Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


22 document(en) met "Nederlands Kamertoneel" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
1953 stichtte je het eerste Kamertoneel in Vlaanderen...Maar eigenlijk was het Kamertoneel niet zo goed...Nationaal Toneel (Antwerpen); 1953: Brulin richt het Nederlands Kamertoneel op te Antwerpen; 1953-54: Fulbright Scholar-ship (USA); 1955-57: regisseur bij KVS (Brussel); 1957-58: regie bij het Nationaal Theater

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans • STAD EN THEATER: ANTWERPEN
kamertonelen: het Theater op Zolder/Nederlands Kamertoneel (Tone Brulin, Lode Verstraete e.a...Tenminste in die mate dat het conformisme van het kamertoneel de ontwikkelingsmogelijkheden van reëel theateronderzoek niet fnuikt

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Het repertoire van het Kamertoneel (Goerg Kaiser, Anton Tsje-chov, Oscar Wilde en ook een nieuwe naam, Nikolai Evreinov) verschilt amper van wat men elders speelt, allemaal klein bezette stukken...De Gruyter komt niet naar het Kamertoneel kijken, maar via een aantal acteurs (Jan Cammans, Jeanne De Coen) vangt hij een en ander op...Ik regisseerde twee eenakters van Tsjechov, De Beer en Het Huwelijksaanzoek die ik in het Kamertoneel geënsceneerd had, maar nu met acteurs als Jeanne De Coen, Jan Cam-mans en Willem Benoy

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
ook reeds tien jaar na datum) door het toenmalige Brussels Kamertoneel in Vlaanderen werd geïntroduceerd...Dit alles georchestreerd door directeur-therapeut Ben Hemerijckx die een duidelijk Nederlands klankbord laat horen...Maar ik voel mij al goed in mijn meubeltjes... Ik geloof trouwens dat die Duitse taaloefeningen ook voor mijn Nederlands goede vruchten zullen afwerpen

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
Maar boulevardtheater breng je natuurlijk niet in een kamertoneel met ±130 zitplaatsen en met de verplichting vier produkties per jaar te spelen...Zij moeten, gezien de specifieke situatie van theater in het Nederlands te Brussel (cfr

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Eerst in Theater op Zolder, daarna in het Nederlands Kamertoneel (NKT), aan de Leysstraat...Wel jammer dat van dat Nederlands Kamertoneel niets bewaard is gebleven

Nr. 15, September 1986 • Wim De Mont, Marc Didden, Ivo Van... • De bijna utopische perfectie zoekend
1954 krijgt hij al meteen een rol bij de toen 1 jaar oude Vlaamse Televisie, in 1957 begint zijn periode bij het Nederlands Kamertoneel (NKT), in Antwerpen

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Hokus Fokus, die hij met Cois in het Nederlands Kamertoneel-theatertje aan de Leysstraat in Antwerpen (dus buiten het geëigende variétécircuit) bracht, zijn historisch belangrijke stappen geweest...Theater-op-zolder veranderde later zijn naam in Nederlands Kamertoneel en nog later (1967) in Groot Limburgs Toneel, die eigenaardige Belgisch Nederlandse constructie, waarbinnen het in 1975 een...Met uitzondering van De Overzitters (1969), zou hij er na de produktie van Altijd Vrijdag, dat in het Nederlands Kamertoneel slechts één opvoering beleefde, als toneelauteur het zwijgen toe doen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
semi-professionele theater genoemd werd, en daarin werd het hele kamertoneel begrepen...Walravens in Brussel het Kamertoneel op en kwam in Antwerpen De Nevelvlek op, en het Theater op Zolder, en daarna het Nederlands Kamertoneel met Tone Brulin...Afgezien van het feit dat naar Nederland gaan werken toen voor een acteur een stijging van aanzien en van loon meebracht, betekende het vertrek voor Van Royen voornamelijk weggaan uit het Nederlands

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
Koninklijke Vlaamse Schouwburg, 44.400.000 47.044.700 48.000.000 Brussel Nederlands Toneel Gent 47.680.000 50.582.223 50.800.000 Koninklijk Jeugdtheater, Antwerpen 37.000.000 38.606.028...Tot daar de mededeling van het kabinet, waarbij nog aangestipt moet worden dat Antigone (Kortrijk) van de categorie C-gezelschappen (Kamertoneel) naar de categorie D (Experimenteel theater en

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Jack Heyer, Het schuim op de bek, in Nederlands Theaterjaarboek 1987-1988, p. 12) Festival van Gibellina De Trojaanse Vrouwen Een merkwaardig Siciliaans festival...Om het voortbestaan van het kamertoneel in de Brusselse regio veilig te stellen, zag het BKT zich niet enkel als D-gezelschap bevestigd, maar kreeg het, ondanks het zeer negatieve advies van de RAT...Etcetera ontving Kijk op theater De toeschouwer in aktie Dit boekje, uitgegeven door het Nederlands Centrum voor Amateurtoneel, is bedoeld als kennismaking met het

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
Nederlands, Frans, Engels en Spaans). Hier zou te Brussel een nieuw en echt stadsgevoel kunnen ontstaan, dat gepaard gaat met wonen en werken in de stad, met een betrokkenheid op verleden, heden en...Het merkwaardige is echter dat als in deze kringen het Nederlands wél manifest aan bod komt (Jan Decorte, Willy Thomas), de betrokken theatermaker in de traditionele Vlaamse theaterwereld niet voor...Daarin had zowel de Koninklijke Vlaamse Schouwburg en het Brussels Kamertoneel als het Kaaitheater en de Beursschouwburg, de inplanting van het Vlaams Theaterinstituut, de eigenheid van de Brusselse

Nr. 25, Maart 1989 • De weinig culturele hoofdstad van Europa
de Folies-Bergère, aan het Noordstation, bracht Ernest Verryck meer dan dertig jaar lang operettes, revues en kabaret in het Nederlands en in het Brussels dialekt...beginnen bij het 'Kamertoneel'. Een project van Jan Walravens, Bert Parioor en Staf Knop...Samen met Hugo Weckx richt Van der Bracht het Brussels Kamertoneel op

Nr. 27, September 1989 • (advertentie)
1929-1986) was acteur bij het Nederlands Kamertoneel te Antwerpen, bij de belangrijkste Nederlandse gezelschappen, de BRT en de Nederlandse Omroepen

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Die exclusieve mannensituatie wordt versterkt door een conversatie tussen Turbiasz - in Pools/Brussels Frans -en van Dijck - in keurig Algemeen Nederlands - over de Grote Dingen des Levens...Later stapte hij over naar het Nederlandse Kamertoneel te Antwerpen

Nr. 46, Januari 1994 • Geert Opsomer, An-Marie Lambrechts • De 'historische' stap van de KNS naar...
het kleinschalige Theater op Zolder en later het Nederlands Kamertoneel van o.a

Nr. 47, December 1994 • Jaak van Schoor, Dré Poppe, Hugo Van... • In memoriam: Rudi Van Vlaenderen
1953 stichtte Tone Brulin in Antwerpen zijn Theater op Zolder (het latere Nederlands Kamer Toneel) en van Vlaenderen trok daarheen 'omdat er daar op een meer professionele manier werd gewerkt...Toen hij kansen kreeg bij het Nederlands Kamertoneel raakte ik mijn rechterhand kwijt

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven, Pascal Gielen • Het kostbare theaterarchief van de BRTN
Ik had zelfs een klein rolletje gespeeld in Theater op Zolder, het latere Nederlands Kamertoneel, in een productie van Tone Brulin en Herman Denkens...Maar heel snel werd het landschap vervolledigd met andere theaters: Arca, het Nederlands Kamertoneel, Theater Antigone... Toneelmagazine bracht om de twee weken zo een vijftig minuten interviews...zag je dààr werk van Edward Albee, Tankred Dorst, Harold Pinter... Het was de tijd van Dré Poppe en Walter Eysselinck bij Arca, het Nederlands Kamertoneel, Toneel Vandaag, boeiende vernieuwende

Nr. 60, Juni 1997 • Marianne Van Kerkhoven • Een sculptuur van sneeuw
1953 hebben we het Nederlands Kamertoneel opgericht...Hij krijgt de opdracht er een soort Nederlands Kamertoneel uit de grond te stampen: een klein theater met een eigentijds repertoire...Hoeveel er voor de oprichting van het Kamertoneel ook "gedacht" is geworden, toch ben ik altijd iemand geweest - en gebleven - die eerst dingen doet en er daarna over nadenkt

Nr. 66, December 1998 • Guy Cools • Naar de geest, niet naar de letter
De Joodse Vrouw bij Nederlands Kamertoneel en De uitzondering en de regel bij Arca, beide in een regie van de Parijse Brecht-regiseur Jean-Marie Serreau; De geweren van Moeder Carrar bij Hedendaags


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK