden tot het geweld, tot de ethiek en tot de rechtvaardigheid

Nr. 80, Februari 2002 • Erwin Jans • Kritische intoxicaties: over cultuur, crisis en explosies
Rudi Laermans heeft het over 'een oneigentijds verlangen naar Rechtvaardigheid' (p. 160), over een 'utopische impuls' (p. 172), over 'een sociale ervaring die niet langer voor vermaatschappelijking

Nr. 83, Januari 2002 • Erwin Jans • De intieme band tussen oorlog en media
ongevallen). Het eigen geweld gebeurt in naam van humanistische waarden (vrijheid, rechtvaardigheid, democratie,...). Het andere geweld voltrekt zich in naam van een obscure en wraakzuchtige god, etnische

Nr. 95, Februari 2005 • Jacques Rancière, Tom Hannes • De politiek van de esthetiek
Hieruit lijkt te kunnen voortvloeien dat politiek de publieke discussie is over zaken als rechtvaardigheid, onder sprekende mensen die daar allemaal toe in staat zijn...Maar aan rechtvaardigheid gaat iets vooraf: hoe weet je dat de persoon tegenover je die zijn stem verheft wel degelijk over rechtvaardigheid praat en niet zozeer zijn of haar eigen pijn uitdrukt

Nr. 97, Juni 2005 • Nancy Delhalle • Het landschap aan de overkant
Het zijn vooral deze Afrikaanse stemmen die op de scène rechtvaardigheid eisen voor die ‘één miljoen keer een dode’. De voorstelling heeft ondertussen de hele wereld afgereisd, om voor de laatste keer

Nr. 109, December 2007 • Geert Sels • ‘Ik vrees dat ik behoor tot een...
Ik zoek de waarheid en de rechtvaardigheid op in het leven


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK