Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


32 document(en) met "podiumkunstendecreet" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
Gemeenschapsminister van Cultuur Patrick Dewael van zijn kant, diende bij de Vlaamse Executieve een podiumkunstendecreet in. Klaas Tindemans legt beide voorstellen naast elkaar

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
Hoe spel je discussie ? In Etcetera 26 schreven we over het ontwerp podiumkunstendecreet van Patrick Dewael en over het voorstel-theaterdecreet van de SP : "Geen van beide teksten zal zonder...De Staten-Generaal van 1989 verwerpt om te beginnen de uitbreiding van het theaterdecreet tot een podiumkunstendecreet : de vergadering acht een 'mammoet decreet' dat alle artistieke disciplines

Nr. 39, December 1992 • Erwin Jans • Kunstencentra
De twijfel groeide opnieuw door geruchten dat het podiumkunstendecreet door minister Weckx grondig zou herschreven worden

Nr. 48, Februari 1995 • Kurt Lannoye, Marleen Baeten • Interview met Minister Weckx
Etcetera: Vallen dan ook bijvoorbeeld de schotten tussen de afdelingen in het podiumkunstendecreet weg...Het podiumkunstendecreet is er gekomen vanuit de idee van bedrijfszekerheid...Een combinatie van een projectenpot met het podiumkunstendecreet zou kunnen werken

Nr. 49, April 1995 • Gunther Sergooris • Verzuchtingen van het muziektheater
Etcetera: Is de opsplitsing binnen het podiumkunstendecreet een voordeel geweest voor de ontwikkeling van het muziektheater...Wellens: Het podiumkunstendecreet heeft het theaterdecreet vervangen

Nr. 49, April 1995 • Marleen Baeten • Redactioneel
discussies over het nieuwe podiumkunstendecreet, dat de erkenning en subsidiëring van het theater, de dans, het muziektheater en de kunstencentra zou regelen...Het podiumkunstendecreet subsidieert een beperkt aantal gezelschappen gedurende vier jaar

Nr. 53, December 1995 • Register Etcetera jaargang XIII (1995), nrs 48...
Gesprek met Het Muziek Lod, Walpurgis, Soil en Transparant; Gunther Sergooris, nr 49 p 43 Het podiumkunstendecreet

Nr. 53, December 1995 • Tuur Devens • Monumentenzorg of theaterdecreet?
De uitvoering van het podiumkunstendecreet bood sinds 1993 ook aan enkele figurentheaters financiële ondersteuning

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
januari 1993 trad het podiumkunstendecreet in werking...Eddy Frans: Er werd zeer hoopvol uitgekeken naar het podiumkunstendecreet, maar die hoop kreeg snel een forse negatieve deuk...Hoe evalueert jullie Raad van Advies de eerste termijn van het podiumkunstendecreet

Nr. 53, December 1995 • Inhoudstafel
Use, door Bruno Koninckx 16 Purcell als een tango Marleen Baeten over La Tristeza Complice van Les Ballets C. de la B. & Het Muziek Lod 19 Drie jaar podiumkunstendecreet

Nr. 54, Februari 1996 • Paul Corthouts • Wordt het een warme lente?
45, §1 en 2). Over nieuwe aanvragen tot erkenning en subsidiëring van een structurele werking binnen het podiumkunstendecreet dient de Vlaamse overheid eenmaal per vier jaar, maar uiterlijk...het podiumkunstendecreet worden twee tijdsindelingen gehanteerd: de seizoensmatige aanpak - van 1 juli tot en met 30 juni - voor de theatergezelschappen; het kalenderjaar voor de kunstencentra en voor...Omdat bijgevolg ook de beslissing omtrent de toelagen op verschillende tijdstippen valt, is een interferentie tussen alle onderdelen van het podiumkunstendecreet praktisch onmogelijk

Nr. 54, Februari 1996 • Inhoudstafel
de subsidiëring in het kader van het podiumkunstendecreet

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Caroline Van den Borre • Tussen hogeschooldecreet en theaterpraktijk
Vlaanderen wordt de onvruchtbare opsplitsing tussen beide bevoegdheden pijnlijk duidelijk in de uiteenlopende oriëntering van het podiumkunstendecreet en het hogeschooldecreet

Nr. 58, December 1996 • Register Etcetera jaargang XIV (1996), nr 54...
de subsidiëring in het kader van het podiumkunstendecreet, Paul Corthouts, nr 54 p 43 Parkbeleid of landschapsbeleid

Nr. 58, December 1996 • Myriam Van Imschoot • Een salon van weigeraars
Toen aan het begin van de jaren negentig het theaterdecreet omgevormd werd tot een podiumkunstendecreet, kon de dans eindelijk aan zijn inhaalmanoeuvre beginnen

Nr. 62, December 1997 • Marleen Baeten, Wouter Van Looy • Huisje kunst
Kunsthuis voor kinderen (Antwerpen). Het begrip 'kunstencentrum' staat voor een nieuwe subsidiecategorie sinds 1993, toen het podiumkunstendecreet in werking trad...Moet het podiumkunstendecreet herschreven worden...Om nog maar te zwijgen over het niet op mekaar afgestemd zijn van het podiumkunstendecreet en het decreet over de culturele centra

Nr. 66, December 1998 • Marleen Baeten • De esprit bewaren
Voor alle duidelijkheid: centra als deSingel, Beursschouwburg en Bronks worden eveneens nominatim - en dus buiten het podiumkunstendecreet - betoelaagd...Terwijl één van de veelgehoorde kritieken op het decreet van de culturele centra is dat het een bakstenendecreet zou zijn, gaat het podiumkunstendecreet voorbij aan het feit dat theater tonen en maken...De vier adviesraden van het podiumkunstendecreet blijven dus bestaan maar krijgen een zware piramidale structuur boven hen

Nr. 67, Maart 1999 • Marleen Baeten • Take your time
Binnen het podiumkunstendecreet moet een structureel gesubsidieerd gezelschap 'zorgen voor een aanbod van eigen producties' en 'gemiddeld minimaal tachtig voorstellingen per seizoen brengen in binnen

Nr. 68, Juni 1999 • Marleen Baeten • Sociaal en artistiek beleid: water en vuur?...
Toch is er sinds de komst van het podiumkunstendecreet veel gesleuteld aan de sociaal-economische situatie van de theatermaker...Het wordt ook uitkijken naar de gevolgen van het pas gestemde podiumkunstendecreet waarin bijvoorbeeld een middelgroot gezelschap in plaats van minimum 80 nog slechts 60 voorstellingen per jaar moet...het nieuwe podiumkunstendecreet werden drie instituties gehoord in de Vlaamse Raad: de Commissie Podiumkunsten (beleidsadviesraad), het Vlaams Theater Instituut (steunpunt voor de podiumkunsten) en de

Nr. 68, Juni 1999 • Raf Weverbergh • Belgische roulette
Het podiumkunstendecreet verplicht gesubsidieerde organisaties immers om een deel van de subsidies te besteden aan loonkosten


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK