Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "Nationaal Theater van Engeland"Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Wel biedt het festival nu een ideale gelegenheid om binnen een beperkte periode een soort "stand van zaken" op te maken van het theater zoals dat vandaag in Frankrijk evolueert...Alex Mallems Stuttgart Theater der Welt De vergelijking tussen theater en voetbal is zeer beproefd en slaat meestal nergens op; ter gelegenheid van het vierde Theater der Welt...Gezien het hier en nu en daarna nooit meer karakter van theater is het primordiaal ook nu in zoveel mogelijk accurate documenten van het theaterheden te voorzien

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
Wij zijn evenmin van plan theater te tonen als een bloemlezing van memorabele meesterwerken uit het verleden of opmerkelijke nieuwigheden van vandaag, als ze ons niet oprecht en fundamenteel raken...Maar belangrijker was de permanente omgang met Pirandello -- wie Pirandello speelt, moet zich wel voortdurend vragen blijven stellen over de essenties van drama en theater -- en de herontdekking van...Het definiëren van de verhouding tussen theater en stad, theater en repertoire, theater en ('breed') publiek blijkt telkens maar een resultaat van korte adem op te leveren: althans in de mate dat dit

Nr. 25, Maart 1989 • Johan Thielemans • Vorm geven aan centrale mythen
Men oppert 'poolvorming', verwerpt of koestert het 'repertoire-theater'. Ik hoor zelfs stemmen opgaan voor een Nationaal Toneel, en velen vragen zich terecht af wat er met die dynamische, jonge...Het is een triomfantelijk gevoel, dat zich goed voelt bij heel eenvoudige tekenen: het houdt van inslaand licht, het houdt van gezang, geschreeuw en gefluister, het houdt van virtuositeit, van de...Nu tel ik zonder moeite acht mensen uit één generatie die aan het Vlaamse theater van het einde der jaren tachtig een heel eigen gezicht geven

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
Het meeste ophef maakte de Staten-Generaal van het Nederlandstalig Theater, samengeroepen door de grote vakbonden (ACOD en ACV), en georganiseerd in samenwerking met de Vereniging van Theater...heeft precies bewezen dat een andere produktiewijze even legitiem is. Meer nog : de reputatie van het Vlaamse theater heeft meer aan deze manier van werken -met als kernidee: adequaat reageren op...De enige zinvolle wettelijke omkadering van het theater is van sociaal-rechtelijke en contract-rechtelijke aard: de juridische draagwijdte van bestuursovereenkomsten met de 'inrichtende machten

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
die opeenvolging van gebeurtenissen, is, wat de plaats van het theater daarin kan zijn...Op het colloquium betwijfelde geen van de aanwezigen dat theater met mentaal gehandicapten mogelijk is, hoogstens werd er wat gebakkeleid over het scala van mogelijkheden...Net als de kunstmatigheid van het theater, staat ook het spontane, het 'gewoon doen' in het theater, weliswaar binnen een andere stijlopvatting, elke keer opnieuw ter discussie: hier is echter die

Nr. 29, Maart 1990 • Rudi Van Vlaenderen • Vaclav Havel
Na zijn militaire dienst werkte hij als toneeltechnicus in verschillende Praagse theaters en werd dramaturg van het Balustrade Theater dat in Tsjechoslo-wakije het avant-garde repertoire...Terwijl de meeste Vlaamse kamertonelen zich vooral lieten leiden door het theaterleven in Frankrijk, Engeland en Duitsland, ging Wilfried De Langhe van het voorstadtheater Vertikaal op zoek naar...Opvoeringen in West-Duitsland en de publicatie van de tekst in Theater Heute zorgden ervoor dat deze schetsen ook elders (bij ons door het Nationaal Jeugdtheater-Gent in 1978) op het toneel werden

Nr. 35, September 1991 • Ann Olaerts • THEATER FESTIVAL
Ann Olaerts maakt een eerste stand van zaken op van een aantal buitenlandse modellen en stelt zich de vraag of ook Vlaanderen nood heeft aan een meer systematische opleiding en begeleiding van...Instituut voor Theateronderzoek) of voor iedereen die zich geroepen voelt en blijk geeft van enige aanleg voor theater...Leuven) en Willy Thomas (Dito Dito). Verder is er nog een workshop theaterschriftuur onder leiding van Paul Pourveur, lezingen van nog niet opgevoerde Vlaamse teksten, de uitreiking van de

Nr. 37, April 1992 • Klaas Tindemans • De deuren van de tijd gaan niet...
Theater is zo marginaal geworden... In een briljant stukje in het eerder academische Tijdschrift voor Rechtstheorie en Rechtsfilosofie schrijft Bert van Roermund: "Filosofie is nuttig om het...Theater is zó marginaal geworden, dat niemand (kunstenaars noch critici) behoefte heeft om de grenzen van het eigen politieke bewustzijn te verleggen...Sinds de Renaissance zijn denkers en schrijvers aandacht gaan besteden aan de bijzondere kenmerken, de 'hartstochten' van territoriaal afgebakende groepen: in Engeland ging dit, om duidelijke

Nr. 50, Juni 1995 • Marianne Van Kerkhoven, Agna Smisdom • In memoriam
Herman Teirlinck stelde in 1946 het programma op voor de Studio van het Nationaal Toneel (nu Studio Herman Teirlinck) en vroeg Lea Daan daar als bewegingspedagoge te fungeren: ze bleef er les geven...De 31-jarige theatermaker werd geboren in Teheran, bracht het grootste gedeelte van zijn jeugd in Engeland door en belandde in 1982 in de Verenigde Staten...Als schoppend geweten van een nieuwe generatie had de (theater)wereld hem nog broodnodig

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Marleen Baeten • De samenleving maakt het theater mogelijk
Ik zie het zo: het theater ontstaat op het moment dat het heilige ten dienste wordt gesteld van het profane, van het welzijn van de stad; zoals dat in Griekenland het geval was...Ze zouden er de verhalen van de mensen optekenen en samen met hen theater maken, uitgaande van hun verhalen...Het theater is het kind van de samenleving en het gros van de Arabische wereld is nog niet toegekomen aan een moderne re- naissance

Nr. 58, December 1996 • Eva van Schaik • Een dure misser
Kort na het herstel van de nationaal-socialistische wurggreep raakte de danskunst in Vlaanderen in het Frans-Vlaamse duel Béjart-Brabants verstrikt, dus in dat onmogelijke huwelijk in gemeenschap van...van de oprichting van de EEG en de Europese eenwording maar ook als halte in de Europese tournees van bijvoorbeeld Kirov en Bolshoi, New York City Ballet, American Ballet Theatre, Martha Graham Dance...vergelijking met de lange, veel omvattende arbeid van het Ballet van de XXste Eeuw en het Ballet van Vlaanderen krijgen de drie prominente pioniers van de jaren tachtig wel erg veel aandacht

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven, Pascal Gielen • Het kostbare theaterarchief van de BRTN
Engeland was dat de tijd van het absurde theater met Harold Pinter, N.F...Edinburgh waren ook Amerikaanse auteurs als Edward Albee, Arthur Kopit en Jack Gelber, de auteur van The Connection, één van de eerste producties van het Living Theater...Hij was zelf zeer betrokken bij het theater en was medeoprichter van Theater 61 in Vilvoorde, waar men de namen terugvindt van Bert Verminnen, Charles Cornette, François Beukelaers

Nr. 60, Juni 1997 • Jef Aerts • Het contaminerende spreken
Tegen dezelfde vorm van ongelijkheid werpt de Bengaalse criticus Rustom Bharucha (1993) op dat men eerst tot een intracultureel theater (op een soort microniveau; binnen de grenzen van het eigen...van de betere voorbeelden van hoe het theater tot een wezenlijke exploratie van de interstices tussen verschillende culturen kan komen...Graag had ik gesproken over zoveel interculturele projecten die een bijzondere aandacht vragen: werk van Dito'Dito, de Internationale Nieuwe Scène, Tone Brulin (met zijn Theater van de Derde Wereld

Nr. 60, Juni 1997 • Marianne Van Kerkhoven • Een sculptuur van sneeuw
Brulin werkte in die periode aan zijn Theater van de Vliegende Vis, 'met spelers ontlast van de ketens van de zwaartekracht: ieder die aan toneel wil gaan heeft het verlangen te vliegen...Ter Kameren deed Brulin ervaring op met decor, kostuums, licht en architectuur van het theater: hij was van oordeel dat je als theaterregisseur of -auteur kennis moest hebben van alle vakken die met...de oorlog kwam Saint-Denis in Engeland terecht, waar hij de directeur werd van de Old Vic-school, verbonden met het Old Vic-gezelschap, het Nationaal Theater van Engeland

Nr. 70, December 1999 • Marleen Baeten • Jeugdtheater XL
zijn handvest stelt HETPALEIS een voortrekkersrol te willen spelen op het vlak van theater voor de grote zaal, op de eerste plaats door zelf voornamelijk theater voor de grote zaal te maken en...THEATER ZUIDPOOL SPEELT MONOLOGEN BOUCHE B. van Pedro Almodóvar regie Jan Steen door Marijke Pinoy van 8 t/m 29 januari in Theater Zuidpool op reis in februari: CC Bellegem...Nieuw-poort-theater Gent, CC Tongeren, CC Diksmuide, PSK Brussel IK HEB DE KONING VAN ENGELAND van Bohumil Hrabal regie Stef De Paepe door Koen De Sutter van 16 t/m 26 februari

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • 'I HAVE THIS GRIEF AND I DON'T...
Theater en tragedie staan in het teken van het niet vergeten van de doden, van het spreken in hun naam...Maar ook haar eigen getuigenis draagt reeds de sporen van de representatie, van de noodzakelijke herhaling en vertaling die theater is. Ze vertelt haar verhaal in het Frans, niet in haar eigen taal...Heiner Müller noemt de toeschouwers 'potentieel stervenden'. Theater vindt steeds plaats in een 'gemeenschap van stervenden'. Op het einde van het tweede millennium kan dat niet langer in de vorm van

Nr. 85, Februari 2003 • Marleen Baeten • 'Een educatieve werking gaat over partnerschap'
Het gros van de gesubsidieerde kunst sluit niet aan bij de interesse en leefwereld van het gros van de bevolking...Bij dit alles werken we aan drie hoofdpunten: ondersteuning van de mobiliteit van de hedendaagse opera, het stimuleren van nieuwe vormen van publiekscommunicatie, en permanente vorming van technici en...Engeland en in de Verenigde Staten heeft men begrepen dat een educatieve werking cruciaal is voor de toekomst van bepaalde kunstvormen

Nr. 95, Februari 2005 • Jacques Rancière, Tom Hannes • De politiek van de esthetiek
Democratie en theater zijn twee vormen van dezelfde onderverdeling van het waarneembare, twee vormen van heterogeniteit die tegelijkertijd van de hand gewezen worden, om vorm te geven aan de republiek...De tweede vorm van politiek koppelt de twee gelijkheden los van elkaar, koppelt de vrije en gelijke ruimte van de esthetische ervaring los van het oneindige veld van de gelijkwaardigheid van kunst en...Zowel de surrealistische poëtica, als Benjamins theorie van de allegorie, of het brechtiaanse epische theater, gedijden op deze overschrijding van grenzen, net als alle vormen van kritische kunst die