Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


177 document(en) met "Natuur en het Leven" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Langzaam maar, verwijderde het zich en liet me, als door een floers, de bonte kleuren van het leven zien, bleek maar aangenaam...Dan stonden ze voor een man en wandelden met macht en geluk en plezier door het leven...Hij scheldt op de natuur en het lot, Hoe bitter en hoe dwaas heb ik hem al niet vaak met zijn arts zien redetwisten

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
de recente ensceneringen van Jan Decorte (Tasso bij Het Trojaanse Paard) en van Herman Gilis (Clavigo bij Arca) worden tegendraadse visies op een oude meester en op het theater vandaag gedemonstreerd...De sfeer is renaissance: het veelvuldig beroep op god en halfgod, de arcadische overschildering van de natuur kunnen daar borg voor staan...Uit die dagen stamt Goethes uitlating als zou het in de figuur van Tasso gaan om een disproportie tussen kunstenaarstalent en leven

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Vera was nog maar een paar maanden getrouwd, en ze komt op een avond naar mij, schreeuwend en snotterend, en ze zei zo -- ik vergeet het van mijn leven niet -- 't was gelijk als dat ze met een...Mijn heel leven hebde gij mij kwalijk genomen, en dat Vera meer hield van mij dan van om het even wie, dat hebde gij allemaal opgekropt, en gedacht: als ik hem ooit te pakken krijg, dan zal het den...meedraagt, ook rechtstaat, dat padvinders rechtstaan, en vredesapostelen, en kommunisten, en mij met spandoeken en slogans en opgeheven V-vingers het huis uit willen jagen, maar ik heb de micro, en zolang ze mij

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Wambacq • And now for something completely different... Radeis...
Alleen kwam het de jongste jaren zo uit dat de groep zijn ideeën best kwijt kon in het medium theater, zij het dat ook uitstapjes werden gemaakt naar film, televisie en fotocartoons en dat een...En precies die wisselvalligheid maakt het hen onmogelijk zich ooit boven zichzelf te verheffen, behoedt er hen voor goden te worden en aan het kruis te eindigen...Je geeft geen zin aan het leven, het voltrekt zich en bedenk achteraf maar wat de zin is van wat zich aan jou voltrokken heeft

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Het leven heeft natuurlijk zin, zegt Bond, maar het is de mens die er die zin aan geeft en dat kost, zoals de ervaring leert, soms moeite...Shakespeares leven (1616), aan het begin van de industriële revolutie (1815) en tijdens en na de val van Troje...vervullen, namelijk de menselijke natuur affirmeren (haar nood aan redelijkheid en rechtvaardigheid) om het voortbestaan van het ras te waarborgen, controle uitoefenen op technologische en politieke

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
Als deze woorden opgeblazen worden door zangers en een groot symfonieorkest, klinkt het banale dub-bel banaal en dus licht belachelijk...Het is een aberrante opvatting, die veel muziektheater van de twintigste eeuw teistert: men vindt het terug bij Strauss en bij Britten...het geval van Pelléas is het resultaat duidelijk : al deze inspanning en al dit talent dient de verhulling

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • NACHTELIJKE BEZOEKERS
haastig af) Ik-figuur Verschijnen en verdwijnen, worden en verworden, komen en gaan, de ene na de andere in de massa, opstaan en vallen, liggen en staan, breken of weerstaan, leven of dood...Hoor je het geluid niet van de hamers en motoren ? Ik-figuur Ik kom er niet uit ! Hospita Hij luistert niet eens en overal komen er al scheuren en barsten in de muren, het huis davert op zijn...buiten kunnen, die aan agit-prop doen en vrezen dat het weer een slag in het water is, die het masker afrukken van kapitalisme en consumptiemaatschappij, maar vernemen dat het kapitaal stijgt en de

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
het tijdschrift Teater publiceerde hij diverse reacties uit zijn Wroclaw-periode en in 1973-74 stelde hij het speciaal theaternummer van het tijdschrift Enklave samen...Het is niet te verwonderen dat die met zijn handen gaat werken en alleen maar kilometers en kilometers gaat stappen door de natuur... Bert Verminnen is dood nu...Hij stierf in de week waarin hij voor het eerst in zijn leven met alle papieren van de sociale zekerheid in orde zou zijn geweest... Bert Verminnen is dood en we kunnen alleen maar pijn

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries • Een BKT-seizoen in assemblage
Om nog iets van het leven te maken, houden de personages vast aan vluchtwegen, aan schijnoplossingen en daarmee komen ze uiteraard in last met de realiteit...Ook in Het Bos van David Mamet gaat het om de verhouding tussen werkelijkheid en individu en vooral dan om de bemiddelende functie daartussen, de taal...De échte werkelijkheid (het thema van de wilde natuur, de vissen, de beer) is als projectie aanwezig, ver van de schijnwereld waarin Nick en Ruth zich ophouden

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Wie Vlaamse acteurs ondervraagt die tussen de oprichting in 1946 en 1979 lessen aan de Studio Herman Teirlinck volgden alsook aan het Gentse en het Antwerpse conservatorium, stuit steevast op haar...Als je nu denkt aan de technieken en de manieren van uitdrukken van Kurt Jooss in de jaren 30, 40 en 50 en je vergelijkt dat met de snelheid en het ritme van het leven vandaag... dan is het...Het zijn opnieuw mensen die het vak an sich niet bezitten en toch iets willen uitdrukken

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
Dada Na het einde van de oorlog en de ondergang van het keizerrijk blijft het expressionisme voortbestaan...tendensen die vooral in het leger, het gerechtelijk apparaat en het onderwijs weer snel de kop opsteken, als voor het opportunistische gedrag van de sociaal-democratie...Zij maken duidelijk dat de Duitse hoofdstad ook in de jaren twintig een kosmopolitische metropool is, het venster naar en het uitstalraam van heel Noord- en Oost-Europa

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • DE MUNTSCHAUBUHNE IN Cosi fan Tutte
Met het verschijnen van Leopold II verandert de sfeer in Wenen, en het 'lichtzinnige', 'immorele' stuk van da Ponte en Mozart blijkt plots tot een voorbije tijd van vooruitgang en vrijmoedigheid te...Een van de verwarrendste en fascinerendste aspecten van Cosi is, dat het zo moeilijk valt om het verhaal te lijf te gaan met de conventionele begrippen van goed en kwaad...Cosi fan Tutte Voorstellingen Cosi fan Tutte te Rijsel in het Grand Théâtre op 28 en 30 oktober en 1 en 4 november 1984 COSI FAN TUTTE libretto : Lorenzo da Ponte ; muziek ; W.A

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
Sabine "Daar gaat een lam en draagt de schuld der wereld en haar kinders, het gaat daar en boet vol geduld de zonden aller zondaars : I Iet gaal daar zwakjes en kapot en wordt geleid naar het schavot...De weerwolf vlak voor Daniël Paul). De weerwolf het woord werd vlees en het gelouterde vlees werd woord volbloedzinnen uil het leven en voor...het kinderboek Het meisje en daaronder staat een gedicht en dat ken ik van buiten Daniël Paul ja Het meisje 'O Vader, God, wat Gij geboodt zij ons in 't hart geschreven : onz

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Callens • David Mamet, dichter bij Beckett dan bij...
Het stuk is een aaneenschakeling van veertien korte scènes of "variaties" waarin twee oudere mannen op een bank in het park con-templeren over de strijd om leven en dood, eenzaamheid, vervuiling en zo...Mamet is geboren in Chicago en het is tot nu toe zijn thuisbasis gebleven, ondanks zijn literatuur- en toneelstudies aan het God-dard College in Plainfield, Vermont (1964-1969) en het lesgeven --eerst...Vorig seizoen regisseerde Luc de Smet Het Bos, het stuk dat twee verliefden (An de Donder en Gust Dam), die samen de nacht doorbrengen in een vakantiehuisje midden in de natuur, volgt van het eerste

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Het kan hier en daar nog wat dieper uitgewerkt worden, het zou dan nog geestiger zijn, maar zoals deze operette nu verschijnt, is ze sprankelend van leven...Janacek heeft vooral gemikt op het uitbeelden van de natuur en zijn muziek is sensueel evocatief (van deze moeilijke partituur heeft het Muntorkest onder de leiding van Friedemann Layer een goede...Ik had nog een en ander over het bouwen van Het Respectabel Trouwfeest willen zeggen (het consequent en op geestige wijze uitspelen van tegenstellingen, de decrescendo-tendens in de beelding, de

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
voor het acteren en enthousiasme voor het filmmedium in het algemeen). Hij weigert op de omslag van Newsweek te staan, maar prijkt even later op die van American Film en stemt er in toe dat zijn trekken...De jonge Sam werd er vertrouwd met het leven op de boerderij en omwille van het plezier en gemak waarmee hij met dieren omging leek hij wel voorbestemd om veearts te worden...Hij wordt gefascineerd door grensgebieden waar tegengestelden botsen of vervagen: cultuur en natuur, mannelijk en vrouwelijk, liefde en haat, exogaam en endogaam, fictie of droom en werkelijkheid

Nr. 15, September 1986 • Paul Pourveur • Le diable au corps
Waarin de twee jongens en het meisje lang en gelukkig leven...lopen ons leven lang achter haar aan zonder haar echt in te halen... De onzekerheid en de ontevredenheid die deze situatie teweegbrengt, zal ons talent voortdurend aanwakkeren en het tot...het onze liefde misschien... Zij Ik hoop toch dat, als we samen verder leven, we het huisgerief en het behang niet zullen houden... Hij Huisgerief!? Wat

Nr. 15, September 1986 • Luk Dhooghe • OPERA EN ARCHITECTUUR
Tot realisatie van dit project zou het echter nooit komen, want er was ook nog het stadhuisproject, dat sinds het begin van deze eeuw op de Amsterdamse begroting stond, en waarover men het niet eens...Stedebouwkundig heeft het gebouw afstand gedaan van de stad, en zijn gelaat gekeerd naar het water en de toeristen, als het visitekaartje van de stad...Het is het sterkste deel van het project en correspondeert, niettegenstaande het een vreemd element is, én van vorm, én van materiaalgebruik, met de opdracht die het muziektheater zichzelf stelt

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Epigonenteater af; Need Company op
Over het werk van Epigonenteater, over de opheffing en over wat daarna komt, hadden we een gesprek met Jan Lauwers en Simone Moesen...Deze zeer jonge solist van het Nationaal Orkest van België (hoorn), die ook optrad in Reeds gewond en dE demonstratie, is nu enkel bij het voorbereidende stadium van het werk betrokken, en dan nog los...Het virtuoze resultaat is 'weten (hoe) te leven'; het stuntelige onderzoek is 'opbranden in het leven'. Er zijn mensen die zich compleet kunnen aanpassen aan alles, die van 9 tot 5 werken, perfect

Nr. 17, Maart 1987 • Mark Deputter • Claus Peymann in Wenen
waartoe naast het Burg- en Akademietheater ook de Staats- en de Volksopera behoren, controleert de kaarten- en abonnementenverkoop, staat in voor de ateliers en de theatergebouwen en regelt alle...zijn", niets "te doen hebben". In Lena vindt hij uiteindelijk de ultieme zielsverwante en daarmee het zo nodige geloof in het leven an sich...Met zijn spaarzame bemeubeling erg modern, ware het niet dat het sombere, hier en daar reeds verkleurde behang, de reeks stijve familieportretten en een antieke, staande klok het geheel een


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK