Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


77 document(en) met "Parade" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Even later treden ze naar voren en herhalen de beweging in een militaire staccato, wat aan een militaire parade refereert

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
De houten-soldaten-parade blijft verstard door 't venster kijken

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Een parade van schuchtere liefde, pathetische liefde, gebroken liefde

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Parade (Satie, 1917) met zijn cubistische decors en kostuums van P. Picasso, was meteen goed voor een fikse rel

Nr. 21-22, Mei 1988 • Alexander Baervoets • Oskar Schlemmer: Das Triadische Ballett
Het sublieme Parade uit 1917 bij voorbeeld: een libretto van Cocteau, een koreo-grafie van Massine, muziek van Satie, decor, doek en kostuums van Picasso, het geheel badend in een kubistische sfeer...Wanneer we de foto's van Parade en het T.B

Nr. 21-22, Mei 1988 • Frank Peeters • Lucas Vandervost bewerkt Pan voor De Tijd
souvent inscrit à notre répertoire", Lugné-Poe, La Parade III, Paris, 1933, blz...est mon humble part d'émancipation que nous renouvelons en vain depuis vingt ans [..]." (Van Lerberghe aan Lugné-Poe, La Parade III, blz

Nr. 23, September 1988 • (advertentie)
Gent / Sint-Pietersabdij vanaf 15 u._ VOICES PARADE The King's Singers, Raymond Van het Groenewoud, Cantabile (UK), Mathilde Santing, Wannes Van de Velde & BRT Koor, laureaten

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
Dat kan gaan van de parade op 21 juli tot de spektakelkunsten die we in de geijkte schouwburgen kunnen meemaken

Nr. 24, December 1988 • Beath Fäh • DE OCEAANSURFER
Helemaal op het eind van de opera hoort een heuse parade: reuzedecors, confetti, vaandels, koperblazers

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Parade bij Oud Huis Stekelbees is geen bewerking van de historische Parade-voorstelling uit 1917, bij de Ballets Russes in Parijs, het is er hoogstens een parafase op...Eric Satie componeerde in 1917 'concrete' muziek voor Parade, met schrijfmachines, vliegtuiggeluiden en aanverwanten: het geluid van de Stekelbees-Parade is minder nadrukkelijk, en vooral verwerkt...Oud Huis Stekelbees heeft Parade -- een lang gekoesterde droom van Guy Cassiers -- met zorg omkaderd: uitgebreide kunsthistorische informatie (Nieuwpoortkrant, Amarant), een massa nevenmanifestaties

Nr. 25, Maart 1989 • Geert Opsomer • De nieuwe creatiepremies
Zo werd Congo van Pourveur verkozen boven Parade, het stuk dat hij schreef voor OH Stekelbees

Nr. 25, Maart 1989 • (advertentie)
Heeft u na 10 maart nog niets van ons gehoord, neem dan contact op met CAST, postbus 718 1000 AS Amsterdam PARADE Op de top van de citadel over Alex Van Royen Het Vlaams...Theater Instituut start in samenwerking met uitgeverij Dedalus een nieuwe reeks PARADE

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Wie nog al meer?! Aalmoezeniers, bisschoppen, aartsbisschoppen, advocaten, juristen en kooplieden!!! Wat een militaire parade

Nr. 25, Maart 1989 • Thierry Lewyllie • Het carnaval van Romans
De optocht van de Romanese lakenwevers op 3 februari 1579 (Sint-Blasius, feestdag van de lakenwevers), tot dan toe een louter folkloristisch gebeuren, krijgt nu de allures van een militaire parade

Nr. 25, Maart 1989 • Inhoudstafel
de musical Zeldzaam, Wittgenstein, Incorporated van het Kaaiteater, De mompelaar en de liefde van het Speelteater, Parade van Stekelbees, en de rubrieken Gelezen, Repliek en gedachten Terzijde, pag

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
De Parade, Initiatief, Monoliet). Ook de verklaring van de letterwoorden en de spelling van de adressen missen soms precisie (bijvoorbeeld Auguste Orts). Hoe dan ook, dit dossier, evenals de kritische

Nr. 26, Juni 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Nog in februari '89 Parade door Oud Huis Stekelbees in een regie van Guy Cassiers...Als we dan Parade aftrekken, dat tot het jeugdtheater behoort en een geïsoleerde lucky strike lijkt, en de geformuleerde reserves in acht nemen voor De Tijd en NTG (maar alweer in een regie van

Nr. 26, Juni 1989 • An-Marie Lambrechts • Poging tot beschrijving
Met die slogan zouden Het Heengaan, Voorjaarsontwaken en Parade als daar is geen ingelijfd kunnen worden bij ander jeugdtheater dat om principiële redenen kinderen of jongeren als acteurs verkiest...Parade als daar is geen naar voor geschoven wordt

Nr. 26, Juni 1989 • Jan Simoen • De God of de ledepop
onder begeleiding van professionele regisseurs, anderzijds: Het heengaan (Jan Ritsema), Voorjaarsontwaken (Alize Zandwijk) en Parade als daar is geen (Guy Cassiers). Alhoewel de produktie-omstandigheden

Nr. 26, Juni 1989 • Inhoudstafel
vier produkties -- Wittgenstein Incorporated, Het Heengaan, Voorjaarsontwaken en Parade als daar is geen -- wordt deze nul-graad van acteren benaderd


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK