Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


115 document(en) met "OM DE HOEK KIJKEN" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Zie de commentaar bij de scène van de brand van het Capitool). Ze laat toe om ver van elkaar verwijderd te staan, om een beschermende nabijheid op te zoeken, om lange wandelingen af te leggen...De ernst waarmee de tweede montering gebeurde moge hieruit blijken dat hij samen met Stuart Burrows, die de rol in juni had vertolkt, een half uur repeteerde om de juiste gebaren te vinden bij het...Ik heb de scène zelfs tot in de orkestbak uitgebouwd, om de zangers zo dicht mogelijk bij het publiek te brengen

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
de vrouwen spreken; de mannen handelen en zwijgen) om aansluiting te vinden én bij de rituelen én bij de zangen waarin de "taal uiteraard monologisch is: een botsing dus weer tussen het stuk dat Lorca...109, p. 88). Die context heeft natuurlijk zijn invloed op inhoud, samenstelling en vorm van de nummers en men heeft het gevoel dat dit nummer er kwam omdat het nu eenmaal de tijd of de beurt was om...Met zinnen als "Arca komt af en toe aardig om de hoek kijken", kan men echt niks doen

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Deze wand staat niet recht maar helt voorover naar het speelvlak toe en steunt met de voorste hoek op de meest rechtse zetel van de eerste rij van de toeschouwersruimte...Juist die kwetsbaarheid maakt het fascinerend en spannend om naar de mensen op de scène te kijken...De hierboven beschreven werkwijze is de enige mogelijkheid om met een voorstelling een uitspraak te doen over de werkelijkheid, om aan te sluiten bij een hedendaagse chaotische en complexe

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
De gebeurtenissen in Hoboken waren voor Jo Coppens, regisseur van de plaatselijke socialistische amateurtoneelkring 'Recht voor Allen', aanleiding om zijn wat mistige bestaan als acteur van de KNS te...De tekst is geschreven vanuit een rolomschrijving van de personage: die de auteur verschillende invalshoeken leveren om het centrale punt de werkloosheid, te omsingelen...Net voor de twee laatste voorstellingen in Leuven schreef vrij Nederland dat die afstand geen beletsel kon zijn om te gaan kijken: "Dat is wel ver voor randstedelingen, maar in die streken wonen ook

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
De agressiviteit van de groep is verontrustend maar omdat ik de Amerikaanse maatschappij niet voldoende ken, weet ik niet precies waar het juist om gaat; waar de diepere wortels zitten van dit...Ook haar reik ik smekend de hand... de lichtste aanraking van haar pink met de mijne, hoe kortstondig ook, zou voldoende zijn om wat licht te werpen in mijn totaal verduisterd innerlijk...tot de ene na de andere de groep verlaat, om op zoek te gaan naar een eigen identiteit... het obsederende aftasten naar het evenwicht, de harmonie, het rustpunt toe aan het einde van iedere beweging

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
en toch is er ook een grote rust; de constanten van Anne Teresa De Keersmaekers choreografische taal, gebruikt in Rosas danst Rosas, worden uiteengezet: het nerveus opzij kijken, de hand die door het...De agressiviteit van de groep is verontrustend maar omdat ik de Amerikaanse maatschappij niet voldoende ken, weet ik niet precies waar het juist om gaat; waar de diepere wortels zitten van dit...tot de ene na de andere de groep verlaat, om op zoek te gaan naar een eigen identiteit... het obsederende aftasten naar het evenwicht, de harmonie, het rustpunt toe aan het einde van iedere beweging

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Chou slaapt zoveel mogelijk : 't eenigst middel om te vergeten, dat V jeugd geen eeuwigheid is. De ontgoocheling bij 'n meisje begint in die wereld rond de zeventien jaar...De tijd voor 't diner,,, (tot de marquise die aanstalten maakt om flauw te vallen): Val niet flauw...Om het hertgewei, om z'n kostbaarheid, om z'n rilde leen, om z'n vluggen voet, om de jacht, de jacht

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
Ondertussen is Jeanne d'Arc verschenen, maar de uitspraak van de actrice maakt het moeilijk om iets meer te verstaan dan 'En nom Dieu'. In het libretto vindt men later een regel als 'Qui m'aime me...Het spijtige is dat de componisten vandaag zelden de kans krijgen om nog een tweede opera te schrijven...Ik wenste zo een regie niet, maar dat was de enige manier voor mij om te weten hoe lang de muziek moest zijn

Nr. 5, Januari 1984 • Rina Barbier • KLAPSTUK 83
gaat het over de mobilisatie, de strijd, de oorlogswoeker, de vluchtelingen... om weer te eindigen met de conferentie waarmee het werk begon...Nu is men er stilaan op uitgekeken en komt het facet verveling vlug om de hoek kijken...Het was niet nodig om het programma te lezen om te begrijpen dat het over de traditionele man-vrouwrelatie ging, dat de vrouwen de dagelijkse huishoudelijke karweien opknapten en dat ze daar op de

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Concentratie op tegenspraak
Deze vervreemding, die bij de regisseurs steeds het resultaat is van een reflectie op de 'echte' inhoud van de tekst, sluit zeer veel gevaren in. Als de vertaling klopt, staat men, als toeschouwer...De zwarte figuur van Carmen Jonckheere, die spreekt vanuit de donkerste hoek van de scène, is een bijzonder sterk moment...de vorige produkties bij ARCA wou het op dit punt wel eens fout gaan: bij zowel De Opdracht als De Idioot en de Dood als Clavigo ging men van gelukkig moment naar wilde inval in een niet te

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Ze zetten de poorten van de gevangenissen open en, roeffel, heel dat gespuis komt naar hier om in de 'put' te werken...De tijd die er nodig was om elkaar te kruisen, was de enige mogelijkheid voor Johan en Immi om elkaar te ontmoeten...En alles wat je vandaag om je heen ziet, zul je dan ook zien: de groenteboer, die met zijn wagen over de tuinwijk rijdt, de kinderen die naar school gaan, een zweefvliegtuig, hoog in de lucht

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Hamlet (KNS-Gent, 1969) - Foto Juul Vandevelde De jongste vijfentwintig jaar werd het Vlaamse theater alsmaar 'professioneler'. In de jaren vijftig bijvoorbeeld speelde KVS-Brussel om de week...Zij worden in de ogen van het publiek vedettes, maar hier gaat het om iets anders, om de relatie van de acteur tot het hele gezelschap...Bij Kris Betz ging het meer om de zegging, en om de zweep: ik bedoel de professionele discipline

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
De stad zou het in pacht geven aan het ministerie van Karel Poma die dan over het gebruik moet beslissen ; werken zijn nodig om het opnieuw bruikbaar en veilig te maken...Provinciestraat 118, 03/232.08.85) De Mannen van den Dam INS De andere vleugel die uit de Mistero Buffo-INS voortkwam; eerst rond Wim Meuwissen en Herman Gilis, later rond Lucienne De Nutte...Wegens gebrek aan geld om het (schitterende) pakhuis om te bouwen zal Paradox wel in de potentiële mogelijkheden blijven steken

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries • Twintig jaar BKT
Ik geef dus aan diegenen die boordevol plannen lopen, de kans om dingen te realiseren die ik de moeite waard vind om te proberen...het niet zo dat de optie van het BKT om iedereen volgens bar erna te betalen dat ergens doorkruist ? In de praktijk van de D-categorie zie je veel mensen die stempelen en voortwerken aan een produktie...Hugo Claus heeft eens gezegd, als ik melk nodig heb ga ik naar de winkel om de hoek, toch niet naar de koe bij de boer

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • Tsjechov in handen van Karge & Langhoff,...
La Cerisaie, Théâtre de la Comédie, Genève - Foto Jesus Moreno Bij Karge en Langhoff is er aanvankelijk een kleine onwennigheid om de ruimte te suggereren...Er komt zelfs een opwindende dans aan te pas, die alleen maar dient om de sfeer te versterken en het ritme van de vertoning op te drijven...De regisseurs kijken zonder tederheid naar de mensen, zodat ze al onmiddellijk één van de dansers laten kotsen op het voorplan

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Tekstvarianten wisselen af en in een apotheose van de muziek komt de ontraadselde tekst naar boven) III.15 (De tekst is de aansporing om de tocht naar het middelpunt van de aarde te...Ik word teruggevoerd naar de bijbelse tijdperken der schepping, lang voor het ontstaan van de mens, toen de onvoltooide aarde nog niet geschikt was om de mens te ontvangen...De scènes 40 en 41 volgens de nummering van het scenario, zoals het in eerste opzet was, zijn vervallen) (Verne staat in de verte te kijken

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
schrijven "een voor de KNS ongewone wijze" en geven daarmee meteen de dubbelzinnige gevoelens aan waarmee we deze produktie bekeken hebben: enerzijds het verlangen en de verwachting om KNS een goed...2X Heiner Müller IX Euripides Heiner Müller zegt over zijn teksten dat ze slechts de top van de ijsberg laten zien (1). Het is aan de theatermakers om die verborgen ijsmassa te tonen...Vanuit de hokjes brengen de spelers het verslag van deze dubbelkamp, terwijl ze in versneld tempo de vellen papier op de grond laten dwarrelen om tenslotte op luchtige wijze het resterende pak de

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Vooral die improvisaties: je begint met natuurelementen, dan mag je de maan spelen, de zee, de aarde, zelfs de hele kosmos als je wil...het tweede jaar de dromen, dat was een feest: je mocht over de hele school een plek uitzoeken om je droom te ensceneren...zelfs de ontmoeting met de gek hier om de hoek, biedt een opeenstapeling van ervaringen

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
De sentimentele scène, waarin opa en oma een laatste maal in een fotoalbum kijken, is te oppervlakkig om echt indruk te maken...Dwaas gekwaak van mensen die de operette luchtig willen houden, en menen dat ze de heilige plicht hebben om de banaliteit wettelijk te beschermen...Maar: om de conflictueuze familierelaties binnen het uitzichtloze isolement van de familie Pattini, om de zuivere kinderlijke liefde tussen Andrea en haar broer Thomas, om de machteloosheid van het

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
De op de vooravond opgetrommelde directeur van de "Organisa-tion Nationale de Diffusion Artistique" had een en ander nauwelijks kunnen voorbereiden en babbelde losjes over (de voordelen van) de...Nederlandse Tweede Kamer om advies gevraagd kunnen worden, niet langs de minister om, maar rechtstreeks...Hugo Meert presteerde het om in zijn krant te melden dat "de succesrijke directeur van de Brusselse Muntschouwburg ontgoochelend demagogisch uit de hoek kwam


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK