Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


38 document(en) met "Pijn en Waanzin" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Schalksheid, wijsheid en waanzin lijken wild heen en weer te woelen, maar blijven toch gelijk in de mooiste maat...Als vrienden en broer en zussen samen blij waren bij feest en spel, hield ziekte me vast op mijn kamer en in gezelschap van veel lijden, moest ik vroeg leren ontberen...Ik wiegde pijn en verlangen en elke wens in slaap met zachte tonen

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Op drie jaar tijd heeft hij de inbreng van film en van televisie in Avignon sterk vergroot en hij blijft zich permanent vragen stellen over de toekomst van het theater tegenover die andere media en...Reeds de eerste repliek in Bekende gezichten, gemengde gevoelens gaat daarover: "En we hebben -- in die schuilkelder heerste voortdurend zuurstofgebrek -- en we stonden naast elkaar en we drukten onze...Door enkele historische (en biografisch juiste) feiten naast elkaar te plaatsen en een beetje aan te dikken komt de auteur tot een vinnige burleske en, zoals vaker het geval is in haar geschriften

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
nemen volgens de bezwaren en de middelen van de verdediging, naar uw geweten en uw innige overtuiging, met de onpartijdigheid en de Vastberadenheid die een rechtschapen en vrij mens betamen...Op dat nevenschikkend mechanisme is de vertoning gebouwd: ze bindt binnen en buiten, ruimte en tijd, autobiografie en algemeenmenselijkheid, intimiteit en maatschappelijk gebeuren, visuele indrukken...Wanneer hij in het laatste bedrijf waanzin aanduidt door op een stoel te gaan staan en een naar papieren rond te strooien, beleven we een groot toneelmoment

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans, Pieter T'Jonck • Gerardjan Rijnders : "Ik heb vanuit mezelf...
Gerardjan Rijnders Foto Kees de Graaff Je zegt in een brief aan Hans Van den Bergh (1) dat In het Tuinhuis ging over de pijn van het schrijven, maar het is alsof je ook de pijn van het...Als je geleerd hebt dat de eerste voorwaarde voor theater is dat je zicht- en hoorbaar bent, dan eis ik van mijn acteurs dat ze niet zichtbaar en niet hoorbaar zijn...En bij dat stuk is dat dan heel goed, en bij Ueber die Dörfer ook

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
IK heb geleerd wat orde betekent en bevel en tucht en regelmaat...SCENE VIER: VERNIELING PIJN EN (De tweede bewoner ligt voor de deur, hij drinkt uit een kruik, speelt met een snoer...De opstand is de zee en de lucht, de ontelbare verzamelplaats van heilbot tot wulk, met de mooie meisjes, de robaard, de zonnevis, de grieten en uilen en alle andere vissen en alle andere dieren

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • NACHTELIJKE BEZOEKERS
haastig af) Ik-figuur Verschijnen en verdwijnen, worden en verworden, komen en gaan, de ene na de andere in de massa, opstaan en vallen, liggen en staan, breken of weerstaan, leven of dood...Eerste bezoeker Evenals de jacht op geld en goed, evenals de zucht naar naam en faam, roem en eer, geluk in het spel of in de liefde... Ik-figuur drang naar macht en overheersing, naar zelfbehoud...Als opgezweepte slaven met hun armen als dolle drijfstangen en in hun hoofden zitten kogellagers en die draaien waanzinnig en steeds maar sneller en zotter dan zot, levensgevaarlijk en zonder ophouden

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Van hem zal bij de toneelliefhebber vooral zijn stem bijblijven, die iets 'vettigs' had, en die Vandermeulen altijd pakkend kon moduleren om innerlijke pijn en vernedering uit te drukken: een...verheerlijkte androgynie), tussen dag- en nachtzijde van dingen en mensen (zie de coni-unetio, in het stuk tussen de Atheense werkelijkheid en de wereld van het woud; Atheners en elfen, Oberon en Theseus, Hippolyta...televisie (VPRO-Nederland 1) gezien heb is de grootste waanzin en bedrog dat ik me kon voorstellen

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
en veel pijn voelt wanneer de jongens naar een verbeteringsgesticht worden gestuurd omdat ze, om onduidelijke redenen, van iets ergs beschuldigd worden door Anneke...het werk van G. Gorer, Edgard Morin, Simone de Beauvoir en vooral Philip-pe Ariès over ouderdom en dood) hebben stap voor stap getracht ons denken over de dood in een historisch en maatschappelijk...ook diegene die zich volledig geeft aan het gebeuren, met zweet in de handen en tot tranen bewogen mee-voelt met het lijden op de scène, en zo voorziet in de elektriciteit die soms tussen scène en

Nr. 13, April 1986 • Luk Perceval, Dirk Roofthooft • ALLES LIEBE...
En toen 's anderendaags kwam er geel vocht uit en dat liep en liep, over heel haar lijf dat vocht...Marcel Ja, ik kwam toen in een café en ze zat daar zo met haar broer in een hoekje en ze keek zo naar mij en ik zei: "Ja het is hier prijs...En na één jaar ben ik vrij omdat ik een individueel geval ben en goed gedrag en zeden heb

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • Ivo Van Hove
Japanse authenticiteit en patriottisme: de keizer, de ridder kaste en de daarmee samenhangende waarden - verwoord in westerse vormen: de roman, en in het geval van Boom uit de Tropen, de klassieke tragedie...Liefde is geen ethisch of mythisch gegeven - zoals, in zijn meest extreme vorm, in Tristan und Isolde - maar iets dat je doormaakt, met pijn en/of genot...De vormen variëren van rolschaatsrennen tot balletposes, slagen in het gezicht, fysieke krachttoeren en meer fraais uit de stal van Bausch, Fabre en de anderen

Nr. 14, Juli 1986 • Johan Thielemans • La Finta Giardiniera, de voorstelling
tenslotte de trouwe liefde (de finta giardiniera zelf-en daar ze ook de titel aan het stuk geeft, vertegenwoordigt zij de ideale vorm van een emotie en een impuls, die zo makkelijk tot verstoring, pijn en...Als er echter één prestatie naar voren gehaald moet worden, dan is het deze van Elzbieta Szmytka: vocaal is ze sedert Cosi Fan Tutte erg gerijpt en als actrice, balancerend en zingend op de smalle...Johan Thielemans LA FINTA GIARDINIERA componist: Mozart, libretto Giuseppe Petrosellini (?); dirigent: Sylvain Cambreling; regie: Karl-Ernst en Ursel Herrmann; decors en kostuums: K.E

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Côté jardin: een koppel komt binnen en stopt ter hoogte van de twee vrouwen: de hoedenmaker en de hoedenmaakster...En dan kwam hij terug, vies en vuil tot achter zijn oren; hij sleepte zijn zak achter zich aan vol met aanwinsten...Regisseur Marc Liebens (links), dramaturgen Jean-Marie Piemme en Michèle Fabien en auteur Jean Louvet (rechts, staande) in het decor van "Conversation en Wallonie" - Ensemble Théâtral Mobile, 1978

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Dan worden de personages stil, eindigt het stuk, en verlaat de toeschouwer de zaal met de zekerheid dat broer en zus één en twee slechts zitten uit te blazen en krachten op te doen om de strijd zo...Het stuk bewoog zich op de snede tussen pijn en cliché...En jawel, ik lees stukken uit het buitenland en ga af en toe wat kijken en dat word ik jaloers

Nr. 25, Maart 1989 • Johan Thielemans • De zwarte lach van Ayckbourn
Daarna vinden ze steevast hun weg naar de Londense West End, en duiken later zowat overal in Europa en Amerika op...Hij verankert zijn personages meer en meer in de realiteit, hij buigt zich over de hoofdmomenten van het kleinburgerlijk leven en stelt steeds meer de droom tegenover de barre werkelijkheid...Op de BBC werd Season's Greetings in een consequent realistische stijl gespeeld, en dat gebeurde zo subtiel dat de laatste scène ondragelijk was van leegheid, malaise en uitzichtsloosheid

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
verschillende lokaties (Stadsschouwburg, Handelsbeurs en Elisabethzaal); en een evenwichtigere verdeling tussen dans, theater en muziek...Ironie en schaterlach, clownerie en cynisme, grijns en weemoed, nonsens en doordenker...Een komiek die pijn doet en tegelijk inneemt

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans • De cultuur ontwapent de kunst
Büchner wist voor welke mens hij koos, Alban Berg stemde daarmee volledig in. Maar hier in Brussel, zitten de dokters en de officieren met hun dames of vriendjes in de zaal en worden geroerd...Deze heerlijke bewoording van de afwezige utopie bekijkt me met gêne en aan kleine details in de mise-en-scène ziet men dat het hier ook niet allemaal ernstig is. Bijvoorbeeld dé finale: Dresen heeft...Als hij uitroept "erbarmen", vergeet men de heilige oorzaak van zijn pijn, en laat men zijn gevoelens van medelijden ongeremd naar hem - Van Dam/ Amfortas - uitgaan

Nr. 26, Juni 1989 • Wanda Reisel • Op de hellingen van de Vesuvius
mensen als over eieren Fanny Is hij ziek Giacomo Verontschuldigt U mij mijn ogen doen pijn en mijn been en mijn rug verontschuldigt u mij alstublieft...en wind zon en sterren dieren en planten en zelfs de muren van het huis allemaal vrienden leken of vijanden niets was onverschillig toen ieder ding...nieuwe woorden vormen Vooruit Vesuvius op naar snaaihete lavastromen geknoopt aan echt verdriet laat ze komen die woorden rood en schreeuwend van pijn en van

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
Naar aanleiding van de voorstelling schreef Freddy Decreus een uitgebreid artikel: 'Deconstructivisme als remedie tegen vervreemding en waanzin...Maar die ervaring van het 'Buiten zichzelf verbindt ook twee verschillende personages als Suzanne en Kristine (en tussen beide en misschien scherper nog Lotte uit Groot en Klein). Het zelfverlies van...Decreus, Deconstructivisme als remedie tegen vervreemding en waanzin, in "Documenta", 4, 1986, p 191-237

Nr. 35, September 1991 • Paul Pourveur • Tyrannie der hulpverlening
Te zien lijden tot het punt van waanzin en van dood door pijn zonder het ooit zover te laten komen...Zij kwam En ik maakte meteen het juiste gedicht: De dichter wendt slechts voor Hij veinst zo door en door Dat hij zelfs voorwendt pijn te zijn Zijn werkelijk...gevoelde pijn En zij die lezen wat hij schreef Voelen in de gelezen pijn Niet de twee die hij geleden heeft maar een die de hunne niet kan zijn

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
En het doet pijn als het scheurt...Het was alsof ik opeens van binnen werd gegrepen door een slang, die zich ergens diep in mijn onderbuik had verborgen gehouden en die nu langs mijn maag en mijn slokdarm omhoog kronkelde en zich vast...Rond middernacht koelden we af bij "Den Daan', waar de mannen zich als vrouwen gedroegen en elkaar op de mond kusten en waar ik met een kleedje en een bloesje aan en een pruik op het hoofd mijn


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK