Archief Etcetera


InhoudstafelETCETERA

Driemaandelijks tijdschrift over theater en aanverwante disciplines. Verschijnt 15 maart, 15 juni, 15 september en 15 december

Omslag

Een stuk van twee dagen - Luk Perceval en Judith Hees -Foto Johan Vigeveno

Hoofdredactie

Jef De Roeck

Redactie

Pol Arias, Mark Deputter, Hildegard De Vuyst, Geert Opsomer, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk Van den Dries, Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay

Secretariaat

Hildegard De Vuyst

Aan dit nummer werkten mee

Erwin Jans, Frans Redant, Wim Van Gansbeke

Eindredactie

Hildegard De Vuyst en Theo Van Rompay

Vormgeving, zet- en drukwerk

Drukkerij Smits, Wommelgem

Abonnementen

kunnen ingaan bij elk nummer; een jaarabonnement (4 nummers) kost 780 fr. offl. 45 (CJP en +65:700fr.

offl. 42); een steunabonnement (8 nummers) kost 2000 fr. of fl. 120;

te storten met vermelding van het aantal bestelde abonnementen op rekening nummer KB 433-1069951-66 van Etcetera, Abonnementendienst, O.-L.-Vrouw van Vaakstraat 83, 1000 Brussel. Voor Nederland: Amrobank 47.29.50.312

Losse nummers

kosten 220 fr. of fl. 14 en zijn te koop in de boekhandel en in theaters en culturele centra

ETCETERA

Driemaandelijks, nummer 20, jaargang 5, december 1987

Overgang

I N

D I T

NUMMER België-Holland

Vlaamse acteurs, regisseurs en gezelschappen steken de grens over naar het Noorden. De Nederlanders van hun kant spreken de jongste jaren van een "Vlaamse golf" in de theaterkunst. Wat zijn de achtergronden van deze "België-Holland"? Pag. 2

Klapstuk 87

Voor de derde keer heeft afgelopen herfst in Leuven het internationaal dansfestival Klapstuk plaatsgevonden. Etcetera maakt een evaluatie en laat in een interview het laatste woord aan organisator Michel Uyt-terhoeven. Pag. 14

Dirk Tanghe

Een jonge regisseur doet van zich spreken: Dirk Tanghe. Na vingeroefeningen in het Westvlaamse amateurtoneel, werd hij opgemerkt met De getemde feeks bij Malper-tuis en kreeg hij opdrachten van grote theaters als het NTG en de KVS. Pag. 28

Blauwe Maandag

De Blauwe Maandag Compagnie speelde Een stuk van twee dagen. Het scenario van Guy Joosten naar een idee van Peter Hand-ke kende twee achtereenvolgende versies. Etcetera drukt ze naast elkaar af. Pag. 36

In dit nummer ook nog

Column van Wim Van Gansbeke, pag. 13

Eu Kroniek met Macbeth van De Tijd, Jenufa in de Munt, Sneeuwwitje van het NJT en Goudlokje van het Speeltheater (NL), Ritter-Dene-Voss in de Korrekelder, Mikrokosmos van Anne Teresa De Keersmaeker, Het gebroed onder de maan bij Arca, In memoriam René Verheezen en Jean Anouilh, voorts de rubrieken Etcetera ontving en Gelezen, pag. 56

Met dit nummer neemt Den Gulden Engel afscheid van Etcetera. De uitgeverij, die begin 1986 beloftevol van start ging, plukte toen het tijdschrift uit het luchtledige waar het na de overname van Kritak door Meulenhoff in terecht was gekomen. Twee jaargangen heeft zij haar reddingsoperatie volgehouden. Van 1988 af staat het tijdschrift op eigen benen.

Etcetera laat evenwel zijn lezers en het theater in Vlaanderen niet los. In dit kleine landje vertonen de podiumkunsten de jongste jaren zoveel tekens van leven en herboren worden, dat de redactie haar pen wil blijven roeren om de theaterliefhebbers en de theatermakers een reflectie aan te bieden over datgene waar zij mee bezig zijn.

Het volgende nummer van Etcetera, dat in het voorjaar verschijnt, wordt uitgegeven door de v.z.w. Etcetera. De redactie blijft haar lezers en het theater trouw. Zij hoopt van u hetzelfde tegenover het tijdschrift.

Jef De Roeek

ETCETERA

is een initiatief van Hugo De Greef en Johan Wambacq; is voor de laatste keer een uitgave van Uitgeverij Den Gulden Engel, Herentalsebaan 455, 2220 Wommelgem tel. 03/353 1207; verantwoordelijke uitgever is Luk Van den Dries, Tuitenberg naar Lombeekstraat 48, 1680 Lennik

Redactie en administratie: Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat 83, 1000 Brussel tel. 02/512.14.13

ISSN 0774-2739

220 fr., 1114


Development and design by LETTERWERK