Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


17 document(en) met "Over het Marionettentheater"Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Directeur Van der Cruyssen probeert het nog over een andere boeg te gooien met het Kafkatheater, maar ook dit is een roemloos einde beschoren...De groep bewijst dat jonge werkloze theatermakers (en amateurs) niet geïnteresseerd zijn in het opbrengen van brieven maar over creatieve impulsen beschikken waarop het Vlaamse theater uit...Daar ruziet men nog over wie nu met theater bezig is. Als men het daar al over eens is, dan reikt de interesse toch niet veel verder dan de zestiende-zeventiende eeuw

Nr. 21-22, Mei 1988 • Alexander Baervoets • Oskar Schlemmer: Das Triadische Ballett
en het marionettentheater en las bij de première van het T.B...Over het klassieke ballet zegt Schlemmer opvallend weinig...Over het decor alleen al werden verhitte discussies gevoerd

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Nu al zegt men dat De Tijd over het paard getild is, dat het seizoen maar povertjes is. Pennen worden gescherpt...Het is merkwaardig hoe het marionettentheater mee het denken over theater in het algemeen en dans in het bijzonder heeft beïnvloed...Ook Mishima (1925-1975) heeft het over de markies gehad, of beter, over zijn vrouw

Nr. 26, Juni 1989 • Heinrich von Kleist • Over het marionettentheater
Het toeval wou , dat wij kort daarvoor te Parijs de jongeling hadden gezien, die een splinter uit zijn voet trekt; het afgietsel van dit beeld is bekend en bevindt zich in de meeste Duitse...De blik, welke hij, op het ogenblik dat hij zijn voet op het bankje zette, om hem af te drogen, in een grote spiegel wierp, herinnerde hem daaraan; hij glimlachte en zei mij, welke ontdekking hij had...lijnen, aan de ene zijde van een punt, na een tocht door het oneindige, plots weer opduikt aan de andere zijde, eigen vertaling) of evenals het beeld in de holle spiegel, nadat het zich in het oneindige

Nr. 26, Juni 1989 • Jan Simoen • De God of de ledepop
het dat wat Von Kleist benoemde met bevalligheid en gratie ? Fragmenten uit zijn tekst Over het marionettentheater fungeren als scharnier tussen Wittgenstein en de jongerenvoorstellingen, tussen de...Dat doet hij wel vaker, maar is het gebaar nu niet iets nadrukkelijker en een teken van twijfel ? Timman schuift met zijn voetzolen over het vast tapijt, wrijft over zijn kin, haalt zijn andere hand...Hij lijkt daarbij op Wittgenstein, wiens pogingen om nieuwe gedachten te laten ontstaan evenveel denkoefeningen waren over de essentie van het filosoferen

Nr. 26, Juni 1989 • Inhoudstafel
14 ETCETERA Driemaandelijks, nummer 26, jaargang 7, juni 1989 IN DIT NUMMER De God of de ledepop In Over het Marionettentheater stelt Von Kleist dat gratie en...24 Wanda Reisel Schreef in opdracht van Maatschappij Discordia Op de hellingen van de Vesuvius, een tekst over taal en emotionaliteit, gebaseerd op het leven van de Italiaanse dichter...Zal dat in het nieuwe decreet anders zijn ? Zal het nefaste politieke schouderklopje, dat bijvoorbeeld binnen de huidige Raad van Advies over de erkenning van gezelschappen beslist, straks voldoende

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Meer dan misnoegd over het volgens hem lakse beheer van directeur Jo De Caluwé, verliet Verbist het toneelgezelschap Arca waar hij, eerst met Jappe Claes en nadien met Herman Gilis, drie seizoenen...Hetzelfde kunne we zeggen over het achtergrondpaneel in het eerste bedrijf, dat op een bundel vuurgensters lijkt...57-58 het verslag van P. Arias gelezen over het Eerste Festival van de Europese Theaterconventie, Saint Etienne

Nr. 43, November 1993 • Tuur Devens • Van poppenkast tot figurentheater
Zeker het denken over en het theatermaken met de pop als theatraal element worden stopgezet...Het kan een verwijzing zijn naar de manier van spelen, maar je kunt het ook opvatten als een knipoog naar het verhaal over Goethe, die de figuur van Faust in zijn jeugd door de poppenkast leerde...Het programma dat zij samengesteld hebben voor het festival van 1993, varieert van klassiek barokconcert over eigentijdse percussievoorstelling tot experimentele muziek uit mechanisch aangedreven

Nr. 51, Augustus 1995 • Loek Zonneveld • Woede - verscheurdheid - troost
Misschien wel juist de pure woede, over dat de wereld is zoals ze is. Woede over het feit dat in het Journaal Somalische scharminkels en Bosnische zwerfkinderen moeiteloos in één ademtocht worden...En zijn verhaal Over het marionettentheater...die briefwisseling noemt Rijnders het pamflet Over het marionettentheater van Heinrich von Kleist een 'must' voor iedere acteur

Nr. 63, Maart 1998 • Gerd Taube • Poppentheater in het niemandsland tussen traditioneel en...
Het traditionele handpoppentheater is in dat opzicht vooral een mobiele theatervorm op straten en pleinen geweest, in tegenstelling tot het traditionele marionettentheater dat hoofdzakelijk...Voor Teschner bestond het ideaal van het kunstenaarschap in het voortdurende experiment; het ideale kunstwerk was voor hem het harmonische Gesamtkunstwerk dat verschillende kunstvormen in zich...Hij zou wellicht verbaasd zijn geweest over het minimale aantal poppen en het vele mensentheater, maar de formele intentie van de festivalorganisatoren zou voor hem verborgen blijven

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Samenvallen met wat je denkt
Over het meest essentiële Vak' van het theater, dat van de toneelspeler, wordt weinig geschreven...Er zijn twee teksten van Heinrich von Kleist die in het werken met Jan steeds weer vermeld worden of op de tafel verschijnen: uiteraard Über das Marionettentheater - over de onbevangenheid, het op het...Het gaat over "dat we het in godsnaam niet weten".' Telkens en telkens weer in een repetitieproces vraagt Jan Ritsema zijn acteurs 'te zeggen wat er staat'. Voor hem is er slechts één

Nr. 71, Maart 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Aantekeningen omtrent geheugen en lichaam, traditie en...
het landschap vliegen terwijl ze enkel gebruik maakt van gegevens over het terrein en over de te verwachten obstakels die zijn opgeslagen in het geheugen van de boordcomputer, gegevens die op hun beurt...zijn opstel Over het marionettentheater beschreef Heinrich von Kleist hoe moeilijk het is om een spontaan uitgevoerde beweging te reproduceren, over de verwarringen die het bewustzijn kan aanrichten...Het zich overgeven aan het toeval veronderstelt een loslaten van de controle op het werk vanwege de choreograaf; het ondergraaft daardoor de soevereiniteit van de creator over de creatie; zijn

Nr. 80, Februari 2002 • Clara Van den Broek • Theater en de Islam: kleine geschiedenis van...
haar overzicht van het Algerijnse theater tot in de jaren '80, beschrijft R. Baffert een ontwikkeling die gaat van een theater van het ontwakend nationalistisch gevoel, over een mili-tant-documentair...Het gaat er inderdaad om niet langer het slachtoffer te zijn van de stereotiepe beeldvorming door anderen (Fransen), maar het beeld over zichzelf te controleren en zelf naar anderen uit te zenden...expliciet becommentarieerd: van de taalkwestie, over de door het kolonialisme vernietigde cultuur en een aanklacht tegen het huidige regime (beschuldigd van collaboratie met de kolonisator), tot het moorddadige

Nr. 85, Februari 2003 • Geert Sels • Kunst in de ban van het getal
zijn huidige financiële situatie kan de Opera Australia zijn toekomstvisie over de artistieke groei niet waarmaken', was het commentaar.2 Steden beseffen maar al te goed dat zich profileren...Overheid van Forza Italia schrapt 500.000 euro van het budget en herbestemt het theater tot marionettentheater voor toeristische doeleinden...De Cantieri Culturali brandt op een zeer laag pitje, het Novecento festival is afgeschaft en het Teatro Garibaldi is herbestemd tot een marionettentheater voor toeristische doeleinden10

Nr. 88, September 2003 • Elke Van Campenhout • Het omineuze beeld: het KunstenFESTIVALdesArts of de...
installatie op twee klassieke bronnen: de tekst van Von Kleist over het marionettentheater en de structuur van de tragedie...Iedere beweging, zei hij, heeft haar eigen zwaartepunt in het inwendige van het figuurtje; het is voldoende dit zwaartepunt in het inwendige van het figuurtje, te beheersen...Heinrich von Kleist, Über das Marionettentheater (Over het marionettentheater) 5 concept Kris Verdonck geluid Aerrioudt Jacobs licht Haris Valcke met Heike Larigsdorf

Nr. 91, April 2004 • Clara Van den Broek, Lucas Vandervost • Heel het leven van een mens is...
Volgens mij hebben wij, acteurs, het veel te weinig over het technische aspect van het acteren...En dan gaat het over jou, niet meer over het verhaal...komen hier opnieuw dicht bij Heinrich von Kleists verhaal Over het marionettentheater (1810) waarin hij stelt dat de gratie, zoals wij die kennen in haar onbewuste, spontane verschijningsvorm, terug

Nr. 112, Juni 2008 • Daniëlle de Regt • Esthetica voor te ver gevorderden
Die indruk sterkt aan wanneer ze even later op de tippen van haar tenen over het podium sleept...Flora et Zéphyre, een ballet van Charles-Louis Didelot uit 1796, staat te boek als de eerste keer dat een danseres met behulp van kabels over het podium zweefde...Ontstoffelijking De idee van marionetten op scène is er een die Verdonck puurde uit Heinrich von Kleists Über das Marionettentheater (1810). In dat essay verwondert Kleist zich over de gratie


Development and design by LETTERWERK