Archief Etcetera


InhoudstafelETCETERA

Driemaandelijks tijdschrift over theater en aanverwante disciplines. Verschijnt 15 maart, 15 juni, 15 september en 15 december

Het Heengaan, Jeugdtheater Amsterdam Foto Ben van Duin

Hoofdredactie

Luk Van den Dries

Redactie

Pol Arias, Mark Deputter, Hildegard De Vuyst, An-Marie Lambrechts, Geert Opsomer, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay.

Secretariaat

Dirk Verstockt

Aan dit nummer werkten mee

Alexander Baervoets, Guy Cools, Luc Dhooghe, Herman De Dijn, Michel Jaumain, Thierry Lewyllte, Frank Peeters, Geert Sels, Jan Simoen, Daniele Stern, Werner Strouven, Carlos Tindemans, Rud Van Den Nest, Lucas Vandervost, Wim Van Gansbeke, Dirk Verstockt.

Eindredactie

Hildegard De Vuyst, Klaas Tindemans en Luk Van den Dries,

Vormgeving, zet- en drukwerk V.U.M.,

Groot-Bijgaarden

Abonnementen

kunnen ingaan bij elk nummer; een jaarabonnement (4 nummers) kost 780 fr. of fl.45 (CJP en 4-65: 700 fr.

of fl.42); een steunabonnement (8 nummers) kost 2.000 fr, of fl. 120;

te storten met vermelding van hel aantal bestelde abonnementen op KB-rekening nummer 433-1069951-66 van Etcetera, Abonnementendienst, Visverkopersstraat 13, bus 13, 1000 Brussel; voor Nederland: Amrobank 47.29.50.312

Losse nummers

kosten 220 fr., in Nederland fl. 14

ETCETERA

Driemaandelijks, nummer 26, jaargang 7, juni 1989 IN DIT NUMMER

De God of de ledepop

In Over het Marionettentheater stelt Von Kleist dat gratie en bevalligheid bereikt worden in menselijke structuren die geen óf een oneindig bewustzijn hebben. In vier produkties -- Wittgenstein Incorporated, Het Heengaan, Voorjaarsontwaken en Parade als daar is geen -- wordt deze nul-graad van acteren benaderd. Etcetera graaft zich een weg. Pag. 7

Jappe Claes

studeerde chemie, houdt van koken en maakt theater. Het plezier van het materiaal, van de samen-stelling, van het proces, hebben ze met elkaar gemeen. Gesprek over zijn theaterwerk met liefhebbers en profs, over zijn overstap van Arca naar Blauwe Maandag Cie, over 'authenticiteit'. En een analyse van zijn Arca-afscheid Platonov. Van stof tot stuk. Pag. 24

Wanda Reisel

Schreef in opdracht van Maatschappij Discordia Op de hellingen van de Vesuvius, een tekst over taal en emotionaliteit, gebaseerd op het leven van de Italiaanse dichter Giacomo Leopardi. De integrale tekst en een situerende inleiding. Pag. 30

Stad en theater: Brussel II

Brussel is failliet. Verplicht tot sanering wil de stad stevig snoeien in de gelden voor de theatersector. Brussel is rijk. Volledig gekoekt in de hoofdstad is het Franstalige theateraanbod na Parijs het grootst van de Francité. In het tweede deel van het Brussels theaterdossier een panorama van het Franstalige theaterkoninkrijk en zijn structuren, en een rondleiding langs de verschillende theaters en hun infrastructuur. Pag. 42

In dit nummer ook nog:

Aantekeningen bij de ontwerpen van het theaterdecreet, pag. 2 Indrukken van het theater in Rusland, pag. 4 De problematische verhouding van opera en kritiek, pag. 40 Column van Wim Van Gansbeke, pag. 54

In de Kroniek recensies van De handelsreiziger en Eendagswezens van NTG, ça va van Needcompany, De Canadese Muur van het Raamtheater, La Sylphide van het Ballet van Vlaanderen, kindertheater in Den Bosch, het Spaanse Steenfestival, en theater op film. We gedenken Koltès en Bernhard, krijgen repliek en citeren uit linkse en rechtse kranten, pag. 55

Schouderklopje

Na exact veertien jaar komt het theaterdecreet nu ook politiek op de tocht te staan. In wat niet anders dan politiek opbod kan genoemd worden, hebben twee politieke formaties - die bovendien in een ingewikkelde regering/ oppositiesituatie zetelen - een nieuw ontwerp van theaterdecreet ingediend. Daarmee zal het parlementair debat in elk geval goed gestoffeerd verlopen.

Beide teksten formuleren (af en toe zelfs gelijklopende) voorstellen die de artistieke ontwikkeling kunnen stimuleren : schrapping van een aantal kwantitatieve bepalingen en van de hopeloos achterhaalde decreet-categorieën, afschaffing van de beroepskaarten, verzekering van een langere subsidielooptijd en stipte uitbetaling. Het debat hierover kan kort gehouden worden. Fundamenteler, en daar lijkt het wettelijk kader snel overheen te willen wandelen, is de vrijheid van het artistiek initiatief. Die vrijheid moet zich nu via allerlei bureaucratische bochten (de verschillende beheersvormen van theaters, plaatselijke en regionale besturen, politieke en administratieve betutteling) naar de schatkist wringen, om het nog niet te hebben over de politieke binnenwegen. Zal dat in het nieuwe decreet anders zijn ? Zal het nefaste politieke schouderklopje, dat bijvoorbeeld binnen de huidige Raad van Advies over de erkenning van gezelschappen beslist, straks voldoende afgeweerd kunnen worden ? Is de concentratie van de middelen van de projecten naar een beperkt aantal zogenaamde werkplaatsen wel de juiste oplossing voor de noden van deze sector? Biedt de Raad van Advies voor Podiumkunsten meer garanties voor een autonoom artistiek beleid ? En vooral, wordt het nu mogelijk iets te doen tegen de institutionele verstarring en artistieke vervreemding van de grote theaterbedrijven?

Etcetera biedt nu en straks voer voor het (hopelijk) belangrijke debat. Intussen concentreren wc ons op dc plekken waar theater (op)nieuw leert spreken. Luk Van den Dries

ETCETERA

is een uitgave van het Podiumfonds vzw/VTI Verantwoordelijke uitgever is Luk Van den Dries, Visverkopersstraat 13, bus 13, 1000 Brussel.

Redactie en administratie

Visverkopersstraat 13, bus 13, 1000 Brussel, tel 02/511.24.60.

02/513.14.18 © Podiumfonds v,z.w.


Development and design by LETTERWERK