Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


277 document(en) met "podiumkunsten" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultaten



Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
komt er in Berlijn een gebundelde presentatie van Nederlandse beeldende kunst, architectuur, podiumkunsten

Nr. 11, Juni 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Dat geldt voor alle podiumkunsten, die lichamelijke inzet, die door de Engelse term performing arts meer wordt gehonoreerd dan door het Franse arts du spectacle...Het Nederlandse podiumkunsten legt het accent ook niet op het actieve karakter van het uitvoeren...podiumkunsten, met name in het theater, is communicatie essentieel

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Een belangrijk item was de veranderde plaats van het theater en van de podiumkunsten in het socio-culturele bestel

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
Structurele armoede is bijgevolg de "gewone" situatie in de podiumkunsten...Door hun eemalig, "niet-reprodu-ceerbaar" karakter kunnen podiumkunsten niet op dezelfde manier ingeschakeld worden

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
George Brugmans van Springdance (Utrecht) houdt een schitterend pleidooi voor de Nederlandse podiumkunsten

Nr. 20, December 1987 • Inhoudstafel
dit kleine landje vertonen de podiumkunsten de jongste jaren zoveel tekens van leven en herboren worden, dat de redactie haar pen wil blijven roeren om de theaterliefhebbers en de theatermakers een

Nr. 23, September 1988 • Alex Mallems • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Toch duiden deze en andere factoren op een zekere 'ouverture' (het modewoord in Frankrijk vandaag) binnen de festivalprogrammatie naar ook minder traditionele vormen van podiumkunsten, naast

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Vanzelfsprekend valt daarbij de klemtoon op het produktie-resultaat en de manier waarop de specifieke vormentaal van dit buitenbeentje van de podiumkunsten zich ontwikkelde

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
Interdisciplinair onderzoek Aan de VUB is het uitgangspunt in eerste instantie het multidisciplinaire karakter van de podiumkunsten vandaag

Nr. 24, December 1988 • Alex Mallems • Gildas Bourdet
Uit die harmonie van zo'n ensemble van menselijke individuen kan er iets uitzonderlijks tot stand komen dat heel specifiek is voor de podiumkunsten en dat ook zeer sterk overkomt bij het publiek

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Klaas Tindemans • De gouden gids van het Brusselse theater
De Munt de belangrijkste ambassadeur voor de Belgische podiumkunsten geworden

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Bovendien is de dans- en theaterprogrammatie thematisch uitgewerkt en biedt ze een erg actueel overzicht van de podiumkunsten in Barcelona

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
Het verschil in titel is niet onbelangrijk: de minister wil, in tegenstelling tot het bestaande theaterdecreet van 20 mei 1975 én het SP-voorstel, alle podiumkunsten, met uitzondering van de Vlaamse...en organisaties voor podiumkunsten' naar een Koninlijk Besluit dat nog moet volgen...De Keersmaeker, Jan Lauwers, Josse De Pauw,...) kunnen verder werken: zij hebben teveel ervaring... De Raad voor Podiumkunsten -- wie kan er nog inzitten

Nr. 26, Juni 1989 • Inhoudstafel
Biedt de Raad van Advies voor Podiumkunsten meer garanties voor een autonoom artistiek beleid ? En vooral, wordt het nu mogelijk iets te doen tegen de institutionele verstarring en artistieke

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
Om te beginnen is er de verplichting om de bestaande budgettaire verhouding tussen 'teksttheater' en andere podiumkunsten vijfjaar lang te respecteren: de A- en B-gezelschappen hebben dus hun...Ten vierde: de samenstelling van de Raad voor de Podiumkunsten, een probleem waar de werkgroep nog niet uitgeraakt was en waar ze voorstellen overliet aan de Executieve zelf...Iedereen dus, behalve die mensen die de afgelopen jaren het Vlaamse theater -zo je wil: de podiumkunsten- inhoud hebben gegeven : de werkplaatsen, met name dan de theatermakers rond het Kaaitheater

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Ik heb duidelijk gekozen voor een dekreet dat alle podiumkunsten wil behandelen, en niet alleen het tekstteater

Nr. 28, December 1989 • Marianne Van Kerkhoven • Vingeroefening omtrent ambacht en anarchie, bureaucratie en...
Dit alles wordt, zeker wat de podiumkunsten betreft nog versterkt door het feit dat theatermaken in zijn economische natuur op ambachtelijkheid steunt...om een decreet uit te werken waarin alle podiumkunsten een plaats zouden vinden, beantwoordt aan de groeiende multidisciplinariteit in de artistieke werkelijkheid

Nr. 29, Maart 1990 • Marianne Van Kerkhoven • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
Maar ze zijn zeldzaam : het theater van Epidauros, de binnenruimte van de kathedraal van Amiens, het marktplein van Sala-manca... 2. In de podiumkunsten - uiteraard in opera; en elders onder

Nr. 30, Juni 1990 • Gunther Sergooris • De macht van het uur blauw
Opera is waarschijnlijk de olifant van de podiumkunsten : log, gigantisch, imponerend

Nr. 30, Juni 1990 • Alexander Baervoets • Danslandschap in Vrije Val De Beweeging
Door te kiezen voor voorstellingen die met beweging te maken hebben, liep De Beweeging van bij het begin vooruit op de nu heersende onduidelijkheid binnen de podiumkunsten


Toon volgende resultaten





Development and design by LETTERWERK