Archief Etcetera


InhoudstafelETCETERA

Driemaandelijks tijdschrift over theater en aanverwante disciplines. Verschijnt 15 maart, 15 juni, 15 september en 15 december

Omslag

Les Troyennes, Festival van Gibellina, regie Thierry Salmon.

Hoofdredactie

Luk Van den Dries

Redactie

Pol Arias, Mark Deputter, Hildegard De Vuyst, An-Marie Lambrechts, Geert Opsomer, Johan Thielemans, Klaas Undemans, Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay.

Secretariaat

Jan Lampo.

Aan dit nummer werkten mee

Alexander Baervoets, Janny Donker, Thierry LewylHe, Waker Moens, Jan Lampo, Christel Op de Beeck, Geert Sels, Fred Six, Wim Van Gansbeke, Koen Van Muylem.

Eindredactie

Hildegard De Vuyst, Klaas Tindemans en Luk Van den Dries.

Vormgeving, zet- en drukwerk V.U.M., Groot-Bijgaarden

Abonnementen

kunnen ingaan bij elk nummer; een jaarabonnement (4 nummers) kost 780 fr. of fl. 45 (CJP en +65: 700 fr.

of fl. 42); een steunabonnement (8 nummers) kost 2.000 fr. of fl. 120;

te storten met vermelding van het aantal bestelde abonnementen op KB-rekening nummer 4334069951-66 van Etcetera, Abonnementendienst, Visverkopersstraat 13, bus 13, 1000 Brussel; voor Nederland: Amrobank 47,29.50.312

Losse nummers

kosten 220 fr„ in Nederland fl 14

ETCETERA

Driemaandelijks, nummer 25, jaargang 7, maart 1989 IN DIT NUMMER

Thierry Salmon

Waarom makkelijk als het ook moeilijk kan, denkt Salmon. Hij zet het liefst produkties op met een enorme bezetting, werkt in spectaculaire ruimtes, laat een stuk in vier Europese steden voorbereiden, trekt naar het buitenland voor een bedeltocht, en laat op zijn weg indrukwekkende theatrale sporen na. Een gesprek met de avonturier onder de Franstalige theatermakers. Pag. 6

Stad en theater: Brussel

Ze proclameert zichzelf als hoofdstad van Europa en laat zich volpoten met torenbouw. Maar een cultureel geweten heeft ze niet. Brussel. Etcetera speurt naar Vlaamse aanwezigheid, tracht inzicht te krijgen in het beleidskluwen, peilt naar specifieke problemen van theatermensen, blikt terug in het verleden, kamt het theatrale aanbod af, verzocht Franstalige theaterlui om een reactie, en gidst u langs de theaterscène. Etcetera brusselt. Pag. 12

Carnaval van Romans

Luc Lema laboreert aan een herwaardering van het volkstoneel dat terug uit zijn oorspronkelijk brute kracht zou moeten putten. Hij inspireerde zich voor zijn stuk Het Carnaval van Romans op het monumentale werk van de historicus Le Roy Ladurie. Een situerende inleiding en de volledige tekst. Pag. 30

Bob Wilson

The Forest is het zoveelste magnum opus van de Texaan die met zijn kinderlijke dromen een theatraal vervolgverhaal creëert. Gilgamesj vormt dit keer de voornaamste inspiratiebron, maar wordt daarbij in het woud vergezeld door vele andere wondere figuren. Maar wordt de toerist-theatermaker niet wat moe? Geeft hij zich nog tijd voor nieuwe dromen? Valt hij niet in herhaling? Pag. 47

In dit nummer ook nog:

Een diametrale discussie over repertoiretheater, pag. 2

Uitreisvisum voor Mark Morris, pag. 44

Portret van de venijnige boulevardauteur Ayckbourn, pag. 50

Commentaar bij de creatiepremies, pag. 52

Column van Wim Van Gansbeke, pag. 55

In de Kroniek recensies van Congo van De Tijd, Madame De Sade in BKT, de KVS-en KNS-versies van Het huis van Bernarda Alba, Triptiek van het weerzien van NTG, de choreograaf Alwin Nikolais, de musical Zeldzaam, Wittgenstein, Incorporated van het Kaaiteater, De mompelaar en de liefde van het Speelteater, Parade van Stekelbees, en de rubrieken Gelezen, Repliek en gedachten Terzijde, pag. 56

Jubilee

In theater hoor je niet achterom te zien: dat is ongepast. Er is ook niets te zien, theater is een momentkunst, bet verdwijnt zoals het verschijnt. Wat rest is voer voor bistorici, wedersamen-stellers en nostalgici. Zij kunnen daarvoor o.m. terecht in vijfentwintig nummers Etcetera, waar ze in foto's en documenten, essays en gesprekken, recensies en analyses, een neerslag vinden van de theaterpraktijk sinds 1983.

Sindsdien is veel veranderd. In de voorbije zes jaar zijn steeds weer nieuwe namen opgedoken, hebben groepen zich gewijzigd of zijn verdwenen, werden nieuwe initiatieven ontwikkeld, en ontstond steeds opnieuw theatraal leven. Belangrijk is ook de veranderde verhouding tussen het centrum en de marge van het theaterleven. Etcetera tracht deze theatrale schommelingen in beeld te brengen: kritisch commentariërend, afstandelijk betrokken. Gelijkblijvende behoefte daarbij is die plekken te vinden in het landschap waar het goed toeven is: welvingen, rimpels en plooien eerder dan de weidse vlakten; aandacht te hebben voor wat op dit moment belangrijk is of noodzakelijk wordt; randvoorwaarden bepleiten; lacunes opsporen. Ook Etcetera is veranderd. De redactie evolueert, taal past zich aan, accenten verschuiven. En uitgevers lossen mekaar af: na drie jaar Kritak, twee jaar Den Gulden Engel, één jaar eigen beheer, stichtten we samen met het VT1 het Podiumfonds, Bedoeling is meer werk te maken van wat de redactie liever niet zelf doet: administratie, produktie, promotie; en op termijn een profiel uitbouwen als uitgeverij voor theaterpublikaties. Gelijkblijvende behoefte daarbij is de lezer tot kijken te prikkelen. Maar efficiënter. Luk Van den Dries

ETCETERA

is een uitgave van het Podiumfonds vzw. Verantwoordelijke uitgever is Luk Van den Dries, Tuitenberg naar Lombeekstraat 48, 1680 Lennik.

Redactie en administratie

Vîsverkopersstraat 13, bus 13,1000 Brussel, tel 02/511.24.60, Podiumfonds v.z.w.


Development and design by LETTERWERK