Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


26 document(en) met "Patrick Dewael" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Patrick Dewael de vader van Mozart...Eén nieuw feit nochtans: de PVV-er Karel Poma werd door partijgenoot Patrick Dewael vervangen aan het hoofd van het cultuurdepartement...Uit de uiterst vage en - na al die gespannen verwachtingen - ook vrij teleurstellende beleidsnota van Patrick Dewael (februari-maart 1986) lezen we twee complementaire assen af, die als

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Gemeenschapsminister van cultuur Patrick Dewael, nog volop ondergedoken in zijn zelfopgelegde studieperiode, vaardigde twee medewerkers af: Johan Huys (adviseur Schone Kunsten) en Eddy Frans (adjunct

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
Overheid versus private financiering", temeer daar als eerste referaathouder het woord werd gevoerd door Patrick Dewael, Gemeenschapsminister van Cultuur...Verder citeerde Patrick Dewael uitgebreid de theorieën van de Leuvense hoogleraar economie De Grauwe (cf

Nr. 14, Juli 1986 • Inhoudstafel
Op woensdag 4 juni werd in de Vlaamse Raad door de "Vlaamse premier" Gaston Geens - dus niet door de verantwoordelijke minister, Patrick Dewael - bekend gemaakt dat Theater Poëzien, BENT, Merkems

Nr. 14, Juli 1986 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Het is belangrijk genoeg om op dit thema terug te keren, omdat de taart blijft wat zij is, ook al is Patrick Dewael inmiddels Karel Poma opgevolgd als Minister van Cultuur...Opvolger Dewael moet zich nog profileren...Als Minister Dewael een beroep doet op goede dokumentalisten, zal hij nog meer publikaties terugvinden, die hem kunnen voorlichten, dan de enkele hier geciteerde

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
Minister Patrick Dewael in De Morgen, 16 juni 1986 "Shakespeare zegt in Hamlet dat de akteur een kroniek van zijn tijd is. Het is een illusie om te denken dat het publiek door een toneelstuk

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay • Tien bedenkingen bij een gesprek
14 - 5 -1986) citeerde Patrick Dewael regelmatig de stellingen van Paul De Grauwe (cfr

Nr. 17, Maart 1987 • Christel Op de Beeck • Eerste festival zindert na
elk geval zijn de niet-ingeloste verwachtingen bij de toespraak van de Gemeenschapsminister van Cultuur, Patrick Dewael, nog niet verteerd...plaatsen bij de door minister Dewael in het vooruitzicht gestelde samenwerking tussen school en theater...Beloften Zaterdag dan, de dag van de beloften, met de toespraak van minister Dewael, a.h.w

Nr. 18, Juni 1987 • Leo Geerts • Waarborg voor continuïteit en traditie
Aan het woord is Jan Verbist, regisseur van Schatteneiland', het blijkt dat de minister van Cultuur, Patrick Dewael, zelf de voorstelling is komen bekijken

Nr. 18, Juni 1987 • Inhoudstafel
Patrick Dewael wil een Vlaamse Opera Stichting, waarin de steden Antwerpen en Gent ook hun aandeel hebben

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
een mededeling van het kabinet van de Gemeenschapsminister van Cultuur, Patrick Dewael, heette het dat "principiële aandacht blijft uitgaan naar vernieuwende aspecten in het theateraanbod...Dewael moet gezegd hebben: "Ik stel vast dat u het onder elkaar ook niet eens zijt

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Nog voor Patrick Dewael dit kon lezen, bracht hij deze boutade in de praktijk door Mortier een cumul te geven in onze -- alweer geredde -- opera

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
Patrick Dewael, minister van Cultuur, in Humo, 25 december 1986) December 1987 "Produktie-omstandigheden zijn een intrinsiek deel van het produkt...Het behoud van het Brussels Kamer Toneel in de vigerende subsidieregeling van het theaterdecreet is een duidelijk bewijs van het grote belang dat Patrick Dewael hecht aan het voortbestaan van een...heeft Patrick Dewael voorgesteld dit gezelschap voor het seizoen '88-'89 te behouden zij het met een lager subsidiëringsbedrag dan vorig seizoen

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
Op woensdag 22 juli 1988 ondertekenden de Gemeenschapsminister van Cultuur, Patrick Dewael, de burgemeester van Antwerpen, Bob Cools, en de schepen voor Cultuur van de stad Gent, Georges Bracke, de...Er gebeurde echter niets concreets tot de Vlaamse regering op 19 mei 1987 besloot het voorstel van minister Dewael goed te keuren om de intercommunale OvV te vervangen door de vzw Vlaamse...De redenering van Dewael is eenvoudig: de VLOS krijgt meer dan de OvV, heeft minder personeel in dienst en kan als vzw gemakkelijker een beroep doen op sponsoring

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
De ironie wil dat de herziening van het theaterdecreet de prioritaire opdracht was die cultuurministers Ka-rel Poma als Patrick Dewael aan de RAT bij herhaling meegegeven hebben...Hij gaat even voorzichtig aan de mouw van Patrick Dewael frommelen

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
Gemeenschapsminister van Cultuur Patrick Dewael van zijn kant, diende bij de Vlaamse Executieve een podiumkunstendecreet in. Klaas Tindemans legt beide voorstellen naast elkaar...een (voor-)ontwerp van decreet 'houdende regeling van de subsidiëring van podiumkunsten', ingediend door gemeenschapminister van cultuur Patrick Dewael...Het ontwerp-Dewael Het ontwerp Dewael legt, in tegenstelling tot het oude decreet, het zwaartepunt van de beslissingen bij de subsidiëring en verwijst de erkenningsprocedure van 'verenigingen

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
Hoe spel je discussie ? In Etcetera 26 schreven we over het ontwerp podiumkunstendecreet van Patrick Dewael en over het voorstel-theaterdecreet van de SP : "Geen van beide teksten zal zonder...plaats van de gemeentelijke autonomie, waar Dewael trots op was, komt een meer dwingende vorm van dirigisme dan in het oude decreet...De reflex is, dat verwijt minister Dewael hen terecht, zuiver corporatistisch : van een artistieke argumentatie is geen sprake, behalve de mededeling dat 'het voor een gezonddenkend mens onzinnig

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Zomergasten (Zuidelijk Toneel/BMC) - foto Patrick Meis Botho Strauss liet zich destijds door Gorkis stuk inspireren voor zijn Trilogie des Wiedersehens, waarin de veertigers van de 70-er jaren...Uit de talrijke kandidaten koos Minister van Cultuur Dewael uiteindelijk Clémeur, zeer tegen de zin van Mortier die Franz Marijnen naar voor had geschoven...Patrick Dewael, "We moeten samen één kultureel front vormen", in Knack, 27 september 1989

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Ik verzet mij tegen dat alles (zakelijk beleid bij Arca, nvdr), nu minister Dewael een poging heeft gedaan om een privé-gezelschap als T.I.L...Patrick Dewael in gesprek met Frits Schaling, in : NRC Handelsblad, 1 augustus 1990

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
Dat decreet is al een paar maal heen en weer gereisd tussen het kabinet van Gemeenschapsminister Dewael, de Vlaamse Executieve en de Raad van State, telkens voorzien van opmerkingen en wijzigingen...Eind januari 1991 legde de Gemeenschapsminister van Cultuur Patrick Dewael voor de derde keer zijn 'ontwerp van decreet houdende regeling van de subsidiëring voor de werking en de infrastructuur van


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK